Sfântă Liturghie Arhierească în Biserica Parohiei Valea Mare, Comuna Runcu, Protopopiatul Tg. Jiu Nord

În Duminica «Întoarcerii Fiului risipitor», 4 februarie 2018, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la altarul Bisericii «Înălţarea Domnului» din Parohia Valea Mare, comuna Runcu, Protoieria Târgu Jiu Nord, judeţul Gorj, împreună cu un sobor ales de preoţi şi diaconi în frunte cu Părintele Protopop, Marian Mărăcine, cel care a rostit cuvântul de întâmpinare a Chiriarhului locului.

“Sunt sigur că Arhieria sa, va fi prezent şi la sfinţire”

La finalul slujbei euharistice, în semn de recunoaştere a activităţii patoral-misionare şi administrative desfăşurată timp de 22 de ani în această parohie, preotul paroh Ion Popescu a primit rangul bisericesc de sachelar. În cuvântul adresat cu acest prilej, Preacucernicul Părinte paroh a spus: “Astăzi, trăim bucuria pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu, de a-l avea în mijlocul nostru pe Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit, dr. Irineu, în cea de-a doua Duminică a Triodului, a «Întoarecerii Fiului risipitor», şi sunt sigur că Arhieria sa, va fi prezent şi la sfinţire, după ce vom termina acoperişul şi vom reface pictura bisericii”!

Biserica parohială închinată Înălţării la cer a Domnului nostru Iisus Hristos a fost ridicată între anii 1902-1907 de către enoriaşii îndrumaţi de către preotul Constantin Rădoescu, iar sfântul locaş mai păstrează şi astăzi pictura originală şi o parte din mobilier. Prin osteneala credincioşilor şi a administraţiei locale, în ultimii ani, biserica a fost supusă unor ample lucrări de renovare şi consolidare, un fel de «subzidire», realizată de către Ştefan Grofu, considerat un al doilea ctitor al bisericii, aşa cum s-a subliniat la sfârşitul slujbei, în prezent făcându-se pregătiri pentru demararea lucrărilor de restaurare a picturii şi de finalizare a refacerii acoperişului. La sfârşitul slujbei a fost sfinţită trapeza Bisericii, din Casa parohială.

“Pe toate ni le-a dat Domnul, ca să împlinim Voia Sa, ca să facem fapte bune”

În cuvântul de aleasă învăţătură duhovniceacă, Mitropolitul Olteniei a detaliat conţinutul Pericopei Evanghelice a «Întoarcerii Fiului risipitor», când am încheiat prima săptămână din perioada bisericească a Triodului, tâlcuind cu aleasă înţelepciune şi cu un minunat discurs retoric principalele învăţături desprinse din textul evanghelic rânduit a se citi în cadrul slujbei euharistice (Matei 15, 11-32, despre pilda «Fiului risipitor», apreciind că Părintele din această parabolă este Însuşi Dumnezeu, Cel care ne-a zidit pe noi în pântecele mamelor noastre, ne-a dat cele de trebuinţă ca să ne facem viaţa după poruncile Sale, să ne înfrumuseţăm sufletul şi să dorim Împărăţia Cerului. “Aici, noi ne bucurăm de darurile pământeşti, darul înţelepciunii, darul cunoaşterii, darul graiului, al vorbirii, ca şi alte daruri pe care le avem fiecare dintre noi în chip deosebit! Pe toate ni le-a dat Domnul, ca să împlinim Voia Sa, ca să facem fapte bune, cu care să ne înfăţişăm înaintea înfricoşatei judecăţi”, a precizat Arhiereul nostru, deoarece Părintele Ceresc ascultă cererea noastră, fie că cerem mântuirea noastră, fie că cerem să dăm ascultare gândurilor noastre, ca noi să dispunem de aceste daruri, deşi nu sunt ale noastre!

“Sfânta Evanghelie de astăzi, ne îndemnă să ne întoarcem de la locurile îndepărtate ale șederii noastre, să venim iar la Casa Tatălui Ceresc”

Pentru aceasta, Chiriarhul Olteniei istorice a subliniat faptul că pilda fiului risipitor are o semnificaţie deosebită pentru oamenii zilelor noastre, care au mare nevoie de întoarcere la dragostea Tatălui Ceresc. “Fiul rătăcit din Evanghelia de astăzi, fiul care a plecat în lume şi a risipit toate darurile primite de la Tatăl său, se întoarce acasă. Şi acest fiu ne reprezintă pe noi, pe toţi cei care greşim înaintea Tatălui ceresc şi, cu fiecare păcat săvârşit, pierdem din darurile şi din lumina dumnezeiască primită la Botez şi ne îmbrăcăm cu haina întunecată a iadului. Căci păcatul este moarte şi iad, iar cei care nu se căiesc, nu se spovedesc, nu se întorc de pe drumul păcatului precum fiul risipitor, aceia negreşit vor ajunge acolo unde este plângerea şi scrâşnirea dinţilor! Iar, cei care îşi mărturisesc păcatele şi se hotărăsc să părăsească viaţa dusă până atunci şi să se întoarcă acasă, vor intra întru bucuria Tatălui Ceresc, deoarece Atotputernicul Dumnezeu. Care este bun şi iertător, îi va îmbrăca în haină curată şi luminoasă şi îi va invita la ospăţul Său, aşa cum ne spune Sfânta Scriptură, că «în cer va fi mai multă bucurie pentru un păcătos care se pocăieşte, decât pentru nouăzeci şi nouă de drepţi, care n-au nevoie de pocăinţă»(Luca 15, 7). Aşadar, Sfânta Evanghelie de astăzi, ne îndemnă să ne întoarcem de la locurile îndepărtate ale șederii noastre, să venim iar la Casa Tatălui Ceresc, unde ne așteaptă cu multă bucurie, iar când ne spovedim și ne împărtășim, ne dăruiește viața adevărată prin Sfânta Împărtăşanie, ca noi să venim din pierzare la «aflare». Iar Postul Sfintelor Paşti, care ne stă înainte, este cel mai minunat prilej de întoarcere, de curăţire, de vindecare a sufletelor noastre”, a spus în încheiere ÎPS Părinte dr. Irineu.

Profesor, Vasile GOGONEA

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *