4 iunie 1920: Tratatul de la Trianon, un act care certifica o realitate istorică și o aproba o cerință a majorității

Data de 4 iunie este una pe care extremiștii maghiari o consideră una dintre cele mai infame, întrucât în 1920, după încheierea Primului Război Mondial, la această dată s-a semnat Tratatul de la Trianon, între Puterile Aliate învingătoare în Primul Război Mondial și Ungaria, în calitate de stat succesor al Imperiului Austro-Ungar, stat învins în Primul Război Mondial. Tratatul a fost semnat în Palatul Marele Trianon de la Versailles de către 16 state aliate (inclusiv România), pe de o parte, și de Ungaria, de altă parte.

Tratatul a fost semnat pentru a stabili frontierele noului stat Ungaria cu vecinii săi:Austria, Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor (stat devenit ulterior Iugoslavia), România și Cehoslovacia. Tratatul de la Trianon a făcut parte din seria tratatelor încheiate la finalul Primului Război Mondial, celelalte fiind tratatele de pace încheiate de Puterile Aliate cu Germania (la Versailles, în 28 iunie 1919), Austria (la Saint Germain en Laye, în 10 septembrie 1919), Bulgaria (la Neuilly, în 27 noiembrie 1919) și cu Turcia (la Sèvres, semnat la 4 iunie 1920 și repudiat apoi, fiind înlocuit cu tratatul de la Lausanne).

Condițiile alianței și participării României la Primul Război Mondial au vizat în primul înfăpuirea unui proiect de țară început cu Unirea Principatelor, dobândirea independenței de stat și realizarea unui stat care să reunească toate teritoriile locuite de români. Istoricul Lucian Boia explica diferanța aceasta între proiecțiile statale care au stat la baza formarii statelor naționale. El vorbea de o proiecție statală franceză în care în care în centru se găsește comunitatea cetățenilor, de aceea limba pe care o vorbesc aceștia și originea lor etnică nu contează atât de mult și proiecția statală germană în care statul e format din etnici care vorbesc aceeași limbă și au același sânge-etnie. De aici și veșnica dispută dintre Franța și Germania asupra Alsaciei și Lorenei, două provincii vorbitoare a unui dialect german, cu o puternică cultură germană, dar care s-au considerat mereu ca fiind parte a statului francez.

Revenind la problematica Trianonului, Primul Război Mondial a spulberat puternicul imperiu multinațional habsburgic, devenit din 1867 Imperiul Austro-Ungar. Cetățenii imperiului indiferent de etnia lor, puternic impregnați de doctrina germană cu privire la limbă și sânge, dar și impulsionați de tezele lui Wodroow Wilson ce viziau dreptul popoarelor la autodeterminare, au ales calea pe care urmau s-o ia părți ale fostului Imperiu. Mai exact majoritățile au ales, iar Trianonului nu face decât să consfințească alegerea.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*