Cunoaște Craiova prin instituțiile sale (1). Muzeul Olteniei și zbuciumata sa istorie

S-a înfiinţat oficial la 1 aprilie 1915, mare parte din colecţii provenind din Fundaţia „Alexandru şi Aristia Aman” (formată din bibliotecă, muzeu, pinacotecă). Meritul înfiinţării l-a avut istoricul Şt. Ciuceanu, care a conceput formarea colecţiilor „nu numai o simplă îngrădire de obiecte, ci ele să degaje specificul propriu al poporului român”.

Iniţial, noua instituţie s-a numit Muzeul Regional de Antichităţi şi Etnografie şi îşi avea sediul în Palatul Administrativ (Prefectura Dolj), apoi în Casa Băniei (1934-1948), şi, în sfârşit în clădirea fostei Şcoli Primare de Fete „Madona Dudu”, imobil consolidat după 1990 şi căruia i s-a adăugat o construcţie nouă. În 1928, instituţia s-a contopit cu Muzeul de Istorie Naturală al Craiovei, purtând, apoi, din 1968, denumirea actuală: Muzeul Olteniei, adăpostind şi valorificând peste 280.000 de bunuri culturale. În timpul ocupaţiei germane a Craiovei, Muzeul Olteniei a suferit pierderi importante, unele nerecuperabile, dar după Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 s-a încadrat în curentul de renaştere naţională şi culturală, mai ales prin activitatea şi prestigiul lui C.S. Nicolaescu-Plopşor. În perioada stalinistă, muzeul s-a aflat la răscrucea istoriei, reuşind, totuşi, să străbată acele vremuri, urmând un drum ascendent de valorificare ştiinţifică a colecţiilor şi de educaţie naţională.

 

Informațiile au fost selectate din capitolul “Instituțiile culturale și viața spirituală”  (Tudor Nedelcea) din lucrarea monografică „Orașul Craiova. Craiova City”, publicată anul acesta la editurile Beladi-Sitech, sub coordonarea universitarilor Dumitru și Cristina Otovescu.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*