Sfinte şi Binecuvântate Liturghii Arhiereşti în Judeţul Gorj şi în Municipiul Tg. Jiu: “Biserica este locul în care Îl primim pe Dumnezeu”

În ziua de 13 mai 2018, în Duminica a 6-a a Paştilor, a Vindecării orbului din naştere, Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul  Olteniei, împreună cu un ales sobor de preoţi şi diaconi în frunte cu Preacucernicul Părinte Protopop, Ionel Câmpeanu, a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie şi slujba de resfiinţire a Bisericii cu Hramul «Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă», din Parohia Peşteana-Vulcan, filia Vârtop, Comuna Ciuperceni, Protopopiatul Târgu-Jiu sud, Gorj. Piatra de temelie a sfântului lăcaş a fost pusă în anul 1924, dar, după mai multă vreme, biserica a fost zidită între anii 1994-2003, fiind sfinţită la 1 iunie 2003 de către ÎPS Teofan, pe atunci Mitropolitul Olteniei. Între anii 2011-2017, s-au efectuat ample lucrări de restaurare, prin refacerea picturii, iar pentru susţinerea acestor lucrări au primit gramate chiriarhale de mulţumire din partea Mitropoliei Olteniei: Primarul Dumireu Tăloi împreună cu Gheorghe Răuţ, Gheorghe Iacob, Vasile Călescu, Ion Frăţilă, Ion Argint, Florin Tomescu, Nicolae Pănescu şi Ion Tufoi. În cadrul slujbei euharistice,  ipodiaconul Ionuţ Alexandru Potcovariu a fost hirotonit diacon, iar Preotul Paroh, Marius Popescu a fost ridicat la rangul de iconom, când a spus printre altele: “Sărbătoarea de astăzi este legată de sfinţirea bisericii, căci, odată cu ea, are loc şi sfinţirea dumneavostră, a sufletelor noastre. Iubiţii mei enoriaşi, frumuseţea bisericii se arată, atunci când ea este plină de credincioşi! Să fiţi încredinţaţi cu toţi că numele dumneavoastră este înscris în «Cartea veşniciei» Lui Dumnezeu, iar Sfintele Liturghii care se vor săvârşi aici, să aibă puterea să ţină uniţi pe credincioşii fiecărei generaţii! În anul Centenarului Unirii, vă îndemn la unitate, dragoste, credinţă pentru mântuirea noastră”, iar în final, Domnul Primar, Dumitru Tăloi a dorit să mulţumească celor care au fost iniţiatorii construirii acestui lăcaş de cult, alături de preotul Ciurea, pentru a da satului Vârtop o «Casă a lui Dumnezeu»!

“Sfinţirea unei biserici este cu adevărat o zi binecuvântată”

La finalul slujbei euharistice, pe fondul unei nemulţumiri a fostului preot de parohie, în cuvântul său de învăţătură, Mitropolitul Olteniei a început prin a spune că nu trebuie să umbrim în nici un chip această sărbătoare şi în acelaşi timp, să-L avem pe Dumnezeu de faţă, Care cântăreşte fiecare gest al nostru, deci, să nu ne lăsăm niciodată duşi de demonul acesta al slavei deşarte, pentru că, dacă primim plată de la oameni, nu mai primim plată de la Dumnezeu, mai ales că într-o asemenea zi: “Este sărbătoarea bucuriei, pentru că sfinţirea unei biserici este cu adevărat o zi binecuvântată! Dacă înţelegem că Bunul Dumnezeu ne-a dat nouă această binecuvântare să fim la această sărbătoare, chiar dacă cei dinaintea noastră au fost mai vrednici decât noi, ne-a dat acest prilej sfânt şi fericit să-L slujim pe Dumnezeu în preocuparea noastră, pentru că biserica este locul în care Îl primim pe Dumnezeu! Această «Casă a Lui Dumnezeu», Tatăl a zidit-o, Fiul a întărit-o şi Duhul Sfânt a sfinţit-o, ca să bucure inimile şi sufletele noastre! În momentele acestea de sfinţiri de biserici, ne întâlnim cu strămoşii noştri, cu părinţii noştri, cu cei care au fost înaintea noastră, care au muncit ca să aducă o jertfă în altarul bisericii. Biserica se deosebeşte de ceea ce avem în casele noastre şi în satul nostrum, pentru că la biserică venim întotdeauna, şi când suntem mici, şi când suntem mari, dar şi când murim şi ne duc rudele şi prietenii la mormânt, ca de acolo să ajungem în Împărăţia Lui Dumnezeu. Că spune psalmistul: «Cu adevărat este plină de Slavă Casa Lui Dumnezeu». Trăim cu convingerea că suntem în «Casa Lui Dumnezeu», în Ierusalimul Ceresc, care este zidit ca o cetate, cu porţi strâns unite, unindu-ne pe toţi la adăpostul credinţei! Prin credinţă ne ridicăm la Dumnezeu, în credinţă trăim viaţa aceasta, tot în credinţă nădăjduim că ne vom aşeza în Împărăţia Cerurilor, unde nu e întristare nici suspin. Sfinţirea unei biserici îi adună pe credincioşii ortodocşi de pretutindeni, pentru că ne spune Mântuitorul Hristos: «Veniţi în Casa Tatălui meu», pentru că această casă e loc de Sfântă Liturghie, iar aici bucuria este deplină, pentru că noi suntem copiii Săi, suntem moştenitori ai Împărăţiei Cerurilor. Aici suntem întâmpinaţi de atâţia sfinţi, atât de frumos pictaţi, iar trecând prin faţa Sfintei mese, aici Mântuitorul ne mângâie cu marea sa milostivire”, a ţinut să aprecieze Arhieria sa.

“Prin ochiul sufletesc, noi vedem tainele Lui Dumnezeu”

În disecarea conţinutului Pericopei Evanghelice a Vindecării orbului din  naştere, Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Irineu a pornit de la ideea că Evanghelia ne explică o situaţie prin care  noi dobândim vindecarea trupului, dar şi o vindecare a minţii, a conştiinţei, a sufletului, pentru că acest bolnav, deşi nu vedea cu ochii, s-a vindecat prin puterea şi lucrarea Mântuitorului Hristos, iar “Prin redarea vederii sunt alungate frica, întunericul, disperarea, pentru că prin ochi îi vedem pe cei de lângă noi, îi iubim pe cei care au grijă de noi, iar părinţii celui care fusese orb au luat cunoştinţă de această vindecare. Orbul vindecat a fost chemat de mai marii locului şi a fost întrebat, cum a ajuns ca să vadă, după ce fusese orb! Lumea a fost uimită şi cam neîncrezătoare că Mântuitorul ar fi putut săvârşi această minune…Dar, Mântuitorul Hristos este Fiul Lui Dumnezeu, pentru că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat şi Om adevărat! El a venit să ne vindece de păcat, nu numai să vadă greşeala noastră, ci, să ne arate puterea Sa Dumnezeiască, să ne arate că El este Stăpânul vieţii, Cel Care vindecă simţurile noastre, ca să fim întotdeauna în iubirea Sa Dumnezeiască. Mântuitorul Hristos ne mai arată şi puterea Cuvântului Său, pentru că bolnavul ascultă de cuvântul Său şi se vindecă! Aşa cum episcopii şi preoţii, prin Taina Sfântului Maslu, prin ungere, ca şi în cazul orbului din Evanghelie! Minuni precum a făcut Mântuitorul Hristos cu orbul din Evanghelie, numai Dumnezeu le face, iar Dumnezeu ne aşteaptă ca să ne mărturisim păcatele, ca noi să primim harul Preasfântului Duh. A ne ruga la Dumnezeu este o obligaţie a noastră, dar şi o bunăvoinţă a Tatălui Ceresc, pe Care Îl căutăm prin Rugăciunea «Tatăl Nostru», ca să ne izbăvească de cel viclean. Prin această Rugăciune, toţi suntem adunaţi ca nişte copii ai Tatălui Ceresc, indiferent cât suntem de păcătoşi sau mai puţin păcătoşi! Cel Care ne păstrează pe noi curaţi este Mântuitorul Hristos, iar când venim la biserică, noi îl căutăm pe Dumnezeu cu privirea, iar El ne luminează ochii minţii şi ochii trupului, pentru că luminătorul trupului este ochiul. Să avem, aşadar, în interiorul nostru şi ochiul sufletesc, pe care tot Dumnezeu l-a zidit, pentru că prin ochiul sufletesc, noi vedem Tainele Lui Dumnezeu, vedem frumuseţea Lui Dumnezeu, atât în Creaţie, în flori, pentru că ne spune psalmistul: «Doamne, pe toate cu înţelepciune le-ai făcut!». Cu acest ochi sufletesc vedem şi interiorul nostru, când ne judecăm pe noi înşine şi când constatăm că sunt multe păcate pământeşti, multe întunecimi, multe ispite ale diavolului”, a atras atenţia Mitropolitul. În încheierea cuvântului său de învăţătură, Mitropolitul Olteniei a spus că: în ziua sfinţirii acestei biserici, “Să-L rugăm pe Bunul Dumnezeu să curăţească şi ochii noştri, ochilor sufletului, de fapt, întunecimea, iar când vedem numai meritul nostru şi mai puţin meritul altora, vederea ni se strâmtorează, fără să mai vedem binele cu adevărat! Doctorul sufletelor şi al minţilor noastre ne dă sfinţenie, ne dă bucurie şi bună sporire! Dumnezeu să ne dea sănătate şi răsplată pentru cele pe care le-am săvârşit şi aici, la această biserică, unii mai devreme, alţii mai târziu, iar mila Lui Dumnezeu să fie peste noi toţi, cu al Său Har şi cu a Sa iubire de oameni, în vecii vecilor, Amin”!

 

PS După ce ieri, 17 mai 2018, de Praznicul «Înălţarea Domnului», Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul  Olteniei a oficiat Sfânta Liturghie şi sfinţirea Bisericii cu hramurile: «Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena» şi «Adormirea Maicii Domnului» de la Târgu Logreşti, în Duminica a 7-a după Paşti, 20 mai 2018, va oficia Sfânta Liturghie şi slujba de resfinţire a Bisericii cu Hramul «Pogorârea Duhului Sfânt sau Cincizecimea» din Parohia Romaneşti, filia Botorogi iar luni, 21 mai 2018, de Sărbătoarea «Sfinţii Mari Împăraţi şi întocmai cu Apostolii, Constantin şi mama sa, Elena», va oficia Sfânta Liturghie la Biserica «Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena» din Municipiul Tg. Jiu.

Profesor, Vasile GOGONEA

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *