Ministerul Educaţiei a aprobat noile programe şcolare pentru ciclul gimnazial

 

Ministrul Educaţiei Naţionale, Pavel Năstase, a aprobat, prin ordin, noile programe şcolare pentru ciclul gimnazial. Anunţul a fost făcut marţi, 7 martie, în cadrul unei conferinţe de presă care a marcat prezentarea acestor programe şcolare şi a elementelor de noutate asociate. „Programele pentru gimnaziu continuă abordarea dezvoltării curriculare din învăţământul primar şi se axează pe formarea competenţelor-cheie. Opţiunea pentru utilizarea competenţelor-cheie ca repere în stabilirea profilului de formare a reprezentat o decizie de politică educaţională în acord cu Legea Educaţiei şi cu tendinţele europene în domeniu“, a declarat ministrul Pavel Năstase.

Principalele elemente de noutate ale programelor şcolare pentru ciclul gimnazial sunt următoarele:

  1. Crearea unor premise pentru o concepţie curriculară unitară şi coerentă la nivelul întregului învăţământ preuniversitar. Mai exact, în ciclul gimnazial este continuat modelul de proiectare curriculară pe competenţe implementat deja în învăţământul primar.
  2. Structurarea din perspectiva modului în care fiecare disciplină de studiu poate contribui la realizarea profilului de formare a absolventului de gimnaziu.
  3. Accentul este pus pe dobândirea de competenţe: în acest mod este depăşită abordarea centrată exclusiv pe acumularea de cunoştinţe/conţinuturi ale învăţării, oferind elevilor oportunităţi pentru transferul şi mobilizarea cunoştinţelor şi a abilităţilor în contexte variate de viaţă.
  4. Competenţele prevăzute pentru fiecare an de studiu sunt corelate cu o varietate de exemple de activităţi de învăţare. În acest context, cadrele didactice au libertatea de a utiliza exemplele de activităţi de învăţare pe care le propune programa şcolară, de a le completa sau de a le înlocui, astfel încât acestea să asigure un demers didactic adecvat situaţiei concrete de la clasă.
  5. Conform Legii Educaţiei, programele acoperă doar 75% din timpul de predare-învăţare-evaluare, cadrele didactice având în plus la dispoziţie 25% din timpul alocat disciplinei pentru diversificarea şi adaptarea situaţiilor de învăţare, în acord cu nevoile, interesele şi aptitudinile fiecărui elev.
  6. Noile programe şcolare reprezintă un sprijin consistent pentru cadrele didactice. Potrivit noii structuri, secţiunea de sugestii metodologice este mai dezvoltată şi include recomandări referitoare la proiectarea didactică, la strategiile didactice şi la metodele care contribuie predominant la realizarea competenţelor. Sugestiile metodologice au rolul de a orienta cadrele didactice în utilizarea programei şcolare pentru realizarea activităţilor de predare-învăţare-evaluare, în concordanţă cu specificul disciplinei şi cu particularităţile de vârstă ale elevilor.

Procesul de elaborare a acestor programe a debutat după adoptarea, în aprilie 2016, a noului plan-cadru şi a presupus de asemenea, în premieră, constituirea transparentă, prin apel public, a grupurilor de lucru pentru toate disciplinele de gimnaziu.

În conexiune directă cu aprobarea programelor şcolare pentru clasele V-VIII, ministrul Educaţiei a anunţat şi semnarea ordinului privind elaborarea manualelor şcolare pentru clasa a V-a. Documentul reglementează elaborarea şi achiziţia manualelor şcolare pentru cei aproximativ 171.000 de elevi care vor intra în clasa a V-a, la toamnă. Intenţia Ministerului Educaţiei este ca acest proces, derulat în baza noilor programe şcolare, să se finalizeze până la începutul anului şcolar 2017-2018. Am discutat cu editurile de carte şcolară posibilitatea de a elabora manualele într-un termen mai redus (trei luni) faţă de termenele anterioare, au fost de acord şi le mulţumesc pentru asta. În acest context, trebuie precizat că am modificat în procedura de evaluare ponderea punctajului pe baza criteriilor de calitate. Acesta reprezintă 85% din punctajul total, iar ponderea punctajului pentru preţ este de 15% din punctajul total“, a mai declarat ministrul Pavel Năstase.

Totodată, a fost semnat şi ordinul de ministru privind completarea stocurilor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018, prin achiziţionarea manualelor şcolare retipărite. În acest sens, au fost repartizate inspectoratelor şcolare judeţene fondurile necesare pentru retipărirea manualelor şcolare din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018. Data-limită pentru finalizarea acestei activităţi care presupune distribuţia manualelor şcolare în unităţile de învăţământ este 14 iulie 2017.

La conferinţa de presă au mai participat Gabriel Liviu Ispas, secretar de stat în Ministerul Educaţiei, Ciprian Fartuşnic, directorul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei (instituţia care a coordonat elaborarea programelor şcolare), şi Marian Şuţă, directorul Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare (instituţia care va coordona procesul de achiziţie a manualelor de clasa a V-a).

 Biroul de Comunicare al MEN

 

Sursa: tribunainvatamantului

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *