Eveniment cultural dedicat promovarii activitățiilor și serviciilor sociale ale Centrului Social pentru Bătrâni din Călimănești al Arhiepiscopiei Craiovei

Centrul Social pentru Bătrâni din Călimănești alArhiepiscopiei Craiovei a organizat în această perioadă un eveniment cultural având  dublu scop: promovarea activitățiilor siserviciilor sociale ale Centrului Social la nivel local și lansarea revistei de cultura„Mirajul Oltului”, revistă în care se publică articole care au ca temăactivități ale Centrului.

   Activitatea a reunit peste 70 de participanți, atât beneficiari ai centrului, cât și invitați ai acestora, interesați să cunoască tot ceea ce se întâmplă în acest asezamant social. Au mai luat parte, de asemenea, reprezentanți ai culturii vâlcene și personalități locale, cu toții exprimându-și interesul pentru activitățile organizate la Centrul Social de la Călimanesti.

   Întâlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă plină de căldură si bucurie sufletească: Pr. Daniel Diaconu, Coordonatorul Centrului, a rostit cuvântul de început, care a cuprins prezentarea proiectului social al centrului prin care se urmărește crearea cadrului necesar menit să asigure incluziunea socială a bătrânilor dezavantajați social prin asigurarea accesului egal la servicii sociale și de sănătate. Au fost prezentate activitățile principale desfășurate în cadrul centrului și anume: activități de socializare, activități recreative precum jocuri de șah, activități de croșetat, activități cu ocazia aniversării numelui, zilelor de naștere și a diverselor ocazii, activități de stimulare a dialogului la nivelul vârstnicilor și activități de informare prin intermediul bibliotecii din centru, consiliere spirituală, consiliere psihologică, asistență și suport pentru asigurarea unei vieți autonome și active a persoanelor vârstnice, servicii de stimulare a încrederii în forțele proprii. Astfel, au fost citite articole despre Centru, despre evenimente și activități desfășurate aici, publicate în paginile revistei „Mirajul Oltului”,  iar la final au fost exprimate opinii cu privire la desfășurarea evenimentului.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *