Departamentul de Chimie – o şansă pentru viitorii studenţi.

Una dintre specializările cele mai ofertante pentru absolvenţii de liceu care îşi caută un drum în viaţă o reprezintă chimia. Departamentul de Chimiefuncționează în cadrul Facultății de Științe, Universitatea din Craiova, şi are o ofertă educaţională extrem de bogată şi variată. Aceasta este structurată pe două domenii majore – chimie şi ştiinţa mediului. Dacă este să ne referim doar la ciclul de licenţă aici, la primul domeniu sunt disponibile specializările chimie (15 locuri la buget și 5 locuri cu taxă), biochimie tehnologică (25 de locuri la buget și 5 locuri cu taxă), precum şi chimie farmaceutică (20 locuri la buget și 5 locuri cu taxă). De remarcat faptul că ultima specializare este nou introdusă, pentru a răspunde unor tendinţe manifestate pe piaţa muncii, care solicită această calificare.

Specializarea Chimie farmaceutică, prin disciplinele de specialitate predate şi prin calitatea cercetării ştiinţifice desfăşurate de cadrele didactice va asigura absolvenţilor cunoştinţe cu care să poată aborda probleme complexe ale acestui domeniu cum sunt: noțiuni de substanțe anorganice utilizate în industria farmaceutică, compuși anorganici utilizați în chimioterapie, tehnici de analiză utilizate în biochimia clinică, modalități de sinteză a compușilor farmaceutici, noțiuni de bioelectrochimie, biocataliză, pregătirea probelor în analiza medicamentelor, noțiuni de farmacologie și toxicologie, forme și tehnologii farmaceutice, metabolism și metaboliți, chimie coordinativă și biocoordinativă, compuși macromoleculari și de sinteză utilizați în industria farmaceutică etc. În ceea ce priveşte domeniul ştiința mediului, la ciclul de licenţă există 20 de locuri la buget și 5 locuri cu taxă la specializarea Chimia mediului.

În ceea ce priveşte dotarea tehnică, un aspect extrem de important atunci când vorbim despre un astfel de domeniu cum este chimia, departamentul deține laboratoare didactice și de cercetare dotate cu aparatură modernă și software-uri specifice care oferă studenților posibilitatea de a se forma ca specialiști/cercetători în acest domeniu.
Nu mai puţin importantă este capacitatea absolvenţilor departamentului de a se încadra pe piaţa muncii. Domeniile sunt extrem de diverse şi cuprind învăţământul preuniversitar (studenţii urmează cursurile DPPD şi pot activa ca profesori), industria chimică, industria petrochimică, industria farmaceutică, industria cosmetică, industria alimentară, industria textilă, laboratoare clinice, domeniul controlului calităţii mediului etc.

Sursa

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*