Forum ştiinţific de mare prestigiu la Universitatea «Constantin Brâncuşi» din Tg. Jiu

În ziua de 13 mai 2017, Universitatea «Constantin Brâncuşi» din Tg. Jiu, a organizat la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Management Public o Conferinţă ştiinţifică naţională cu tema: «Educaţie şi Dezvoltare Socială» ediţia a II-a, în parteneriat  cu Departamentul de pregătire a personalului didactic şi cu Centrul de cercetare interdisciplinară «Konrad Adenauer», la care au participat personalităţi de prestigiu ale vieţii ştiinţifice din ţara noastră.

Nume de mare rezonanţă ale cercetării ştiinţifice româneşti şi ale vieţii ştiinţifice internaţionale

Sub egida unui Comitet de organizare condus de către dl prof. univ. dr. Sorin Purec, şi a unui Comitet ştiinţific remarcabil în care au fost incluse nume de mare rezonanţă în domeniul cercetării ştiinţifice româneşti şi ale vieţii ştiinţifice internaţionale, cum ar fi: acad. Alexandru Boboc- Academia Română, acad. Ion Dogaru – Membru al Academiei Române, prof. Ph.D. Emanuel Gross, Faculty of Law – University of Haifa, Israel, prof. Ph.D. Vassilis Tselentis – University of Piraeus, prof. univ. dr. Jean-Marie Miossec – Universitatea Paul-Valéry di Montpellier (Franța), prof. univ.dr. Florin Müler, Universitatea din București, prof. univ. dr. Dumitru Otovescu, Universitatea din Craiova, prof. univ. dr. Ion Ghizdeanu – Comisia Națională de Prognoză, Înalt Preasfințitul Părinte acad. dr. Irineu Ion Popa, Universitatea din Craiova, prof.univ.dr. Adrian Liviu Ivan, Universitatea Babes Bolyai Cluj-Napoca, prof. univ. dr. Adrian Gorun, Universitatea «Constantin Brâncuşi» din Tg. Jiu, prof. univ. dr. Dumitru Miron, Academia de Studii Economice Bucureşti, prof. univ. dr. Ion Bulei – Universitatea din București, prof. univ. dr. Cătălin Zamfir, Institutul de Cercetare a Calității Vieții din cadrul Academiei Române, prof.univ. dr.  Elena Zamfir, Institutul de Cercetare a Calității Vieții din cadrul Academiei  Române, prof. univ. dr. George Niculescu, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, prof. univ. dr. Horațiu Tiberiu Gorun – Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, prof. univ. dr. Sorin Purec – Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu şi alţii, iar ca un aspect relevant, să spunem că lucrările conferinţei s-au desfăşurat pe trei secţiuni importante: secţiunea 1: Politică, administraţie, societate, moderatori: prof. univ. dr. Adrian Gorun şi prof. univ. dr. Sorin Purec, secretar secțiune: lect. univ. dr. Delia – Georgiana Semenescu, secţiunea a 2-a, Cultură, educaţie, societate (Centenar Titu Maiorescu 1840-1917), moderatori: prof. univ. dr. George Niculescu şi prof. univ. dr. Amelia Boncea, secretar secțiune:lect. univ. dr. Sorin Avram Vîrtop şi secţiunea a 3-a, Abordări interdisciplinare în domeniul ştiinţelor umaniste, moderatori: prof. univ. dr. Tiberiu Horațiu Gorun şi lect. univ. dr. Roxana Dobrițoiu, secretar secțiune: asist. univ. dr. Adina Paicu.

Au conferenţiat în cadrul sesiunii inaugurale domnii: Adrian Gorun şi Horaţiu  Tiberiu Gorun (Programarea și învățarea), Toader Nicoară (Oamenii și moartea în Primul Război Mondial) şi Ion Ghizdeanu (Contribuția educației și cercetării la îmbunătățirea potențialului de creștere), iar în cadrul celor trei secţiuni au fost dezbătute o serie de  probleme de o stringentă actualitate şi de un mare interes pentru studenţi şi pentru cadrele didactice universitare şi din învăţământul preuniversitar. Am spicuit din paleta largă a celor aproape o sută de teme abordate, câteva care au reţinut atenţia prin anvergura analizei şi prin profunzimea viziunii autorilor: Sorin Purec, Ideologia politică feminist, Amalia Todoruţ, Leadership educațional – perspectivă strategică de transformare a școlii, Hadrian Gorun, Ideea europeană de la proiect la realitate, Delia-Georgiana Semenescu, Viorica-Mihaela Frîntu, Izvoarele dreptului, Flavius Marcău, (In)Securitatea regională: factor determinant asupra stabilității securității naționale?, Ina Raluca Tomescu, Conceptul strategic al NATO. Implicații asupra securității naționale, Sorin-Avram Vîrtop, Ioan şi Titu Maiorescu repere pentru studiul  activităţii şi operei, Maria Cochină, Contribuția lui Titu Maiorescu la sistemul educațional românesc, Elena Roată, Educația între modernitate și postmodernitate, George Niculescu, Forme moderne de marketing universitar în promovarea MOOC, Ion Popescu Brădiceni, Scenariul didactic al Cursului Anchetă apreciativă şi pericopa Fericirilor, Andreea Cilibiu, Aspecte calitative ale programului Erasmus la nivelul mobilităţilor de formare şi predare, Ion Mocioi, Noi orientări în studiul limbii primare, Mirabela Rely Odette Curelar, Elena Paliţă, Adapting Shakespeare for the stage and for the screen, la care nu am putut adăuga, din lipsă de spaţiu, o mulţime de lucrări care merită atenţia celor interesaţi.

               Am ajuns ca să nu mai înţelegem, cine sunt «specialiştii» în educaţie

Merită să fie aduse în atenţie aprecierile aprecierile d-lui prof. univ. dr. Adrian Gorun, preşedintele Senatului Universităţii «Constantin Brâncuşi» din Tg. Jiu, cel care a aprofundat problema spinoasă a personalităţii umane, sintagma care întotdeauna trebuie raportată la o anumită experienţă de viaţă, la o anumită integrare ierarhică în arealul social, prin evidenţierea conştiinţei de sine a acesteia, iar nu în ultimă instanţă, a subliniat domnia sa, nu putem omite o anumită tentaţie spre autosuficienţă a politicienilor noştri de azi, lipsa unei culturi politice la cei care se înghesuiesc pe eşichierul scenei politice, mai ales atunci când se manifestă o evident discrepanţă între interesul public şi interesul de grup, la o dominare a minorităţilor asupra majorităţii. Nu în ultimă instanţă, domnia sa a atras atenţia asupra diluării spiritului critic în eradicarea lipsurilor, pentru că am ajuns ca să nu mai înţelegem, cine sunt «specialiştii» în educaţie, pe fondul accentuării neîncrederii unor politicieni în instituţia şcolii şi în ţinuta cademică a universităţilor. La rândul său, domnul general, conf. univ. dr. Dan Voinea s-a referit la faptul că armonia personalităţii omului în perioada de tranziţie trebuie să fie altceva decât imaginea «omului nou», mai ales că realitatea demonstrează în diferite momente şi sub diferite forme că suntem departe de modernizarea actului de justiţie!

Ca un preludiu la ciclul de manifestări care vor fi organizate peste zece zile în cadrul Zilelor Universităţii «Constantin Brâncuşi» din Tg. Jiu, se poate aprecia că această Conferinţă ştiinţifică naţională cu tema: «Educaţie şi Dezvoltare Socială» ediţia a II-a, a reprezentat un succes care se înscrie la loc de cinste în activitatea academică şi de înaltă ţinută ştiinţifică pe care o desfăşoară universitatea care onorează cum se cuvine numele patronului său spiritual, genialul Constantin Brâncuşi!

Profesor, Vasile GOGONEA   

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *