“Dacă avem pe frontispiciu pe Brâncuşi şi pe Arghezi, înseamnă că nimic nu este imposibil aici la Gorj”!

În perioada următoare, pe parcursul mai multor episoade, vom reda o serie de aspecte, privitoare la expunerile, dezbaterile şi intervenţiile la dezbateri, care au dat culoare şi au trezit un real interes în cadrul Simpozionului naţional: «Viitorul învăţământului: strategii, soluţii, legiferare», Târgu-Jiu, 22-27 iulie 2019, pentru a putea aduce la cunoştinţa opiniei publice substanţa şi substratul acestei manifestări deosebite din viaţa spirituală a ţării noastre, pentru a sublinia cu acuitate rolul pe care îl poate avea o nouă lege a educaţiei naţionale, mult mai realistă şi mai bine ancorată în realităţile societăţii româneşti de astăzi şi din anii care ne poartă spre viitor.

“Nu este important locul de unde se lansează iniţiativa, ci, contează să se lanseze idei necesare în domeniul cunoaşterii principalelor probleme cu care se confruntă sistemul de învăţământ”!

Pentru că, aşa cum sublinia domnul prof. univ. dr. Adrian Gorun, Preşedintele Senatului Universităţii «Constantin Brâncuşi» din Târgu-Jiu, coordonatorul şi mentorul acestei manifestări, în spaţiul public sunt multe discuţii în legătură cu o anumită relevanţă a locului şi a rolului sistemului de învăţământ în viaţa societăţii. De aceea: “Nu este important locul de unde se lansează iniţiativa, ci, contează să se lanseze idei necesare în domeniul cunoaşterii principalelor probleme cu care se confruntă sistemul de învăţământ! Dorim ca an de an, Universitatea «Constantin Brâncuşi» din Târgu-Jiu, împreună cu Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, Filiala Târgovişte, să organizeze conferinţe în acest prim sfert de veac al secolului al XXI-lea, privitoare la starea învăţământului din România şi la strategiile, soluţiile şi modalităţile de legiferare a sistemului de educaţie din ţara noastră, pentru că această primă sesiune a seriei de conferinţe este dedicată educaţiei, crizei demografice, depopulării României, dar şi perspectivelor redresării economiei româneşti, reformării justiţiei şi spiritului de dreptate şi echitate socială, toate fiind ajustate sintagmei statului de drept! Educaţia nu a fost şi nu este nici acum considerată în planul a ceea ce se lansează a fi domeniu de prioritate naţională! Nu vom emite aici propoziţii justificative, ci, vom porni de la ceea ce se întâmplă cu adevărat în învăţământul românesc! Nu suntem nici ultraconservatori să permanentizăm anumite tradiţii, dar, nu suntem nici pentru schimbări irelevante de dragul reformei! Suntem pentru echilibrul care să repună în drepturile sale un învăţământ care se prezintă cu limitele sale, dar şi cu performanţele sale”, a subliniat vorbitorul în cuvântul de deschidere a simpozionului de la Târgu-Jiu!

“Salut iniţiativa de a se dezbate unele probleme ale educaţiei şi ale justiţiei sub egida lui Constantin Brâncuşi”!

În cuvântul de salut al domniei sale, Domnul prof. univ. dr. Andrei Marga, Ministrul Educației Naționale: 1997-2000, Rector al Universității «Babeș Bolyai» Cluj-Napoca: 1993-2004, 2008- 2012, poate cel mai reprezentativ şi mai eficient exponent al

modernizării învăţământului românesc din ultima jumătate de veac, după unii comparabil  cu Spiru Haret sau Constantin Angelescu, foşti miniştri ai instrucţiunii publice din perioada interbelică, a spus următoarele: “Salut iniţiativa de a se dezbate unele probleme ale educaţiei şi ale justiţiei sub egida lui Constantin Brâncuşi! Trebuie făcute lucruri serioase pentru a fi luaţi în seamă în efortul de a moderniza sistemul educaţional! În context European, e timpul să scoatem în faţă şi figura marelui Constantin Brâncuşi, de aceea, rămân la părerea că trebuie făcut urgent un Muzeu «Constantin Brâncuşi» la Târgu-Jiu, dacă vrem să conteze mai mult marele sculptor! Prin tot ceea ce facem, trebuie să evidenţiem ponderea universală a lui Constantin Brâncuşi, iar muzeul este prima chestiune care trebuie rezolvată! De asemenea, trebuie să apară şi o biografie remarcabilă a lui Constantin Brâncuşi, care să-l reprezinte în tot ceea ce a creat pentru ţara sa şi pentru umanitate, acesta este spiritul care trebuie să ne conducă şi să ne orienteze în activitatea noastră! În sistemul educaţional, din păcate, universităţile se copiază unele pe altele, un gen de mimetism mediocru şi irelevant! Vă recomand să înfiinţaţi aici, la Târgu-Jiu, Agronomia, e o zonă care se pretează la acest lucru, acţionaţi în acest sens, iar aici, mă adresez reprezentanţilor autorităţilor publice locale şi judeţene! De asemenea, la universitate, faceţi o secţiune de artă dedicată lui Constantin Brâncuşi, având ca temă principală Constantin Brâncuşi! Dacă avem pe frontispiciu pe Brâncuşi şi pe Arghezi, înseamnă că nimic nu este imposibil aici la Gorj! Vrem să vedem în ceea ce se verifică educaţia! În starea societăţii, în problemele cu care se confruntă societatea, în performanţele societăţii! Este importantă valoarea decidenţilor, dar în valoarea educaţiei se vede valoarea societăţii, se vede ceea ce înseamnă societatea! Privatizarea economiei, accesarea fondurilor europene şi globalizarea sunt marile probleme ale societăţii româneşti, iar comparaţia cu ceea ce poate face omul, cu ceea ce poate întreprinde societatea la un anumit moment dat, reprezintă cel mai mare criteriu în evaluarea educaţiei şi a sitemului de învăţământ! Să recunoaştem deschis, privatizarea a fost o nereuşită, fondurile europene au mers în salarii şi în o serie de lucruri secundare, mai puţin în capitalul producriv şi în infrastructura proceselor de producţie, iar statul român, nu mai are decizii proprii pentru interesele sale, contează interesele celor care promovează globalizarea, aceasta este situaţia care trebuie să ne preocupe! Oriunde ar fi ea, universitatea să fie implicată în problemele locale, regionale şi naţionale importante! De aceea, universităţile trebuie să câştige printr-un profil propriu, iar, în ultimă instanţă, e bine să avem şi universităţi experimentale” a sintetizat Domnul Andrei Marga! De altfel, vom reveni cu un interviu al domniei sale în paginile Ziarului «Gorjeanul» şi cu alte idei pe care domnia sa le-a susţinut în cele trei zile cât a fost oaspetele de onoare al Târgu-Jiului şi al Judeţului Gorj.

          Astăzi, joi, 25 iulie 2019, în programul simpozionului de la Târgu-Jiu sunt cuprinse următoarele teme de dezbateri: 1. Tema: Învățământul superior (bachelor, master, doctorat)

9,00-9,25: Adrian Graur – Ierarhizările în educație: cât de utile sunt?

9,25-9,50: Ecaterina Andronescu – titlu rezervat

9,50-10,05: Dumitru Miron – Masificarea și marketizarea învățământului superior

10,05-10,30: Toader Nicoară – Reforme neterminate în învățământul superior rămase contemporane

10,30-10,55: Corina Borcoși – Calitatea vieții personalului universitar, vector al creșterii performanțelor în educație

10,55-11,30: Coffee Break

  1. Tema: Cercetarea științifică și inovația pedagogică. Bazele psihologice ale învățământului

11,30-11,55 – Adrian Gorun – Fetișizarea criteriilor în evaluarea cercetării științifice 11,55-12,20 – Oana Păstae – Modele mentale: Efectul Halo și Efectul Horns în evaluare

12,20-12,45 – Gabriela Dobrotă – Inovația în educație și educația pentru inovare – repere și provocări pentru comunitatea academică

12,45-13,10 Doru-Sabin Delion – titlu rezervat

13,10-13,45 – Doina Banciu – titlu rezervat

13,45-14,30 Răspunsuri la întrebări și dezbateri

14,30: Prânz

18,00: Să doinim gorjenește și să dansăm oltenește cu Ansamblul Artistic “Doina Gorjului”!

Prof. Vasile GOGONEA

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*