Cel de-al XII-lea Congres Național al Partidului Comunist din Vietnam: ”Unitate-Democrație-Disciplină-Inovație”

Cel de-al XII-lea Congres Național al Partidului Comunist din Vietnam ce a avut loc între 20-28 Ianuarie 2016 s-a încheiat cu succes, lăsând o amprentă profundă asupra Congresului ”Unitate-Democrație-Disciplină-Inovație””
În cadrul Congresului au fost prezenți 1,510 delegați repezentanți a mai mult de 4.5 milioane dintre membrii Partidului.
Tema Congresului ”Consolidarea construirii unui partid politic puternic și transparent, promovarea marelui bloc național unitar și a democrației socialiste, creșterea inovării inteligente și sincrone, apărarea cu fermitate a țării, prezervarea unui mediu stabil și pașnic și lupta pentru dezvoltarea promptă a Vietnamului într-o țară modern industrializată” a demonstrat solidaritatea, coeziunea și determinarea țării și a întregului popor de a implementa cu succes Moțiunea celui de-al XII-lea Congres al Partidului.
Delegații Congresului au discutat în mod democratic și au adoptat în mod unanim documente importante, expunând șase sarcini importante și identificând elemente cheie pentru a ghida dezvoltarea țării în perioada următoare. Adunarea generală a adoptat în mod unanim Moțiunea celui de-al XII-lea Congres al Partidului.
În privința dezvoltării socio-economice, Adunarea a sprijinit progresul la un nivel înalt laolaltă cu dezvoltarea durabilă și îmbunătățirea productivității muncii, în același timp promovând rolul sectoarelor economic și de marketing, inclusiv sectorul privat, rolul științei și tehnologiei și al factorului uman și accelerând integrarea economică internațională.
Rata creșterii medii economice într-un interval de cinci ani este așteptată să atingă 6.5%-7% pe an. Până în anul 2020, produsul intern brut (PIB-ul) pe venit de cap de locuitor este setat să atingă între 3,200-3,500 dolari americani, proporția industriei și a serviciilor din produsul intern brut (PIB) fiind de aproximativ 85%; totalul de aproximativ 5 ani capitalul social total investit pe perioada de aproximativ 5 ani va ajunge la între 32%-34% din produsul intern brut (PIB) iar deficitul bugetului de stat se va ridica la în jur de 4% din produsul intern brut (PIB).
Până în anul 2020, proporția muncilor agricole din totalul forței de muncă se va situa la 40%, proporția muncitorilor calificați atingând, cu aproximație, un procent cuprins între 65%-70% dintre care 25% sunt deținători de atestate și diplome, rata șomajului în zonele urbane reducându-se la mai puțin de 4%. Vor exista între 9-10 medici și peste 26.5 paturi la o rată de zece mii de locuitori, asigurarea de sănătate va acoperi un procent de peste 80% din populație iar rata gospodăriilor sărace va scădea la o constantă de 1.0%-1.5%/an.
În politică, Congresul a pus accentul pe sarcinile de a construi un partid puternic și desăvârșit, sporind gradul de prevenție și de luptă împotriva corupției și a pierderilor, promovând democrația în societate și asigurând apărarea drepturilor umane, construind statul socialist guvernat de lege conform Constituției instaurate în anul 2013.
În ceea ce privește domeniul afacerilor externe, Congresul a optat pentru implementarea completă a politicilor externe de autonomie, independență, pace, cooperare și dezvoltare, multilateralitate și diversificare a relațiilor externe, proactivitate și integrare internațională pozitivă, a fi un prieten și un partener de încredere și un membru responsabil al comunității internaționale, îmbunătățirea efcacității activităților externe și promovarea cooperării în profunzime.
Procesul de nominalizare și alegere în cadrul congresului a fost dirijat într-o manieră democratică; toate deciziile cu privire la nominalizare, retragere de pe lista de nominalizați și alegeri până la organele de conducere au fost luate prin vot secret. Prin urmare, Congresul a ales Biroul politic al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice (PCUS) (inclusiv 19 parteneri), Secretariatul, Comitetul Central al Partidului (180 de membri oficiali, 20 membri înlocuitori), Comisia Centrală de Inspecție (inclusiv 21 de parteneri) și Președintele Comisiei Centrale de Inspecție.
Dintre cei 19 membri ai Biroului Politic al PCUS al celui de-al XII-a Mandat, 12 sunt membri noi, 3 sunt femei, 1 este de minoritate etnică și unul se află sub vârsta de 50 de ani.
Domnul Nguyen Phu Trong, Secretar General al celui de-al XI-lea Comitet Central al Partidului a fost ales drept Secretar General al celui de-al XII-lea Comitet Central al Partidului.
Congresul a apelat la întregul Partid, populație și armată, de peste hotar vietnamez să pună în acțiune spiritul patriotic, simțul independenței, puterii, unității naționale, străduindu-se să implementeze cu succes Moțiunea Congresului, și să deschidă o nouă și glorioasă perioadă de dezvoltare propice socialismului.
Congresul a primit atenția și sprijinul partidelor, organizațiilor și prietenilor internaționali. Aceasta a fost sursa de inspirație, un mare sprijin pentru Congres și în același timp o demonstrație vie a relațiilor strânse dintre Partidul Comunist al Vietnamului și partidele politice, diferite organizații și prieteni internaționali.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *