Facultatea de Științe Sociale a Universității din Craiova împlinește astăzi 20 de ani

În toamna anului 1999, Consiliul Profesoral al Facultăţii de Litere şi Istorie a hotărât divizarea acesteia în două facultăţi: Facultatea de Litere şi Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie. Astfel, pe 4 noiembrie acelaşi an, Senatul Universităţii din Craiova a înaintat cererea către Ministerul Educaţiei Naţionale pentru recunoaşterea acestor facultăţi.

La 8 februarie 2000, a apărut în Monitorul Oficial, nr. 58, Hotărârea Guvernului României nr. 85, privind înfiinţarea unor noi facultăţi în cadrul Universităţii din Craiova, printre care Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie.

În şedinţa Consiliului Facultăţii din 24 iulie 2008 s-a hotărât schimbarea denumirii Facultăţii de Istorie, Filosofie, Geografie în Facultatea de Ştiinţe Sociale.

În prezent, Facultatea de Științe Sociale oferă studii superioare de licență, master și doctorat. Pentru licență, studenții pot opta pentru specializările: Asistență Socială; Filosofie; Istorie; Relații Internaționale și Studii Europene; Sociologie; Științe Politice. În cadrul Facultății funcționează 4 programe de master: Dezvoltare regională și intervenție socială; Filosofie aplicată în organizații și mediul de afaceri; Românii în istoria Europei; Securitate națională și euro-atlantică. Studiile doctorale sunt organizate în domeniile istorie și sociologie.

O prezentare amănunțită a etapelor devenirii Facultății de Științe Socială se regăsește în cele două lucrări monografice (2008, 2010), publicate sub coordonarea prof.univ.dr. Dumitru Otovescu: Facultatea de Ştiinţe Socio-umane (2000-2008), Editura Universitaria, Craiova, 2008; Facultatea de Ştiinţe Sociale (2000-2010), Editura Universitaria, Craiova, 2010.

Informații actuale cu privire programele de studiu, colectivul profesoral, publicațiile și centrele de cercetare care funcționează sub egida Facultății, precum și cele mai recente evenimente, sunt disponibile pe site-ul oficial al instituției: http://stiintesociale.ucv.ro/

Cu prilejul aniversării celor două decenii de existență, redacția cotidianului nostru transmite Facultății de Științe Sociale la mulți și prolifici ani, plini de realizări didactice și științifice, precum recentul simpozion internațional Perspective multidisciplinare de cunoaștere a ființei umane.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*