Activități recreative și educative, pentru copiii Centrului social „Aripi de Lumină”.

 În perioada martie-mai 2017 Centrul pentru copii ,,Aripi de Lumină” al Arhiepiscopiei Craiova a organizat diferite activităţi socio- educaţionale destinate unor grupuri de copii aparţinând  Colegiuuil Naţional “Nicolae Titulescu”, Colegiului Naţional “Gheorghe Chiţu”, Şcolii  Gimnaziale Predeşti, Şcolii Generale“ Ion Tuculescu”, Şcolii Gimnaziale  Gherceşti.

 

Parteneriat cu Universitatea din Craiova

 

Elevi ai claselor a-IX-a apartinând Colegiului Naţional “Gheorghe Chiţu” şi Colegiului ,,Nicolae Titulescu” au participat la cursuri de limba engleză, susţinute de studenţi voluntari ai Facultăţii de Limbi Straine. „Activităţile desfăşurate în baza Parteneriatului încheiat cu Universitatea din Craiova au vizat dezvoltarea compeţentelor lingvistice, îmbogăţirea universului de cunoaştere, stimularea interesului pentru studierea limbii engleze. Studenţii şi-au folosit creativitatea, reuşind să găsească diverse metode de predare activ-participative, provocându-i pe copii să-şi dorească să ştie mai mult, să aibă atitudini pozitive faţă de învăţare, să-i stimuleze să înveţe prin descoperire şi cooperare, facilitând astfel acumularea de cunoştinţe şi abilităţi. Prin intermediul exerciţiilor, fişelor de lucru, a materialelor video prezentate, a jocurilor propuse, copiii au avut posibilitatea să-şi îmbunătăţească comunicarea orală şi scrisă în limba engleză și să se familiarizeze cu diferite tipuri de texte”, a declarat Renata Bănescu, psihopedagog în cadrul Centrului „Aripi de Lumină”.

Potrivit reprezentanților Centrului „Aripi de Lumină”, copiii de la  Colegiul ,,Nicolae Titulescu “, precum şi şcolarii ce frecventează cursurile  Şcolii Generale “Ion Ţuculescu”, Şcolii Gimnaziale Predești și Școlii Gimnaziale Ghercești au participat cu deosebit interes şi atenţie la activitatea susţinută de studenţi ai Facultăţii de Stomatologie, voluntari  în cadrul Societăţii Studenţilor Stomatologi, activitate având ca temă ,, Igiena orală “. Aceasta a constat în prezentarea unui material Power Point, urmat de o dezbatere, o consultaţie oferită fiecarui copil, precum şi de înmânarea unor articole necesare igienei orale. Informaţiile prezentate au evidenţiat importanţa pe care o reprezintă sănătatea orală pentru dezvoltarea armonioasă a corpului. Beneficiarii au participat la discuţii de grup în scopul identificarii ariilor de vulnerabilitate din perspectiva igienei orale, acestea contribuind la consolidarea deprinderilor de igiena personală.

“De asemenea, liceenii au fost antrenaţi în activitatea ce a vizat promovarea unui stil de viaţă sănătos, a respectului faţă de viaţă personală şi a celorlalţi. Prezentarea a fost realizată de un specialist în domeniul medicinii, fiind apreciate informatiile referitoare la igiena individuală și de grup, formarea unor deprinderi elementare cu privire la prevenirea anumitor boli, comportamente responsabile in şcoală şi în afara ei, comportamente de risc ( consum de droguri, alcool ) şi modul în care acestea afectează sănătatea, importanţa autocunoaşterii în adaptarea unui stil de viaţă sănătos”, a adăugat psihopedagogul Centrului social „Aripi de Lumină”.

Deplasarea în mijlocul naturii în Grădina Botanică a prilejuit pentru copiii de la Şcoala Gimnazială din Predeşti momente de recreere, prietenie, de observare a plantelor şi arborilor, bucurându-ne inima de spaţiile minunate, pline de diversitate, de linişte şi aer proaspăt. “Formarea comportamentului ecologic, stimularea curiozităţii faţă de mediul înconjurător, cunoaşterea şi înţelegerea frumosului din natură şi a modului în care copiii se pot împlica în protejarea lui, precum şi dezvoltarea comunicării şi a interrelaţionării au fost câteva dintre obiectivele pe care am dorit să le cultivam în sufletele copiilor. Implicarea activă a elevilor în propria lor formare a condus la crearea unui climat propice învăţării, prin descoperire şi cooperare, încurajând lucrul în echipă, dezvoltarea în plan cognitiv, social, emoţional”, a subliniat Renata Bănescu.

 

Vizită la Biblioteca Județeană „Aman”

 

Elevii Şcolii Gimnaziale Predeşti şi ai Scolii Gimnaziale din Gherceşti s-au familiarizat cu Biblioteca Judeţeană , “Alexandru şi Aristia Aman “, au admirat depozitul de cărti, Casa Memorială ,, Elena Farago “, au vizionat un film educaţional, li s-a explicat ce activităţi se mai pot desfăşura în timpul liber şi cât este de important să preţuim cărţile, biblioteca fiind un veritabil partener în educaţia permanentă.

Activitatea a avut menirea de a oferi modele, de a prezenta moduri de învăţare şi educaţie, de a descoperi lectura ca o relaxare, ca izvor de cunoaştere și de a dezvolta abilităţi de comunicare. De asemenea, în functie de nevoile lor, copiii au beneficiat de sprijin material, constând în ghiozdane cu rechizite, îmbrăcăminte provenită din donații și pachete cu dulciuri.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *