Manifestare culturală de înaltă ţinută, la Biblioteca Orăşenească «Nicolae Diaconu» din Ţicleni.

A devenit o frumoasă tradiţie ca în prima jumătate lunii noiembrie, a fiecărui an, Biblioteca orăşenească «Nicolae Diaconu» din Ţicleni să-şi celebreze patronul spiritual, pentru a nu da uitării activitatea unui cărturar de excepţie şi a unui poet emblematic pentru generaţia sa.

“Ne-am gândit ca în fiecare an, să fie celebrat NicolaeDiaconu, într-un anumit fel…”!

Încă de la deschiderea festivităţii, d-na Olimpia Bratu, directorul Bibliotecii Judeţene «Christian Tell» din Tg. Jiu, adresându-se participanţilor prezenţi în sala de lectură a bibliotecii, a ţinut să precizeze: “Stimaţi participanţi, ne-am gândit ca în fiecare an, să fie celebrat Nicolae Diaconu, într-un anumit fel, iar, în acest an, iată, ne-am gândit să facem un concurs de eseuri ale elevilor de la gimnaziu şi de la liceu, aceasta să fie, sperăm noi, o iniţiativă apreciată de către cei prezenţi şi gustată cu bucurie de către elevii care au avut, astfel, posibilitatea de a-şi pune în valoare talentul şi inspiraţia” pe care le înnobilează vârsta copilăriei, am adăuga noi! Prezent la deschiderea manifestării, domnul primar, Constantin Radu a ţinut să spună: “Îmi face plăcere şi onoare să particip la acest eveniment, cu toate că avem şi noi multe probleme de rezolvat la nivelul oraşului, de aceea, adresez un bun venit oaspeţilor noştri şi urez succes deplin întregii activităţi”, iar, în continuare, d-na bibliotecar, Adriana Vârdarie, a mulţumit domnului primar şi oaspeţilor pentru participare, apreciind faptul că împreună cu doamna bibliotecar, Nuţa Mărgineanu, cu sprijinul doamnei Victoriţa Diaconu, soţia poetului, al doamnei director Olimpia Bratu, au fost stabilite etapele desfăşurării manifestării “care sperăm să fie pe măsura aşteptărilor dumneavoastră, pentru că organizăm şi noi multe acţiuni frumoase, iar astăzi, iată, vom avea un concurs de eseuri cu tema: «Toamna, în oraşul meu», cu participarea unor elevi foarte talentaţi, sub îndrumarea d-nei director de la Şcoala Gimnazială, prof. Aritina Carmen Dungă, a d-rei prof. Corina Blidea, a domnului director al Liceului Tehnologic, prof. dr. Mihai Istrate şi a d-nei prof. Melania Burlacu”, a precizat cu emoţie distinsa doamnă bibliotecar Adriana. Putem aprecia că întreaga manifestare a fost prefaţată cu adevărate «şarje» lansate parcă la moment căutat cu lupa măritoare sau la obiect «forjate» de minţi sclipitoare, aşa cum a fost cazul…aproape genialului poet Spiridon Popescu, un «diavol cu coarne de melc» ce zămisleşte în «cochilia» lui misterioasă reflecţii miraculoase de genul: “Atât de mult îmi place aici, la Ţicleni, încât sunt tentat să semnez cu pseudonimul…Nicolae Diaconu” sau “Azi-noapte, mi-a apărut în vis Eminescu, şi am mai adăugat o strofă la poezia «Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie»”, poate şi pentru a ne convinge mai mult că sclipirea lui nu are termeni de comparaţie!

«Toamna e Raiul Lui Dumnezeu din inima noastră»

Am reţinut, cu acest prilej, metafore de excepţie ticluite de mintea iscoditoare a elevilor din Ţicleni, «nestemate» de sezon, cum ar fi: «Toamna este un anotimp magic, prin culorile ei», «Toamna are o frumuseţe de zână», «Toamna este sezonul ipocriziei şi al minciunilor minţii», «Toamna este mai mult o poveste», «Toamna e zâna belşugului şi a roadelor muncii», «Toamna e Raiul Lui Dumnezeu din inima noastră», «Toamna e anotimpul melancolic şi cea de-a treia fiică a anului, în care zilele scad şi nopţile cresc» sau «Toamna e vremea miraculoasă în care tot ceea ce ne înconjoară pare operă artistică de care te îndrăgosteţi şi de care nu poţi să te desparţi!», această ultimă metaforă fiind de luat aminte pentru mulţi dintre noi! O măsură inspirată a fost aceea de a-i premia pe toţi participanţii, oferindu-le cărţi, unele dăruite chiar de către autori, iar câştigătorii locul întâi, merită menţionaţi cu deosebită încredere: Ana-Monica Cocioabă, cls. a VIII-a C (gimnaziu), îndrumător, prof. Corina Blidea, iar de la liceu, eleva Ionela Rădoacă, de la clasa a X-a A, îndrumător, prof. Melania Burlacu, după care facem precizarea că eseurile celor două premiante şi ocupante ale locului întâi, vor fi publicate în Anuarul Oraşului Ţicleni «Glasul Cetăţii», pentru ca în cele din urmă, d-na director Olimpia Bratu să-şi exprime bucuria deosebită că la şcolile din Ţicleni sunt elevi atât de talentaţi! În încheierea manifestării, aşa cum era şi firesc, a fost evocată personalitatea neuitatului Nicolae Diaconu, de către d-l Jurist Ion M. Ungureanu, de către profesorii Constantin Şofei şi Constantin Ungureanu, înv. Valentin Ciurea, de către scriitorii Alex Gregora şi Vasile Ponea, cel din urmă făcând precizarea că “la un moment dat, Nicolae Diaconu, cred că nu avea o părere prea bună despre mine, pentru că nu prea veneam la şedinţele cenaclului”, iar «ispititul de gânduri neadormite», nimeni altul decât poetul Spiridon Popescu, a ţinut să încheie manifestarea de la Ţicleni, spunând: “Nicolae Diaconu, cred că nu a fost un beţiv sau un vicios, aşa cum insinuează unii, dimpotrivă, era un om cinstit, îi plăcea să-şi respecte auditoriul şi nu accepta compromisuri”, atrăgând binemeritate aplauze după ce i-a convins pe toţi de cele afirmate, cu glasul său de stentor şi de orator capabil să cucerească, mai ales în versuri, auditoriul.

Profesor, Vasile GOGONEA

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *