File din istoria Craiovei (1): Când a devenit Craiova oraș

Așezarea omenească de pe actualul teritoriu al localității a fost la origini un sat, care a devenit oraș după circa 16 veacuri de evoluție socială, economică și demografică. Despre sat se scrie numai la superlativ. El este primordial în sfera socială, tot așa cum familia este celula rudeniei genealogice. Satul ca spațiu geografic, stăpânit de oameni în măsura unui hotar, a dat principiul de teritorialitate și coeziune politică unui spațiu întins, locuit de vorbitori de aceeași limbă.

În această procesualitate istorică se încadrează Craiova, așezarea umană de pe cursul inferior al râului Jiu (în antichitate, Rhabon), astăzi între locurile de vărsare ale afluenților Amaradia (la nord) și Preajba (la sud), într-o perfectă continuitate existențială și de civilizație.

Se cunosc dovezi care atestă că localitatea exista încă din antichitate, pe timpul lui Decebal și Traian, aici existând o cetate inițial dacică, apoi romană, cu denumirea de Pelendava, care, la începutul sec. al II-lea e.n., găzduia o garnizoană militară romană (în timpul împăraților Traian și Hadrian). Prima atestare documentară a faptului că purta numele de Craiova este întâlnită abia la data de 1 iunie 1475. Calitatea de oraș a localității Craiova este atestată de un document din anul 1582, până aci având atributele caracteristice satului și modului de viață rural.

Informațiile au fost selectate din capitolul „Cadru natural și istoric”  (Sandu Boengiu) din lucrarea monografică „Orașul Craiova. Craiova City”, publicată anul precedent la editurile Beladi-Sitech, sub coordonarea universitarilor Dumitru și Cristina Otovescu.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*