Cine sunt “grupurile vulnerabile”?

Grupul vulnerabil este definit in Legea privind economia sociala astfel: persoane sau familii care sunt in risc de a-si pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai, in conformitate cu prevederile art. 6 lit. p) din Legea asistentei sociale nr. 292/2011.

In legislatia romaneasca se pot identifica o serie de termeni care vizeaza grupurile vulnerabile, in relatie cu incluziunea/excluziunea sociala: persoane defavorizate, persoane marginalizate, persoane excluse social sau supuse riscurilor de excluziune sociala sau persoane vulnerabile.
Iata cateva exemple de definitii explicite sau implicite ale familiei de termeni din documente legislative sau de politica sociala.

In OUG nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, categoria defavorizata este definita ca fiind „acea categorie de persoane care fie se afla pe o pozitie de inegalitate in raport cu majoritatea cetatenilor din cauza diferentelor identitare fata de majoritate, fie se confrunta cu un comportament de respingere si marginalizare” (art. 4).

In Legea nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, persoanele marginalizate sunt definite ca avand „pozitie sociala periferica, de izolare, cu acces limitat la resursele economice, politice, educationale si comunicationale ale colectivitatii, manifestata prin absenta unui minimum de conditii sociale de viata” (p. 162, art. 3).

Categorii de grupuri vulnerabile

Categorii de grupuri vulnerabile, conform prevederilor Legii nr. 219/2015 Documentele care atestă apartenența la grupul vulnerabil
Persoane aflate în sistemul de protecție a copilului sau care provin din acest sistem (în acord cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) Hotărârea comisiei pentru protecţia copilului sau, după caz, hotărârea instanţei prin care a fost dispusă măsura de protecţie specială,
Persoane din familiile beneficiare de ajutor social (respectând prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare) Copia deciziei pentru plată a directorului executiv al agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti sau talonul de plată
Persoane care fac parte din familii beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei (potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) Copia deciziei pentru plată a directorului executiv al agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti sau talonul de plată
Persoane solicitante de azil sau beneficiare ale protecției internaționale (definite conform Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare) Documentul temporar de identitate sau permisul de şedere valabile, potrivit legii
Persoanele fără adăpost Adeverinţă eliberată de primăria din cadrul unităţii administrativteritoriale în care trăiesc, prin care se certifică faptul că nu au domiciliu în acea unitate administrativ-teritorială şi nici în altă unitate administrativteritorială de pe teritoriul României conform informaţiilor obţinute de la structura judeţeană de administrare a bazelor de date de evidenţă a persoanelor, respectiv a municipiului Bucureşti
Persoanele aflate în situație de risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai Ancheta socială pe baza modelului prevăzut în anexa nr. 1 la normele metodologice efectuată de serviciul public de asistenţă socială în a cărui rază teritorială se află domiciliulsau reşedinţa persoanei respective, la solicitarea întreprinderii sociale (anual).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*