Sfântă Liturghie Arhierească la resfinţirea Bisericii din Parohia Căpreni, Protopopiatul Târgu-Cărbuneşti.

În ziua de 5 noiembrie 2017, în Duminica a 22-a după Rusalii, Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, însoţit de un ales sobor de preoţi şi diaconi din care au făcut parte: Preacucernicul Părinte, conf univ. dr. Ion Sorin Bora, Preacuviosul Părinte Roman Topolniceanu, Stareţul Mănăstirii Hurezani şi Preacucernicul Părinte Protoiereu, Iulian Mărgineanu, în prezenţa a numeroşi credincioşi din localitate, a oficiat Sfânta Liturghie şi a săvârşit slujba de resfinţire a Bisericii cu hramurile: «Sf. Mare Mucenic Dimitrie» şi «Sf.Mare Mucenic Gheorghe» din Parohia Căpreni, Protopopiatul Tg. Cărbuneşti. Răspunsurile liturgice la strană au fost date de Grupul psaltic al Catedralei mitropolitane «Sfântul Mare Mucenic Dimitrie» din Craiova.

“Am trăit o mare bucurie a credincioşilor din Comuna Căpreni, a tuturor celor care iubesc tradiţiile credinţei noastre strămoşeşti şi se roagă în Casa Lui Dumnezeu”

S-a dat citire Actului de resfinţire în care s-a menţionat că piatra de temelie a bisericii a fost pusă în anul 1912, că Biserica s-a zidit între 1915 şi 1928, că aceasta a fost sfinţită la 28 0ctombrie 1928 de către PS Vartolomeu al Râmnicului şi Noului Severin, iar în ultimii ani, prin grija Preotului Paroh, Daniel Dulămiţă şi cu spijinul Primăriei Căpreni, biserica a fost înzestrată cu o clopotniţă nouă, a fost renovată în exterior şi s-a refăcut pictura, a fost instalată o centrală termică, s-au pus termopane şi s-au adus multe îmbunătăţiri  pentru înfrumuseţarea sfântului lăcaş. În timpul slujbei, diaconul Gabriel Pârvu a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Glogova, iar ipodiaconul Bogdan Nedelcu a fost hirotesit diacon. Cu acest prilej, Preotul Paroh, Preacucernicul Părinte Daniel Dulămiţă a fost ridicat la rangul de iconom stavrofor şi a spus următoarele: “Am încheiat lucrările pe care ni le-am propus la sfânta biserică şi aducem sincere mulţumiri Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit dr. Irineu, pentru că ne-a dat binecuvântare. De asemenea, mulţumim Părintelui Protoiereu care ne-a încurajat de fiecare dată, mulţumim Primăriei Căpreni, domnului Primar Emil Cătănoiu, consiliului local pentru sprijinul acordat! Pot să vă spun că această comunitate a noastră este ahtiată după bogăţie, după comori, dar este vorba de acea bogăţie şi despre acele comori «pe care nu le mănâncă nici molima, nici rugina», care ne sunt de folos la vremea cuvenită”! La rândul domniei sale, Primarul cel mai longeviv din Gorj, Domnul Emil Cătănoiu a mărturisit: “Astăzi am trăit o mare bucurie a credincioşilor din Comuna Căpreni, a tuturor celor care iubesc tradiţiile credinţei noastre strămoşeşti şi se roagă în Casa Lui Dumnezeu”! Pentru strădania lor, din Partea Mitropoliei Olteniei au primit gramate chiriarhale de mulţumire: dl Primar Emil Cătănoiu şi domnii Cosmin Stoica, Mircea Dogaru şi Ion Vânătoru!

“Biserica este mama noastră, cea care poartă grijă de toţi oamenii”

La finalul oficierii Sfintei Liturghii, Mitropolitul Olteniei a picurat stropi de adâncă înţelepciune duhovnicească în sufletele credincioşilor din biserică şi din jurul sfântului lăcaş, făcând următoarele aprecieri: “În Duminica de astăzi, ne-a rânduit Dumnezeu această bucurie de a fi împreună să oficiem Sfânta Liturghie şi resfinţirea acestui sfânt lăcaş. Iată, din 1928 şi până astăzi, sfinţirea acestei biserici a continuat, şi azi am reînnoit Casa Lui Dumnezeu, pentru că strădania dumneavoastră a fost îndreptată ca atât exteriorul, cât şi interiorul acestei biserici să «îmbrace haine» de sărbătoare, să fie primitor lăcaşul acesta pentru toţi credincioşii, pentru cei care vor trece pe strada aceasta şi vor vedea sfânta biserică! Este o demnitate a noastră ca să ducem şi mai departe această «moştenire» lăsată de înaintaşii noştri. Ostenitorii din satul acesta au zidit biserica, ne-au dat această «comoară», Casa Lui Dumnezeu, ca s-o îngrijim, s-o «încălzim» cu sufletele noastre, ca de aici, rugăciunile noastre să se ridice la ceruri şi Milostivul Dumnezeu să ne răsplătească pe fiecare dintre noi după râvna noastră. Aşa se face că în zilele acestea s-au făcut reparaţii, dotări şi înfrumuseţări, ceea ce înseamnă că moştenirea înaintaşilor noştri este lăsată pe mâini vrednice şi destoinice, ca ale dumneavoastră! Deci, biserica reprezintă pentru noi locul în care ne întâlnim cu Dumnezeu, dar şi locul în care ne spunem toate dorinţele noastre, ne spunem rugăciunile noastre. Rugăciunea, pentru noi, e o conversaţie, un dialog, o destăinuire a sufletului nostru înaintea Lui Dumnezeu… Astfel, transmitem această grijă urmaşilor urmaşilor noştri. Biserica este, însă, mama noastră, cea care poartă grijă de toţi oamenii, de cei de demult, care sunt în cimitir şi care aşteaptă învierea morţilor, loc de închinare pentru cei care vor urma după noi. Întotdeauna, mama noastră, Biserica, ajută, ne hrăneşte, ne întăreşte, ne învaţă şi ne sfinţeşte pe fiecare dintre noi! Nimic nu poate fi comparat în viaţa noastră cu sfânta Biserică! Nici cu casa noastră, nici cu şcoala, nici cu primăria, cu nici o altă instituţie din viaţa noastră”, a subliniat Arhieria sa, apreciind că Evanghelia care s-a citit la Sfânta Liturghie vorbeşte despre bogaţi şi săraci, despre cei care cred în Dumnezeu şi cei care se lasă ademeniţi de lucrurile pământeşti, despre un bogat nemilostiv, un bogat care are multe lucruri cu care să se desfăteze în lumea aceasta, să se sature din cele rânduite de Dumnezeu şi un sărac ce se mulţumeşte cu firimiturile care cad de la masa bogatului.

“Cel care se grijeşte de Dumnezeu, acela este permanent ocupat de sufletul său şi nu poate sta zi şi noapte fără de această veghere”

În continuare, s-a detaliat conţinutul Evangheliei Duminicii a 22-a după Rusalii, apreciindu-se că desfătarea cea adevărată nu este aceea pe care noi o urmărim şi o căutăm în lumea aceasta, pentru că aici, cum ne spune Sf. Ap Pavel, «şi mâncarea şi burta vor fi date putreziciunii»! Trupurile noastre merg în pământ şi acolo se vor «desface» în elementele din care a fost alcătuit omul trupesc, iar sufletul se va ridica la Dumnezeu. Pentru aceasta, Sfânta Scriptură ne spune să adunăm comori în ceruri, «unde nici furii nu le fură, nici molia nu le roade şi nici rugina nu le mănâncă», iar acolo comoara este binecuvântată, căci, ne mai spune Sfânta Scriptură că «unde îţi este inima ta, acolo este şi comoara ta»! Chiriarhul nostru a spus textual: “Dacă mintea noastră este numai la lucrurile pământeşti, la avere, la tot ceea ce este stricăcios în lumea aceasta, şi uităm de Dumnezeu, uităm să venim Duminica la biserică, uităm să ne rugăm, uităm să postim, uităm să facem milostenie, pentru că grija zilnică este numai de a aduna pentru trupul nostru. Cel care se grijeşte de Dumnezeu, acela este permanent ocupat de sufletul său şi nu poate sta zi şi noapte fără de această veghere, căci, dacă ne veghem de cele bune şi folositoare, acolo vom avea fericire, vom avea pace, vom avea moştenire viaţa cea veşnică. Iar, Sfântul Ap Pavel ne mai spune că atât de bogate, frumoase şi îndestulătoare sunt lucrurile cereşti, încât nici mintea omului nu poat să le descrie vreodată! Nu există scriitor care să fi acoperit prin cuvântul său şi să fi descifrat cele cereşti, pentru că sunt atât de desăvârşite cele din viaţa veşnică! Aflăm că sufletul lui Lazăr a fost luat de îngeri şi dus în ceruri, iar sufletul bogatului a fost aruncat în focul cel veşnic al iadului. Şi cei din iad, îi recunosc pe cei din Rai, de aceea, suferinţa lor este atât de mare, pentru că stau cu dracii, că stau în chinuri, pentru că au plecat din lumea aceasta îngreunaţi de rele, de avariţie, de lăcomie, de mândrie, de slavă deşartă, de desfrânare, iar toate acestea cuprind sufletul nostru până ce îl «materializează» în aşa fel încât omul va fi judecat, cum spune Sf. Ap Pavel, iar dacă se va găsi că faptele sunt ca trestia, ca fânul, acestea vor arde, iar înaintea Lui Dumnezeu, numai faptele preţioase ca «argintul», ca «aurul», deci, scumpe, acelea sunt cu adevărat trainice, nevătămate de focul judecăţii Lui Dumnezeu”, a subliniat cu acuitate Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit!

“De câte ori venim la sfânta slujbă, de atâtea ori plecăm acasă «îmbrăcaţi în haina luminii»”

În încheierea cuvântului de aleasă învățătură duhovnicească, pe care o apreciem ca o veritabilă «lecţie de conduită», Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit a reiterat faptul că ne vom întrista de moarte, “când n-am făcut Voia Lui Dumnezeu, când nu ne-am spovedit…şi nu înţeleg de ce nu se spovedesc mulţi dintre dumneavoastră, pentru că Sfânta Spovedanie este curăţirea sufletului, iar, prin Spovedanie, noi ne împăcăm cu Dumnezeu! La Spovedanie spunem Lui Dumnezeu, în faţa preotului, păcatele noastre, iar preotul este un «martor» care va spune înaintea lui Dumnezeu faptele noastre. Dumnezeu este de faţă atunci când se spovedeşte omul! Când ne spovedim, Dumnezeu ne va ierta, pentru că «sabia» Duhului Sfânt va tăia «şerpii» care ies din noi, pentru că păcatul este ca şarpele, e înăuntrul nostru şi prin Spovedanie, el iese afară, iar îngerul îl «taie» ca să nu mai fie, pentru că Duhul Sfânt curăţeşte şi tămăduieşte «rana» sufletului nostru. E chiar o chestiune din psihologie, iar atunci când ai spus greşeala făcută, te eliberezi, te înalţi, chiar te însănătoşeşti datorită Spovedaniei! Să ascultăm Sfânta Evanghelie, când venim la biserică, să venim des la Sfânta Liturghie, pentru că de câte ori venim la sfânta slujbă, de atâtea ori plecăm acasă «îmbrăcaţi în haina luminii», cu lumină în suflet, în inimă, în sentimentele noastre. Nu ne mai preocupă cearta cu ceilalţi, nu ne mai preocupă lăcomia, ci, înţelepciunea ne va ajuta să judecăm ceea ce este drept, folositor, binevenit pentru sufletul nostru! Dacă avem credinţa spre ajutor şi spre sporul sufletului nostru, să-L rugăm pe Milostivul Dumnezeu, care îi ajută pe cei curajoşi, care doresc să facă ceva bun! Rugăm pe Bunul Dumnezeu să le răsplătească tuturor credincioşilor şi să le dăruiască cele de folos, pentru că Dumnezeu răsplăteşte însutit şi înmiit celor care iubesc buna cuviinţă şi frumuseţea Casei Sale! Dumnezeu să vă dăruiască pace, bucurie, iar Harul Duhului Sfânt să fie peste dumneavoastră toţi, Amin!”

Profesor, Vasile GOGONEA

Mâine, 8 noiembrie 2017, de Sărbătoarea «Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil», Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, va oficia Sfânta Liturghie la Biserica «Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavriil» din Municipiul Târgu-Jiu(în faţa Prefecturii)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *