File din istoria Craiovei (2): Prima atestare care menționează Craiova

Epigrafic, numele Craiovei este legat de inscripția pusă de boierii Craiovești pe mormântul voievodului Vladislav al II-lea (1447–1456) de la mănăstirea Dealu, ca semn de recunoștință că „i-a ridicat vlasteli”, deschizându-le accesul la înaltele dregătorii în stat.

Primul document, ce s-a păstrat până în zilele noastre, și care menționează Craiova, este de la Laiotă Basarab vv, din 1 iunie 1475, prin care domnul țării, confirmând daniile oferite mănăstirii Cozia avea între martori pe Neagoe ωтκpaлева (Neagoe de la Craiova), care descindea, potrivit cronicilor medievale, din neamul „banoveților” Basarabi, părtași la întemeierea statului Țara Românească și domniei ca factor centralizator al acestuia.

Documentul din 1 iunie 1475 nu trebuie socotit actul de naștere al Craiovei medievale, ci, mai degrabă, hrisovul prin care se dovedește că această așezare era în rândul localităților binecunoscute din Țara Românească. De aceea, un alt document, din 1532, enumeră între multele stăpâniri funciare ale boierilor Craiovești Barbu și Preda ban „Craiova toată cu tot hotarul și cu toate seliștele și cu ațiganii și morile și cu bălțile și cu viile oricât <aceștia> au ținut”.

Așadar, Craiova a existat cu mult timp înainte de constituirea statului feudal Țara Românească, așa cum s-a constatat și în cazul altor așezări dintre Carpații Meridionali și Dunăre, atestate documentar la 1368 (Slatina), 1388 (Râmnicu Vâlcea) și 1406 (Târgu Jiu).

Informațiile au fost selectate din capitolul „Cadru natural și istoric”  (Sandu Boengiu) din lucrarea monografică „Orașul Craiova. Craiova City”, publicată anul precedent la editurile Beladi-Sitech, sub coordonarea universitarilor Dumitru și Cristina Otovescu.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*