Craiova- Bursa locurilor de munca – actualizat la 10.03.2017

 

 

 

• Posturi publice vacante – Direcţia Servicii Publice

 

• Concurs pentru ocuparea unor funcţii publice vacante – Direcţia de Evidenţă a Persoanelor

 

• Posturi publice vacante în cadrul Direcției Publice Comunitare de Asistență Socială 

• Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de inspector – Serviciul Imagine
• Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de sef serviciu – Serviciul Registrul Agricol
• Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector – Serviciul Registrul Agricol
• Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector – Serviciul Management documente, informaţii publice

 

• Posturi publice vacante de execuţie – Serviciului Patrimoniu, Direcţia Patrimoniu
 • Posturi publice vacante de execuţie – Serviciului Constatare, impunere şi control persoane fizice, Direcţia Impozite şi Taxe

 

 

– Centrul Multifunctional Craiova – instalator retele termice si sanitare ( un post ), electromecanic masini si echipamente electrice ( un post ). Mai multe detalii la Regia Autonoma a Domeniului Public si Fondului Locativ – tel. 0251411214

 

S.C. Docara Conf S.R.L., cu sediul în Craiova, str. Ştiinţei nr. 2, angajează 300 de lucrători cu specializarea de confecţionari şi călcători.

Pentru detalii doritorii pot solicita informaţii suplimentare la numerele de telefon: 0251467.102, 0251 467.103

Persoana de contact doamna Barbulescu Andreea.

 

S.C. CAMIBAU, cu sediul în Comuna Osorhei, Jud. Bihor, angajează pentru punctul de lucru Craiova, 24 de lucrători cu specializarea zidari, zugravi, faianţieri, montatori şarpante acoperişuri.

Pentru detalii, doritorii pot solicita informaţii suplimentare la numărul de telefon 0724.309.567, dl. Gabriel Ionescu.

 

SC ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES SA  are dipsonibile urmatoarele locuri de muncă:

–          Ingrijitor Cladiri : 1

–          Lucrator Gestionar : 2
–          Specialist achizitii: 1
–          Sef contabil: 1

CV-urile se depun la intrarea principala a fabricii, la punctul de control de la adresa Str. Aviatorilor  nr. 10, Comuna Ghercesti. Relatii suplimentare la numerele de telefon: 0251460060, 0726350009, persoana de contact Mariana Bala

 

SC AUTOMOTOR SRL are dipsonibile urmatoarele locuri de muncă:  1 post – mecanic auto, 1 post – pregătitor vopsitor auto, 1 post tinichigiu auto, 1 post director vanzari autoturisme SEAT . Salariul oferit incepe de la 1450 lei brut. Pe lângă experiență necesara se ofera scolarizare si/sau training. Informatii suplimentare la tel:0251438934 / 0744580753 sau email:office@automotorsa.ro

 

– AVI Craiova – Piese industriale – Piscine cu structura CERAMICA. Detalii la numarul de telefon: 0728884884, persoana de contact Stepan Cristina. Posturi vacante aici

 

S.C. Alfa Bau S.R.L. cu sediul in Craiova, angajeaza personal cu experienta pentru santiere de constructii in Craiova si zone limitrofe, dupa cum urmeaza:

– faiantieri si montatori gresie – 10 posturi

– zugravi si finisori – 10 posturi

– montatori termosisteme –  10 posturi

Plaja de salarizare este incepand de la 1100 lei la 1600 lei pe luna plus taxe.

Informatii suplimentare la tel. 0767.628.852 sau 0755.570.870 sau la e-mail alfabaucraiova@gmail.com

 

 

– S.C. ONEROM IMPEX SRL organizează selectie pentru ocuparea funcţiilor dupa cum urmeaza:

– cusator articole de marochinarie (masina de cusut) – 12 persoane

– asamblator – montator art. de marochinarie ( montaj ) – 10 persoane

– croitor – stantator art. marochinarie – 4 persoane

– pregatitor articole marochinarie – 5 persoane

– marochiner – confectioner – dupa comanda – 5 persoane

Acceptam si necalificati in vederea formarii la locul de munca. Mai multe informatii puteti afla la sediul firmei: str. Bariera Valcii, nr. 281 sau la telefon 0251/468.234

 

 

Local (fosta Piscina Roma) angajeaza personal:

– bucătar – 1 post;

– ajutor de bucatar – 2 posturi;

– ospatar – 1 post

Mai multe infomații puteți obține, zilnic, între orele 12:00 – 20:00, la numarul de telefon: 0744571888

 

 

 

_______________________________

 

Lista locurilor de muncă disponibile la nivelul ANOFM

 

 

Condiții privind participarea la cursurile de calificare organizate de AJOFM Dolj

 

Beneficiaza în mod gratuit persoanele în cautarea unui loc de munca, înregistrate la agentie, aflate în una din urmatoarele situatii:
– nu au loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decât indemnizatia de somaj ce i s-ar cuveni;
– nu au putut ocupa un loc de munca dupa absolvirea unei institutii de învatamânt sau dupa satisfacerea stagiului militar;
– au obtinut statutul de refugiat sau alta forma de protectie internationala;
– cetateni straini sau apatrizi care au fost încadrati în munca sau au realizat venituri în România;
– nu au putut ocupa loc de munca dupa repatriere sau dupa eliberarea din detentie;
– persoanele care desfasoara activitati în mediul rural si nu realizeaza venituri lunare sau realizeaza venituri lunare mai mici decât indemnizatia de somaj.

Beneficiaza în mod gratuit persoanele angajate, la cerere, cu acordul angajatorului sau la cererea angajatorului, persoanele aflate în una din urmatoarele situatii:
– au reluat activitatea ca urmare a încetarii concediul pentru cresterea copilului pâna la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;
– au reluat activitatea dupa satisfacerea stagiului militar;
– au reluat activitatea ca urmare a recuperarii capacitatii de munca dupa pensionarea pentru invaliditate.

Important ! Cererea trebuie formulata în termen de 12 luni de la data reluarii activitatii, o singura data pentru fiecare situatie.

Se asigura gratuit:
* pregatire teoretica si practica;
* rechizite si materiale de instruire, manuale;
* echipament de protectie pe timpul instruirii, daca este cazul;
* abonament pe mijloacele de transport în comun;
* consultatii medicale, analize medicale si teste necesare frecventarii cursului.

Obligatiile persoanelor aflate în cautarea unui loc de munca:
* sa participe la toate activiatile cuprinse în programul de formare profesionala si sa îndeplineasca toate cerintele prevazute de acesta;
* sa restituie cheltuielile efectuate pentru serviciile de formare profesionala, daca nu se prezinta la primul examen de absolvire sau la reexaminare, cu exceptia cazului în care neprezentarea se datoreaza unor motive neimputabile persoanei (nastera unui copil, casatorie, îmbolnavire, decesul sotului, sotiei sau rudelor pâna la gradul al doilea inclusiv, îndeplinirea obligatiilor militare, forta majora, încadrare în munca, începerea unei activitati economice);
* sa restituie cheltuielile efectuate pentru serviciile de formare profesionala, daca dupa absolvire refuza în mod nejustificat încadrarea în munca oferita de agentie.

Documente necesare pentru înscriere:
– recomandare din partea centrului de informare si consiliere privind cariera sau a serviciului de mediere, din cadrul agentiei;
– cerere de înscriere la programul de formare profesionala si angajament;
– actul de identitate, în original si copie;
– certificat de nastere, în original si copie;
– actele de studii eliberate în conditiile legii, în original si copie;
– actul medical din care sa rezulte starea sanatatii persoanei si faptul ca aceasta este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei în care doreste sa se califice.

în plus pentru persoanele revenite din: concediul pentru cresterea copilului pâna la împlinirea vârstei de 2 ani, armata sau depensionate, dupa caz:
– actul  emis de angajator, din care sa reiasa data si motivul suspendarii raporturilor de munca sau de serviciu, data reluarii acestora, precum si acordul pentru participarea la un program de formare profesionala pe întreaga perioada a acestuia;
–  certificatul de nastere al copilului, în original si în copie;
–  livretul militar sau adeverinta de lasare la vatra, în original si în copie;
– actul în baza caruia au fost încadrati în munca si decizia de revizuire medicala, din care sa reiasa redobândirea capacitatii de munca pentru persoanele care si-au reluat activitatea dupa pensionarea pentru invaliditate, în original si în copie.

 

Autor: Laurentiu.S

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *