Primăria Craiova a demarat o campanie de informare privind facturarea individuală a serviciilor de utilităţi

Primăria Craiova a demarat o campanie de informare a cetăţenilor pe tema facturării individuale a serviciilor de utilităţi pentru care ar putea opta în baza noului cadru legal aprobat de Parlament prin Legea nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor.

Potrivit Primăriei Craiova, cel mai important drept introdus de noile dispoziţii legale este acela că proprietarii pot beneficia de facturarea individuală a serviciilor de utilităţi chiar şi în condiţiile în care instalaţiile aflate în proprietatea furnizorilor de utilităţi se branşează la instalaţiile comune interioare ale condominiului aflate în proprietatea comună a tuturor proprietarilor, respectiv a existenţei unui branşament comun.

Autoritatea locală susţine că, în lipsa convenţiilor individuale şi în condiţiile introducerii obligativităţii asociaţiilor de a folosi pentru încasări şi plăţi curente, contul bancar unic al asociaţiei, în eventualitatea blocării contului de către operatorii economici în baza unor dosare de executare silită, sumele achitate la zi de către proprietarii de bună-credinţă vor fi poprite în contul unor datorii ce nu le aparţin, asociaţia ajungând în situaţia de a acumula noi debite, prin neachitarea facturilor curente, deşi mare parte dintre proprietari îşi achită la timp obligaţiile de plată.

Noul act normativ reglementează, printre altele, şi drepturile pe care le au proprietarii în raport cu asociaţia de proprietari, drepturi în ceea ce priveşte folosirea spaţiilor comune, precum şi o categorie specială de drepturi pentru proprietarii care sunt membri ai asociaţiei. Primăria Craiova mai informează că proprietarii au posibilitatea să opteze pentru modul de facturare ce va fi practicat în condominiu (individual sau în comun), în adunarea generală ce va fi convocată de reprezentanţii asociaţiilor de proprietari, la recomandarea autorităţii locale.

Sursa – AGERPRES

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *