COVID-19 sau «Ceandalaua» răstignirii României în «Săptămâna Patimilor»!

Săptămâna pe care o începem astăzi, ultima săptămână din Postul Mare, mai este cunoscută în credinţa creştinilor sub dednumirea de «Săptămana Patimilor» sau «Săptămâna Mare», pentru că începând cu această primă zi de după Florii, şi până sâmbătă, întreaga ei desfăşurare din acest an are o semnificaţie deosebită, în condiţiile rigorilor mai mult sau mai puţin justificate legate de invocarea pandemiei contagioase de toată pomina! De altfel, «Săptămâna Mare«» este perioada în care creştinii retrăiesc ultimele zile din viaţa pământească a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, iar, ca urmare, postul devine mai aspru şi mai adânc implementat în mentalul colectiv, iar slujbele care se ţin în biserici au o semnificaţie aparte, chiar în situaţia lipsei credincioşilor la sfintele rânduieli! Ceea ce surprinde până la consternare este faptul că în pieţele publice, oamenii sunt prezenţi la cumpărături cu zecile şi sutele, că stau la coadă ore întregi cuminţi, iar pentru muncitorii zilieri care pleacă de bună voie în Germania să culeagă sparanghelul nemţilor se organizează curse regulate, fără nici un risc major de contaminare, în timp ce bisericile noastre sunt goale, pentru că aşa sună ordinul de la stăpânii Europei şi ai lumii pentru biata Românie, plină de supuşenie şi de ascultare, pentru a face pe placul mai marilor democraţiilor occidentale şi al intereselor firmelor străine!

„Știți că cei ce se socotesc cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele și cei mai mari ai lor le stăpânesc, dar între voi, nu trebuie să fie așa”!

Cei care au luat decizii aberante, nu cunosc o iotă din logica divină a credinţei noastre strămoşeşte, ei se raportează doar la o logică lumească, dictată de interese dintre cele mai obscure! Domnilor guvernanţi din România, de ce în Bulgaria, în Rusia şi în Serbia, ţări ortodoxe, de ce se fac slujbele de Paşti în prezenţa credincioşilor, iar, la noi este interzis acest lucru?? Domnilor guvernanţi şi preaplecaţi guvernaţi, dacă aţi fi studiat puţină teorie sau aţi fi răsfoit măcar o lucrare din opera Părintelui Dumitru Stăniloae, aţi fi aflat că filosofia noastră ortodoxă poate fi desluşită de orice minte luminată, deoarece boala, indiferent cum se numeşte ea, că e pandemie sau că e altceva, constituie rezultatul păcatului omului, ca şi moartea, de altfel, iar în «Casa» Lui Dumnezeu, Cel fără de păcat, ce pandemie poate să fie contagioasă, drăguţilor, poate pandemia prostiei şi a ignoranţei, a manipulării şi a dezinformării pe toate canalele media, controlate cu atenţie şi mereu intoxicate cu «fake news» la orice oră din zi şi din noapte, pentru că la Dumnezeu, chiar noaptea înseamnă lumină necreată, spune Sfânta Scriptură, pe când la domniile voastre, păleşte o lumină artificială importată şi neimportantă, creată anume pentru a întuneca minţile oamenilor! Să fim smeriţi şi să acceptăm că noi, românii, ca să putem bea paharul de care zice Domnul în Evanghelie și să ne botezăm cu Botezul Său, adică să ne asumăm «Golgota» suferinței ca să și înviem împreună cu Mântuitorul Iisus Hristos, trebuie să dobândim cugetul Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. De bună seamă, ca să dobândim cugetul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Domnul Însuși ne spune în Pericopa Evanghelică după Sfântul Ev. Marcu, prin cuvintele: „Știți că cei ce se socotesc cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele și cei mai mari ai lor le stăpânesc, dar între voi, nu trebuie să fie așa, ci care va vrea să fie mai mare între voi, să fie slujitor al vostru, și care va vrea să fie întâi între voi, să fie tuturor slugă, că și Fiul Omului n-a venit ca să I se slujească, ci ca El să slujească și să-Și dea sufletul răscumpărare pentru mulți” (Marcu 10, 42-45)! Doamne, câtă lecţie de viaţă pe care unii politicieni aproape rătăciţi, o ignoră cu desăvârşire, în marea…strălucire a minţii lor!

„Iată Mirele vine în miezul nopţii şi fericită este sluga pe care o va afla priveghind”!

Ca să revenim la «Săptămâna Patimilor», să spunem că potrivit Sinaxarului din Triod (carte de cult folosită în această perioadă), în fiecare zi din «Săptămâna Mare», cu toţi «ne reamintim şi retrăim ultimele zile din viaţa Mântuitorului» nostru, astfel că  începând chiar de azi, Luni,  13 aprilie, ni se aduce în faţa ochilor minţii şi ai sufletului fiecăruia icoana tânărului Iosif, cel care a fost vândut de fraţii săi în Egipt, iar istorisirea  vieţii sale în cultul liturgic, nu este altceva decât anticiparea Jertfei Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Care a fost vândut de către Iuda Iscarioreanul, apoi, Marţi se face pomenirea Pildei celor zece fecioare, parabolă ce are menirea să ne ţină trează datoria de a trăi permanent în Hristos şi de a-L mărturisi pe Mântuitorul Hristos. Miercuri se face pomenire de femeia cea păcătoasă care a spălat cu lacrimi şi a uns cu mir picioarele Mântuitorului, revelând un simbol al pocăinţei adevărate şi al îndreptării omului păcătos, ziua de Joi este închinată amintirii a patru evenimente deosebite din viaţa Mântuitorului: spălarea picioarelor ucenicilor, ca o pildă a smereniei, apoi, «Cina cea de Taină», la care Mântuitorul a instituit Taina Sfintei «Euharistii» sau a «Împărtăşaniei», ca în cele din urmă să vorbim despre rugăciunea arhierească şi despre începutul Pătimirilor, prin vinderea Domnului de către vânzătorii de suflete! În ziua de Vineri se prăznuiesc «Sfintele şi mântuitoarele şi înfricoşătoarele Patimi ale Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos», pentru ca în ziua de Sâmbătă  să prăznuim îngroparea Mântuitorului şi pogorârea Sa la iad! Ştim că în această perioadă se ţin slujbe speciale sau denii, numai în prezenţa slujitorilor bisericilor de parohie şi ai mănăstirilor, iar «Deniile» din Săptămâna Sfintelor Patimi sau Pătimiri ale Domnului nostru Iisus Hristos au în centrul lor taina suferinţelor sufleteşti şi trupeşti ale Mântuitorului, ca urmare a păcatelor oamenilor, concretizate prin invidie şi ură, prin lăcomie şi trădare, printr-o frică paralizantă şi printr-o lipsă de fidelitate! În altă ordine de idei, slujbele deniilor ne arată şi puterea pocăinţei, ca să nu uităm că în primele trei zile din «Săptămâna Patimilor», la slujba deniei se cântă un tropar (imn liturgic) în care ni se spune: „Iată Mirele vine în miezul nopţii şi fericită este sluga pe care o va afla priveghind; iar nevrednică este iarăşi cea pe care o va afla lenevindu-se. Vezi, dar, suflete al meu, cu somnul să nu te îngreunezi, ca să nu te dai morţii şi afară de împărăţie să te încui”! Foarte cunoscute sunt şi deniile din Joia Mare şi Vinerea Mare. În acest sens, precizăm că Denia celor 12 Evanghelii este slujba din ziua de joi, iar cele 12 citiri din Noul Testament vorbesc despre prinderea, judecata şi răstignirea Mântuitorului Iisus Hristos de către evrei! Pentru aceasta, în Vinerea Mare, în toate bisericile ortodoxe din lume, deci, şi din ţara noastră, se desfăşoară denia Prohodului Domnului, o slujbă în care sunt cântate în imnuri, împărţite în trei «stări», patimile, răstignirea, moartea şi ngroparea Mântuitorului Iisus Hristos!

,,Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule; pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi”!

Marea durere constă în faptul că bisericile sunt goale, că acest COVID-19 sau «Ceandalaua» răstignirii României în «Săptămâna Patimilor», ne demonstrează că deniile vor răsuna a pustiu, dar, toate aceste încercări sunt îngăduite de către Însuşi Mântuitorul Iisus Hristos! Poate că acesta e un canon prea aspru pe care noi, românii, l-am primit de la Domnul în acest Post Mare, de parcă ar fi o campanile perfidă împotriva creştinismului şi a credinţei noastre strămoşeşti! Dar, cu demnitate şi cu mult curaj, să spunem lucrurilor pe nume, pentru că aceste încercări, poporul nostru le poate traversa şi la poate birui numai cu ajutorul Mântuitorului Iisus Hristos, Cel Răstignit şi Înviat, Biruitorul iadului şi al morţii! Prin urmare, să fim împreună cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pentru că numai în acest fel va rămâne şi El cu noi, cu poporul român! Poate că numai în duh de credinţă smerită, de jertfelnicie și de slujire duhovnicească putem să dobândim cugetul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Noi nu putem să dobândim cugetul Domnului nostru, dacă ne conducem după duhul lumii laice şi secularizate și mai puţin după Duhul Sfânt, iar, ca să putem să fim ai Lui Hristos, trebuie să ne conducem după Duhul Sfânt și nu după duhul lumii acesteia pământeşti, maculată de sindromul banilor, al bogăţiei nemăsurate şi al consumismului extravagant! Cu toţii, fraţi creştini români, cu toţi să cântăm în această săptămână, ca într-un glas: ,,Vezi dar, suflete al meu, te deșteaptă strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule; pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi”! Să credem că Cinstitele Patimi ale Domnului au răsărit lumii în această săptămână, ca niște lumini de mântuire, pentru că Iisus Hristos merge să pătimească din Bunătatea Sa. Cel ce cuprinde toate cu palma, primește a Se răstigni pe lemn, ca să mântuiască pe omul păcătos din patimile pandemiei şi ale oricărei răutăţi omeneşti! ,,Doamne, Judecătorule Cel Pătimit, cum Te-ai văzut cu trup și mergi să Te ucizi de oameni fără de lege, judecând judecata noastră cu patima Ta! Pentru acesta, laudă, mărire și slavă înălțând stăpânirii Tale, Cuvinte, cu un glas le aducem Ţie, Doamne Iisuse Hristoase”! Ca să încheiem cu ziua de Luni, să spunem că ziua aceasta aduce începuturile Patimilor Domnului, de aceea, să venim cu inima şi cu mintea şi să-L întâmpinăm cu cântări. Că Ziditorul lumii va merge ca să ia răstignire, întrebări și bătăi, judecându-Se de Pilat şi încă lovindu-Se de la rob cu palma peste cap! Dar, toate, va să le rabde, Domnul, pentru noi, ca să ne mântuiască, iar, pentru aceasta strigăm: Iubitorule de oameni, Hristoase Dumnezeule, pentru COVID-19 sau «Ceandalaua» răstignirii României, în «Săptămâna Patimilor», Te rugăm, dăruiește-ne iertare de greșale celor ce se închină cu credință preacuratelor Tale Patimi!

Prof. Vasile GOGONEA

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*