Universitatea «Constantin Brâncuși» din Tg. Jiu, într-un demers academic pentru păstrarea identităţii naţionale (II)

Senatul Universitatăţii «Constantin Brâncuși» din Tg. Jiu, prin Institutul de Politici Publice, Administrație și Științele Educației a continuat cu înalt profesionalism, în  ziua de 25 noiembrie 2017, la Complexul Debarcader, sala «Horațiu Mălăele» CONFERINȚA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ «Criza demografică şi pericolul pierderii identităţii naţionale», în cadrul unei ample manifestări la care au participat academicieni, cadre didactice universitare şi cercetători de prestigiu din ţară şi din Republica Moldova (Basarabia), lucrările conferinței desfășurându-se, ca şi în ziua precedentă, pe cele trei secțiuni pe care le-am amintit anterior, autorii care au conferenţiat având în atenţia comunicărilor domniilor lor, cu deosebire, acele repere fundamentale care conferă identitate factorilor educaţionali, fiind un bun prilej de a contura dimensiunile crizei demografice şi ale pierderii identităţii naţionale

“Eu nu mai cred în previziuni în privinţa identităţii educaţiei româneşti”

În deschiderea lucrărilor şedinţei festive a Senatului Universităţii, domnul prof. univ. dr. Adrian Gorun avea să spună: “Eu nu mai cred în previziuni în privinţa identităţii educaţiei româneşti, care nu se dovedesc decât nişte «fotografii» făcute la un moment dat şi alese întâmplător, cu lipsă de profesionalism! La Universitatatea «Constantin Brâncuși» din Tg. Jiu, noi am gândit un complex de manifestări pentru întâmpinarea Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, ca o recunoştinţă pentru tot ceea ce a însemnat înfăptuirea visului deplin al unirii românilor de pretutindeni, motiv pentru care avem astăzi, în mijlocul nostru, pe Domnul prof. univ. dr. Gheorghe Avornic, rectorul Universității de Studii Politice şi Economice Europene «Constantin Stere» din Chişinău, președinte al Uniunii Juriștilor din Republica Moldova și vicepreședinte al Uniunii Internaționale a Juriștilor, care va primi înaltul titlu academic de Doctor Honoris Causa al Universității «Constantin Brâncuși» din Târgu-Jiu”, amintindu-vă că acela care va primi înalta distincţie face parte dintr-o pleiadă de intelectuali din Basarabia, direct implicaţi în păstrarea fiinţei naţionale, domnul Avornic înscriindu-se ca un autor de prestigiu al teoriei dreptului şi al apărării drepturilor omului.

“O autoritate incontestabilă în domeniul dreptului și al științelor juridice din Republica Moldova”

În «Laudatio» Gheorghe Avornic, prezentat în faţa participanţilor, domnul prof. univ. dr. Toader Nicoară, Rectorul Universității «Constantin Brâncuși» a început prin a spune că această ceremonie reprezintă una dintre fericitele întâlniri ale universitarilor din

cele două țări surori, dar reprezintă în egală măsură celebrarea unui intelectual de marcă, a unui jurist şi cadru universitar reprezentativ pentru elita intelectuală de dincolo de Prut, profesorul universitar doctor habilitat în știința dreptului, Gheorghe Avornic fiind: “O autoritate incontestabilă în domeniul dreptului și al științelor juridice din Republica Moldova și rectorul unei Universități dinamice și reprezentative pentru spațiul intelectual de dincolo de Prut. Specialist în problematica teoriei generale a dreptului, autor de tratate, monografii, studii și articole care tratează aspectele de bază ale științelor juridice și administrative, teoria și filosofia dreptului, preocupat de impactul social al valorilor juridice, chemate să modeleze aptitudinile, concepțiile și mentalitățile colective, iar opera profesorului Avornic a cunoscut și cunoaște o largă răspândire și receptare geografică și ideatică, fiind publicată, atât în Republica Moldova, cât și la prestigioase edituri din Occident și Orient. Intreaga operă juridică a profesorului Avornic evidențiază cu prisosință spiritul european al valorilor juridice moldovenești și aspirația europeană a compatrioților noștri de peste Prut” a precizat vorbitorul, după care a conturat câteva repere biografice ale carierei didactice universitare din viaţa distinsului oaspete, născut la 4 iulie 1963, în comuna Pârjolteni, raionul Călărași, din Republica Moldova, ca fiu al lui Constantin și al Eugeniei Avornic. După ce s-a precizat că domnul Gheorghe Avornic este fondatorul și conducătorul Scolii Superioare de Drept, ulterior Academia de Drept din Moldova, în prezent Universitatea de Studii Europene din Moldova, şeful biroului de avocați de la Facultatea de Drept a USM și șeful biroului asociat de de avocați «Avornic și partenerii», membru al Asociației Juriștilor Americani, președinte al Uniunii Juriștilor din Republica Moldova și vicepreședinte al Uniunii Internaționale a Juriștilor, membrul Bordului de directori ai Organizației europene de drept public, membru al Consiliului Uniunii avocaților din Moldova, membru al Senatului USM, domnul Rector Toader Nicoară a menţionat în continuare: “Activitatea științifică a profesorului Gh. Avornic se circumscrie domeniului juridic și unei problematici largi, care abordează teme și probleme precum elaborarea și perfecționarea aparatului categorial în domeniul jurisprudenței, cu trimitere specială la teoria generală a dreptului, definiții, clasificări, principii, cum ar fi principiile statului de drept, nihilismul juridic, cultura și conștiința juridică, organizarea și activitatea instituției avocaturii, organizarea și activitatea arbitrajului comercial internațional, aspectele teoretice și practice ale instituției adopției naționale și internaționale, drepturile și libertățile fundamentale ale omului și cetățeanului și garanțiile realizării acestora, aspecte ale reformei în domeniul dreptului, elaborarea concepției cu privire la reforma justiției, aspectele juridice ale luptei împotriva corupției, pregătirea profesională a specialiștilor în domeniul dreptului și altele, iar întreaga sa operă numără peste 200 de lucrări științifice, didactice, un număr important de monografii juridice, un tratat de Teoria generală a dreptului în 2 volume, manuale și articole științifice, publicate atât la edituri de prestigiu din Republica Moldova, ca și la edituri din lumea întreagă. Toate acestea s-au bucurat de un puternic impact asupra generațiilor de studioși practicieni ai dreptului, iar ca o recunoaștere a acestei bogate și prestigioase cariere, profesorul Gheorghe Avornic s-a bucurat și se bucură de recunoaștere națională și internațională, fiind onorat cu distincții și medalii precum Medalia Uniunii Juriștilor din România, Medalia Uniunii Internaționale a juriștilor, Ordinul Uniunii Juriștilor din Ucraina, Diplome de onoare acordate de USM, ULIM, Ministerul Educației, Ministerul Justiției, Parlamentul Republicii Moldova, Guvernul Republicii Moldova, fiind în egală măsură Cavaler al Ordinului «Gloria Muncii» și titularul Ordinului «Stefan cel Mare». Spre a împlini portretul complex al profesorului și omului Gheorghe Avornic, nu mai rămâne decât să subliniez doar un aspect de viață, care dovedește umanismul și omenia oaspetelui nostru de astăzi, anume, ca un adevărat om de omenie, specie tot mai rară în zilele noastre, Gheorghe Avornic și soția sa Ana au botezat și au cununat un impresionant număr de fini, (24 de perechi de fini de cununie și peste 200 de fini de botez) și au construit în vecinătatea locuinței lor o casă de copii pe care o întrețin și de existența cărora se ocupă”, pentru ca după toate acestea, domnul Rector Toader Nicoară să mai precizeze că acestea sunt doar câteva dintre dimensiunile unei personalităţi care merită cu prisosinţă înaltul titlu academic acordat.

         În răspunsul său la această prezentare, Domnul Gheorghe Avornic avea să declare cu multă subtilitate şi cu umor…moldovenesc: “Sunt modest, dar, am ajuns la concluzia că de la modestie la prostie, nu e decât un pas! (sic!). E bine ca noi să vorbim mai puţin, dar, să facem ceva mai mult! De o justiţie corectă depinde tot ceea ce se întâmplă într-o societate. Justiţia nu valorează nimic, dacă nu funcţionează şi celelalte structuri ale societăţii! Totul depinde de nivelul de cultură şi de conştiinţa oamenilor! Orice ţară are nevoie de oameni bine pregătiţi. Când ai lăsat loc de «Bună ziua», merită ca acolo să te mai întorci! Când colaborarea e doar în avantajul tău, e doar de scurtă durată! De aceea, e important ca la nivel de autodidact să reuşeşti să înveţi ceva”, toate aceste cuvinte pilduitoare constituind adevărate «lecţii» de viaţă şi de conduită morală pe care un om le oferă semenilor săi!

În cadrul celei de-a doua zi a CONFERINȚEI ŞTIINŢIFICE INTERNAŢIONALE «Criza demografică şi pericolul pierderii identităţii naţionale» au prezentat comunicări interesante, printre alţii: domnul prof. univ. dr. Gheorghe Niculescu, directorul Institutului de Politici Publice, Administrație și Științele Educației, care a adresat un îndemn de a ne uni valorile care formează identitatea noastră naţională, iar d-na Ana Corina Borcoşi, împreuncă cu domnul Vasile Cumpănaşu au vorbit despre influenţa crizei demografice asupra mediului economic, mai ales că domnul prof. univ. dr. Dorel Chiriţescu a vorbit despre iluzia propserităţii pe care o oferă azi România, pentru ca în încheierea prezentărilor şi a dezbaterilor, Preşedintele Senatului, Domnul prof. univ. dr. Adrian Gorun să menţioneze că recunoaşterea identităţii naţionale se realizează prin creşterea prestigiului oamenilor, iar în cele două zile ale Conferinţei au fost dezvoltate o serie întreagă de idei care nuanţează consecinţele pierderii identităţii, iar pentru a conştientiza şi mai mult aspectele importante ale crizei demografice, tema Conferinţei ştiinţifice de la Universitatea «Constantin Brâncuși» rămâne una de mare actualitate!

Profesor, Vasile GOGONEA

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *