Cărţile reprezintă «memorii» ale sufletelor frământate! Apariție editorială de excepție la Editura «Academica Brâncuşi»

Recent, la Editura «Academica Brâncuşi» a apărut o carte interesantă intitulată «NAŢIONALITATEA ŞI NAŢIUNEA. DE LA IDEEA DE NAŢIONALITATE LA NICOLAE BĂLCESCU LA STATUAREA SOCIOLOGIEI NAŢIUNII ROMÂNE», având ca sponsor SC «ARTEGO», prin D-l Director general, ing. Viorel DAVID, iar pentru cei preocupaţi de un asemenea domeniu de cercetare, să menţionăm că autorul acestei lucrări de referinţă este cunoscutul profesor, Vasile Gogonea, al cărui parcurs biografic atestă şi confirmă calităţile sale intelectuale şi de ordin spiritual.

În primul rând, considerăm că este o carte care provoacă, incită la discuţii şi generează interesul, mai ales în aceste vremuri de mare indigenţă spirituală, o carte care completează seria lucrărilor autorului, de această dată, o carte cu caracter istoric, unică în felul ei, care are la bază teza de licenţă a absolventului de sociologie din anul 1975, scrisă din nevoia interioară de adevăr, autorul reiterând pagini de istorie şi aducând la lumină valorile care au asigurat existenţa şi afirmarea statului naţional unitar român, în vremurile tulburi ale istoriei noastre.

În conţinutul cărţii, atenta analiză sociologică a problemei naţionale

Prin valorificarea unui bogat material bibliografic şi faptic, lucrarea fiind bine structurată în patru capitole distincte, autorul face mai întâi o amplă analiză istorică, socială, economică şi politică privind procesul complex de formare a naţiunilor europene, apreciind cu competenţă că anul 1848 a scos în evidenţă faptul că pe continentul european  ideea de naţionalitate era una care motiva şi mobiliza forţele revoluţionare, prin contribuţia unei întregi generaţii de patrioţi şi de intelectuali prestigioşi. Iar expresia lui Giuseppe Mazzini: «Bătrâna Europă moare, iar lucrurile vechi pier», cred că este şi azi de o mare actualitate şi merită atenţia cuvenită!

Se mai reflectă cu pregnanţă, în conţinutul cărţii, atenta analiză sociologică a problemei naţionale, pornindu-se de la ideea de naţionalitate la Nicolae Bălcescu, o perspectivă sociologică bazată pe analiza factorilor sociali, a condiţiilor socio-economice în care s-a afirmat şi s-a dezvoltat idealul naţional al poporului român, începând cu prima jumătate a secolului al XIX-lea, considerat a fi secolul formării naţiunilor în Europa şi în întreaga lume. De asemenea, se remarcă modul în care, pornind de la conceptele de naţionalitate şi de naţiune, în viziunea autorului este formulată şi perspectiva destul de interesantă şi legitimă de statuare a sociologiei naţiunii române.

Cărţile valoroase reprezintă «memorii» ale sufletelor frământate de pasiunea căutării adevărului

Cartea a fost lansată sâmbătă, 23 septembrie 2017, în cadrul Simpozionului naţional: «Satul românesc – sat european», desfăşurat la Arcani şi a fost primită cu un real interes, ceea ce denotă că o serie de observaţii rezultate dintr-o lectură atentă confirmă aserţiunea că lucrarea se adresează în aceeaşi măsură publicului larg, studenţilor şi specialiştilor preocupaţi de abordarea acestui domeniu foarte complex şi mereu de actualitate. Iar, cum o carte de referinţă nu are niciodată sfârşit şi cărţile valoroase reprezintă «memorii» ale sufletelor frământate de pasiunea căutării adevărului, avem convingerea că vor urma şi altele, autorul constituind un exemplu de afirmare profesională, activitatea de dascăl consacrându-l ca pe un om care se dovedeşte neobosit cu fapta, cu gândul şi cu măsura «potrivită» a cuvântului scris!

         Prof. univ. dr. GHEORGHE GĂMĂNECI  

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *