Fenomenul depopulării continue în mediul  rural din Gorj (Comuna Dăneşti)

Având în vedere că se află în vecinătatea localităţii mele natale, am ales cu prioritate, pentru astăzi, COMUNA DĂNEŞTI, care este situată în vecinătatea Municipiului Tg. Jiu, fiind formată din satele: Barza, Botorogi, Brătuia, Bucureasa, Dăneşti (reşedinţa), Merfuleşti, Şasa, Trocani, Ţârculeşti, Ungureni şi Văcarea. Aflată pe o suprafaţă întinsă, de 8.091 ha şi poate fi socotită ca întindere o comună mare ce dispune de 1487 gospodării ale populaţiei şi de 1948 de locuinţe. Pe baza unei scurte priviri în trecut, după datele extrase din arhive, pentru care mulţumesc domnului viceprimar Marcel Bâzu, am constatat că pe baza recensământului din anul 1859, populația din Dănești era de 1015 suflete, iar după statistica din 1889, populația era de 747 suflete, ceea ce înseamnă că în perioada 1859-1889, adică, timp de 30 de ani, populația a scăzut cu 268 de suflete, adică, 26%, iar din 1889 până la 1899, deci, în curs de 10 ani, populația a sporit cu 29%. Prin urmare, de la anul 1859, până la 1899, adică în curs de 40 de ani, populația a sporit cu 3,89 %, ceea ce demonstrează că şi în anumite perioade din trecut au existat variaţii ale evoluţiei demografice! Un cunoscut autor de lucrare monografică privitoare la istoricul comunei Dăneşti, Cezar Pârăianu, a făcut o analiză succintă a mișcării populației în cele 4 sate aparținătoare comunei pe o perioadă de 25 de ani, de la 1878 la 1902, fapt ce prezintă un interes important, deoarece aceste mișcări demografice se pot extinde peste toate celelalte sate. Astfel, de la 1878 la 1902, într-o perioadă de 25 de ani s-au născut în Dănești 390 de băieți și 376 fete, adică 51% băieți și 19% fete, iar numărul nașterilor merge crescător în fiecare an. În perioada 1878-1882 s-au născut 22 de copii, în perioada 1882-1887 s-au născut 23 de copii, în perioada 1888-1892 s-au născut 28 de copii, în perioada 1893-1897 s-au născut 38 de copii, iar în perioada 1897-1902 s-au născut 40 de copii, acesta fiind numai un bilanţ grăitor al evoluţiei demografice la nivelul comunei, într-o perioadă de renaştere naţională.

După 1991, se constată o scădere, de la un an la altul a numărului populaţiei localităţii

Dacă în anul 1912, în Dănești erau 1377 de locuitori (677M, 700F), 342 de clădiri locuite, 33 de clădiri nelocuite, 343 de gospodării, în anul1992 erau 3735 de locuitori (1864M, 1871F) , care trăiau în 1661 de locuințe, în anul 1996, populația totală stabilă era de 3741 de locuitori (1851M, 1890F), dintre care populație ocupată 1898 de locuitori, cu 1828 de gospodării, în anul 2002 erau 3726 de locuitori (1834M, 1892F), cu 1898 de locuințe, în anul 2005 erau 3651 de locuitori şi 1764 de locuințe, în anul 2007 erau 3649 de locuitori, în anul 2008 erau 4265 de locuitori care sălăşluiau în 1715 gospodării și 1917 locuințe. Satul Brătuia, care astăzi aparține comunei Dănești, are o distanță până la centrul comunei de 6 kilometri, iar până în anul 1968 se numea Brătuia Lazu și a fost reședință a comunei Brătuia, care apoi a fost desființată în anul 1968, când i s-a schimbat numele în Brătuia. În anul1912, în sat erau 798 locuitori, (382M, 416F), 204 clădiri locuite, 32 de clădiri nelocuite, 209 gospodării, în anul 1930 era o populație de 441 de locuitori, iar în anul 1941 erau 461 de locuitori (221 M, 440 F), 137 de clădiri, 114 gospodării, în anul 1977, populația era de 363 de locuitori, apoi, 340 locuitori în 1992, iar în anul 1996 populația era de 329 de locuitori cu 163 de gospodării. Am făcut referire la istorie pentru a vedea că în satul Merfulești, în anul 1996, populația era de 250 de locuitori și de 159 de gospodării, în satul Trocani, populația era de 258 locuitori cu 129 de gospodării, în satul Țârculești, populația era de 251 de locuitori și 136 de gospodării În vecinătatea Târgu-Jiului, în satul Bucureasa, ce aparține acum comunei Dănești şi este situat la 2 km față de centrul comunei, în anul 1956 erau 338 de locuitori (175M, 163F) şi 100 de case, în anul 1977 erau 408 locuitori, în anul 1992 erau 393 de locuitori, iar în anul 1996 populația era de 391 de locuitori și 148 de gospodării. Satul Botorogi, sat al comunei Dănești, are o distanță de 3,5 km până la centrul comunei, iar în anul 1956, în sat erau 247 de locuitori (119M şi 128F) și 80 de case, în anul 1977 erau 255 de locuitori, în anul 1996 populația era de 267 de locuitori și 110 gospodării. Datele referitoare la această analiză evidenţiază cu pregnanţă faptul că după 1991, se constată o scădere, de la un an la altul a numărului populaţiei localităţii, ceea ce confirmă ipoteza privitoare la depopularea mediului rural din Gorj, deci, şi a comunei Dăneşti, în cadrul unui proces care s-a accentuat şi se continuă şi astăzi! Dar, Comuna Dăneşti, fiind una dintre cele mai mari ca întindere, din judeţ, ilustrează un tablou statistic interesant, care arată că în ultimii douăzeci şi cinci de ani, populaţia a scăzut de la 3846 locuitori în anul 1992, la 3657persoane, în anul 2011, cu o relativă creştere de 3694 persoane în 2017 şi chiar la 3702 persoane, la 1 ianuarie 2018, dar, nu ca urmare a creşterii natalităţii, ci, prin întoarcerea la vatra satului a persoanelor vârstnice care au trăit şi au muncit în mediul urban, până la ieşirea la pensie, pentru că în urma pensionării, acestea au revenit în casele lor de la ţară. Astfel, între 1992-2002 se înregistrează o curbă demografică negativă, populaţia comunei reducându-se de la 3805 persoane în 1992 la 3654 persoane în 2002, tendinţa de scădere manifestându-se până în 2006, după care asistăm la o revenire în jur de aproape o sută de persoane pensionate, această creştere prin îmbătrânire a populaţiei fiind evidentă în satele din apropierea Municipiului Tg. Jiu, dar, şi în satele din zona satului Brătuia, unde au revenit foştii salariaţi care au lucrat în domeniul petrolului, la Ţicleni. Această creştere prin îmbătrânire, adică, prin întoarcerea persoanelor care au atins vârsta pensionării, continuă şi în prezent!

Populaţia după domiciliu, la 1 iulie, între anii: 1992-2017

 Anul 1992Anul 1993Anul 1994Anul 1995Anul 1996Anul 1997Anul 1998Anul 1999Anul 2000Anul 2001Anul 2002Anul 2003Anul 2004
Dăneşti3805375537233706364636363651367936863673365436243595
 Anul 2005Anul 2006Anul 2007Anul 2008Anul 2009Anul 2010Anul 2011Anul 2012Anul 2013Anul 2014Anul 2015Anul 2016Anul 2017
Dăneşti3619358736093662366036403662367236843691367936643694

 (I.N.S. Baza de date TEMPO – on line)

Conform recensământului efectuat în anul 2011, populaţia Comunei Dăneşti număra 3.657 de locuitori, în scădere vizibilă şi clară faţă de recensământul din anul 1992, când se înregistraseră 3.846 locuitori, dintre aceştia, 98,35% sunt români, iar pentru 1,32% dintre locuitori, nu este cunoscută apartenenţa etnică. Sub aspect confesional, marea majoritate a locuitorilor comunei sunt ortodocşi, în jur de 97,19%, iar pentru 1,32% din populație, nu se cunoşte şi nu este consemnată apartenența confesională.

Evoluția numărului populației este aspectul fundamental pentru tabloul demografic!

Evoluția numărului populației constituie aspectul fundamental şi definitoriu pentru tabloul demografic al acestei comune, structura pe sexe și cea pe vârste prezentând elemente importante pentru planificarea și dezvoltarea economică a localităţii, a satelor comunei, în funcție de capacitatea populaţiei active şi apte de muncă, dar şi în funcţie de trebuințele oamenilor. Populația Comunei Dănești înregistra în anul 2014 un număr de 3.665 de locuitori, ceea ce reprezintă 1,0% din totalitatea populației existente la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia. În anul 2013, comuna Dănești avea un număr de 3.683 persoane, deci, o relativă creştere, iar din datele consemnate la Primăria Dănești, constatăm următoarea evoluție a populației în perioada 2008-2014, care înregistrează, atât creşteri, cât şi scăderi ale efectivului populaţiei localităţii.

Populația feminină este mai numeroasă faţă de cea de sex masculin, iar, potrivit datelor recensământului din anul 2011, Satul Văcarea este cel mai populat din comuna Dănești, cu 573 de persoane, reprezentând 14,8% din totalul pe comună.  Cel de-al doilea este satul Bucureasa, care la nivelul anului 2011 avea o populație de 471 persoane, reprezentând 12,2% din totalul populației comunei. O pondere de 12,0% din totalul populației comunei se înregistra în satul Barza, unde, în anul 2011 existau 465 de persoane, în satul Dănești erau 410 persoane, reprezentând 10,6% din populația comunei, satul Șasa avea o populație de 355 de persoane, reprezentând 9,2% din totalul populației comunei, satul Ungureni reprezenta 8,5 % din totalul populației, cu 330 de locuitori.

Făcând o comparație între numărul populației satelor componente, observăm că din totalul populației, aproximativ 7,9% este reprezentată de populația din satul Botorogi, situat la graniţa cu Municipiul Tg. Jiu. Satul Brătuia are o populație de 282 de persoane, ceea ce reprezintă 7,3% din populația totală a comunei. În satul Merfulești, în anul 2011 existau 261 persoane, iar în satul Țârculești 222 de persoane. Acestea reprezintă 6,7%, respective, 5,7% din totalul populației comunei Dănești. Cea mai mică cifră o înregistrează satul Trocani (5,2%), adică, numai 200 de persoane. Densitatea comunei Dănești a înregistrat valoarea de 45 persoane pe km pătrat în anul 2014. Ca un fapt care nuanţează cumva tabloul demografic al comunei Dăneşti, trebuie amintit că în anul 2014, populația masculină cuprindea un număr de 1.818 persoane, iar cea de sex feminin inregistra un număr de 1847 locuitori. Majoritatea persoanelor de sex masculin locuiesc în satul Barza (8,9%), iar în ceea ce privește populația de sex femnin, aceasta se concentrează într-o proporție mai ridicată în satele Șasa (5,4%), Văcarea(5,4%) și Dănești (5,4%). (VA URMA)

Profesor dr. Vasile GOGONEA

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*