Interviu exclusiv cu domnul prof.univ.dr. Dumitru Otovescu despre starea societății românești

Din 1990 încoace, soarta românilor a fost lăsată exclusiv pe seama politicienilor. Rezultatele activității celor care au condus țara până acum nu par să mulțumească întreaga populație. Întrucât progresul social depinde nu numai de guvernanți și parlamentari, ci și de agenții economici, de pregătirea forței de muncă și a altor factori și instituții, am considerat că este necesar să cunoaștem și punctul de vedere al specialiștilor. 

Astăzi vom sta de vorbă cu sociologul Dumitru Otovescu, prof. univ. dr. la Facultatea de Științe Sociale a Universității din Craiova. Între 2004 și 2012 a fost ales prodecan și decan al Facultății de Științe Sociale a Universității din Craiova. Urmare a demersurilor sale, din 1995 a luat naștere învățământul sociologic superior în instituția craioveană: programul de licență Filosofie-Sociologie și apoi licență Sociologie; trei programe de masterat în Sociologie și Școala Doctorală de Sociologie (al cărei director a fost între anii 2009 și 2012).

Rep: Ce credeți că ar trebui făcut în țara noastră, astfel încât lucrurile să meargă bine și lumea să fie mulțumită de felul în care trăiește?

D.O: Cred ca este necesară, in mod prioritar, o asumare programatică, de către Parlament și Guvern, a următoarelor responsabilități:

Fixarea ca obiective naționale, fundamentale și de lunga durată:

 1.     transformarea României într-o societate capitalistă prosperă;
 2.     regenerarea biologică, morală și spirituală a poporului român.

Rep: Cum putem materializa aceste obiective, domnule profesor?

D.O: Pentru a realiza aceste obiective, cred ca am avea nevoie de următoarele mijloace:

 • o economie de piață competitivă;
 • un învățământ de performanță (bazat pe programe și structuri organizatorice stabile);
 • asigurarea protecției sănătății populației (îndeosebi prin aplicarea modelului de prevenție medicală);
 • dezvoltarea cercetărilor medicale (cu prioritate a celor din domeniile medical și  farmaceutic) și valorificarea de către stat a unor invenții românești premiate la saloanele internaționale.

Pe termen scurt, mediu și lung trebuie stabilite unele proiecte de țară. Scopul lor este să mobilizeze  și să unifice energiile naționale (acum dezbinate și risipite în conflicte inutile si haotice).

Rep:  Știm că o problemă serioasă, cu care se confruntă țara noastră este reprezentată de declinul demografic. Ce putem face pentru a contracara aceste efecte?

D.O: În primul rând, este necesar să revigorăm potențialului biologic al neamului și să sporim numărul populației, prin măsuri de:

 • stimulare a natalității pe o perioadă de 20 de ani. Mijloace eficace: asigurarea de locuințe pentru tineri și acordarea de sprijin pentru creșterea copiilor (exemplu: 2000 de euro anual la primul copil, 3000 de euro la cel de-al doilea, 4000 de euro la cel de-al treilea etc – până la vârsta majoratului ori până la angajarea în muncă);
 • diminuare a mortalității, prin îmbunătățirea calității vieții;
 • reconstrucție morală a societății, prin educație, muncă, solidaritate, patriotism și comportament civic.

De asemenea, guvernanții trebuie să demareze construirea unei rețele naționale de autostrăzi, astfel încât, pană în anul 2020, România să dispună de un număr dublu de kilometri de autostrăzi (acum având circa 800 km). S-ar crea, astfel, mii de locuri de muncă, iar beneficiile ulterioare ar fi uriașe;

Rep: Nu putem vorbi despre o reformare și înnoire a României, fără să luăm în calcul situația mediului rural.  Există o discrepanță între mediul urban și cel rural, care se confruntă cu îmbătrânirea populație, lipsa mijloacelor de trai și depopulare masivă. Ce este de făcut?

D.O Trebuie sa incurajăm repopularea unor sate și îmbunătățirea vieții în mediul rural, prin măsuri imediate și permanente, cum ar fi:

 • acordarea de teren gratuit, pentru a-și face casă, celor dornici să locuiască în satele depopulate și îmbătrânite;
 • înființarea de parcuri de utilaje agricole în fiecare reședință de comună, care să fie închiriate de proprietarii de terenuri;
 • acordarea de asistență de specialitate pentru cultivarea terenului (agronomi) ori creșterea animalelor (medic veterinar);
 • reînființarea dispensarelor medicale în reședința de comună (medic generalist, stomatolog etc.);
 • înființarea unor unități bancare pentru investiții în agricultură;
 • asfaltarea șoselelor principale și pietruirea drumurilor secundare;
 • introducerea rețelei de apă și canalizare;
 • introducerea unei rețele de irigații pentru terenurile agricole.

Rep: Întradevăr, îndrăznețe dar în același timp realiste propunerile dumneavoastră. Cu toții ne-am lovit, sau cel puțin am auzit de birocrația excesivă, sau de interpretarea discreționară a unei legi. Ar putea fi soluționată această problemă?

D.O:  Bineînțeles, se consideră imperioasă elaborarea unei legislații naționale unitare și coerente, de actualitate, compatibilă cu cea a celorlalte țări membre ale Uniunii Europene si bazată pe o serie de valori fundamentale ale omenirii, cum ar fi: dreptatea, adevărul, respectarea demnității umane etc. Desigur, când este vorba despre o țară, despre o societate cu multiple probleme și disfuncționalități, cum  este cea a noastră, sunt multe de făcut, însă, în contextul de față, am  evidențiat, în mod sintetic, ceea ce am considerat că trebuie avut prioritar în vedere pentru a ne construi un viitor în funcție de așteptările prezente.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *