Editura Beladi împlinește 25 de ani

Editura Beladi sărbătorește 25 de ani de la înființare.

Fondată de sociologul Dumitru Otovescu, prof.univ.dr. la Facultatea de Științe Sociale a Universității din Craiova, editura și-a axat activitatea pe publicațiile din domeniul sociologiei și al științelor socio-umane.

În spaţiul editorial românesc, editura s-a distins prin faptul că a promovat:

  • publicarea de cărţi bazate pe cercetarea sociologică de teren;
  • încurajarea şi afirmarea tinerilor specialişti;
  • introducerea în circuitul cărţii româneşti a unor lucrări fundamentale prin traducerea în premieră a unor gânditori de referinţă pentru ştiinţele sociale;
  • repunerea în circulaţie a unor texte fundamentale pentru ştiinţele sociale şi pentru filosofie prin realizarea de antologii (de filosofia si sociologia culturii, istoria sociologiei, metodologia cercetării sociologice).

De reţinut că sub egida editurii Beladi au fost traduse pentru prima oară în limba română lucrările: Oswald Spengler –  Declinul Occidentului; Auguste Comte  – Curs de filosofie pozitivă (vol. IV-VI); Georges Palante  – Tratat de sociologie; Vilfredo Pareto – Tratat de sociologie generală (vol. I-II) şi au fost retraduse: Gabriel Tarde – Legile sociale, Charles Darwin – Originea speciilor s.a.

Revista Universitară de Sociologie , apărută sub egida editurii. este indexată în numeroase baze de date internaționale (Index Compernicus, CEEOL, HeinOnline s.a.). Din comitetul științific al revistei fac parte nume sonore ale sociologiei naționale și internaționale.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*