Sfântă Liturghie Arhierească la Hramul Mănăstirii Dobriţa, Comuna Runcu, Gorj

       Ca în fiecare an, de ziua Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul, Sfânta Mănăstire Dobriţa, situată în apropierea Spitalului de pneumoftiziologie şi-a sărbătorit hramul,  Sfânta Liturghie fiind oficiată  în altarul de vară al mănăstirii de către Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, împreună cu un sobor ales de călugări, călugăriţe, preoţi şi diaconi în frunte cu Preacuviosul Părinte Exarh, Ioachim Pârvulescu, Stareţul Mănăstirii Lainici şi cu Preacucernicul Părinte Protopop, Marian Mărăcine, Protoieria Tg. Jiu Nord, cu Preacuvioasa Maica Stareţă Marina Gligor Stavrofora, de la Mănăstirea Strâmba-Jiu şi Maica Stareţă Emanuela Vancea. Răspunsurile la strană au fost date de către grupul psaltic al Catedralei Mitropolitane «Sfântul Mare Muc. Dimitrie» din Craiova, condus de către prof. Victor Şapcă. În cadrul slujbei, diaconul Sanda Florin Nicolae a fost hirotonit preot în Parohia Bulzeşti, Dolj. Au fost acordate gramate chiriarhale de mulţumire din partea Mitropoliei Olteniei, domnului Ion Ciochină, managerul Spitalului de la Dobriţa, precum şi domnilor: Emil Ilie Părău, Sorin Vasile Văduva şi Ion Tudor.

“Aici ne aflăm aproape de Dumnezeu, pe «acoperişul» Gorjului”

La finalul slujbei euharistice, Preacuviosul Părinte Exarh, Ioachim Pârvulescu, Stareţul Mănăstirii Lainici a spus: “Acest praznic aduce bucurie într-o zi minunată din biserica noastră, pentru că este ziua praznicului Sf.Prooroc Ilie Tesviteanul! Această mănăstire de lângă Sanatoriul Dobriţa şi-a început lucrările cu peste zece ani de zile în urmă, iar acum şapte ani a fost sfinţirea acestei biserici şi mănăstiri, prin grija părintelui de atunci, Irineu, iar de cinci ani de zile au venit maicile de la Mănăstirea Strâmba-Jiu. Mănăstirea este o completare a spitalului care vindecă trupul, iar mănăstirea face vindecarea sufletului”! La rândul său, Părintele Protopop Marian Mărăcine a subliniat faptul că această frumoasă mănăstire are deja o tradiţie de a aduna credincioşii în ziua de Sf. Ilie, pentru că “aici ne aflăm aproape de Dumnezeu, pe «acoperişul» Gorjului! Prezenţa noastră aici se datorează, înainte de toate, Bunului Dumnezeu, iar în al doilea rând, Înaltpreasfinţitului Mitropolit, dr. Irineu, care a ales ca să vin aici an de an, pentru a ne dărui ceva din frumuseţea harului dumnezeiesc! De câte ori venim la această mănăstire, vedem câte ceva adăugat, schimbat în bine, pentru că toate se fac prin jertfelnicia unor oameni care prin darurile pe care le primesc de la Dumnezeu, le transmit mai departe către sfintele mănăstiri, către sfintele biserici sau către alte aşezăminte sociale, pentru a ne arăta recunoştinţa către Dumnezeu pentru darurile primite”!

“A fi aici de Sf. Ilie este un prilej de mare bucurie sufletească”

În cuvântul de aleasă învăţătură duhovniceacă, Mitropolitul Olteniei a subliniat faptul că Sf. Ev. Luca, atunci când vorbeşte despre Schimbarea la Faţă a Domnului, ca şi  Sfinţii Evanghelişti Matei şi Marcu, spun că sfinţii apostoli, Pentru, Iacob şi Ioan, care L-au însoţit pe Mântuitorul Hristos, după ce S-a Schimbat la Faţă, au spus, oarecum cuprinşi de mare bucurie şi de emoţie sufletească, despre locul unde Dumnezeu S-a Schimbat la Faţă, iar acolo să se facă trei colibe: una Domnului, una lui Moise şi alta lui Ilie, iar prin aceste cuvinte, ni se arată cât este de important faptul că ei au fost cuprinşi de lumina dumnezeiască, a Slavei Împărăţiei cerurilor. “În acest episod al Schimbării la Faţă au fost şi alte aspecte, dar, esenţialul era că Mântuitorul Hristos S-a arătat Sfinţilor Apostoli şi sfinţilor Prooroci, ca să înţelegem cum se unesc cele cereşti cu cele pământeşti, cum cele trecătoare sunt cuprinse de cele veşnice! Aici, la noi, în acest vârf de munte, putem spune că atât de mult suntem cuprinşi de această bucurie duhovnicească, a fiinţei noastre, a persoanei noastre, fiindcă nu putem separa sufletul de trup, aşa cum nu putem separa multe lucruri din lumea aceasta! A fi aici de Sf. Ilie este un prilej de mare bucurie sufletească! Sf. Ilie este unul dintre profeţii Vechiului Testament, care a trăit mult înainte de venirea Mântuitorului Iisus Histos! Deci, el face legătura dintre Vechiul şi Noul Testament, pentru că se pune întrebarea, cum poate să se supună omul zeităţilor întruchipate prin materiale pământeşti? Conducătorii acelor timpuri îndreptau omul spre o cale separată de cer, dar, îi dădeau şi o educaţie contrară firii omului, deoarece omul se deosebeşte faţă de celelalte vieţuitoare prin raţiune, cu toate că uneori asistăm la o intervenţie subversivă a diavolului în viaţa omului”, a subliniat cu vădite accente moralizatoare Mitropolitul Olteniei!

“Sf. Prooroc Ilie a fost chemat ca să se roage pentru necazurile poporului, fiind cunoscut ca un îndreptător al credinţei”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *