Ghid pentru antreprenorii sociali. Cum întocmim planul de afaceri?

Diagnoza – formularea problemei

Care este problema socială/comunitară? Orice întreprindere socială pornește de la identificarea problemei în slujba căreia vor fi angrenate resursele viitoarei organizații. Cum o problemă corect formulată este pe jumătate rezolvată, prima etapă în activitatea întreprinzătorului social este radiografierea problemei în baza căreia va fi stabilită misiunea socială a organizației. În formularea problemei se vor consulta date statistice ori de câte ori acestea sunt disponibile, se va analiza cadrul legal, se va discuta cu specialiști, cu autoritățile locale și potențialii beneficiari ai afacerii sociale. Asigurați-vă că rezolvarea problemei este posibilă prin activitățile considerate eligibile pentru sectorul economiei sociale, așa cum au fost prezentat în secțiunea I a manualului. Analizați în ce măsură o întreprindere socială reprezintă un răspuns adecvat la problema identificată. Cum sunt afectate grupurile vulnerabile de problema în cauză, așa cum sunt acestea definite de actuala legislație? Cum a apărut problema în comunitate și ce factori contribuie la perpetuarea acesteia? Cum au rezolvat alți întreprinzători probleme similare prin intermediul economiei sociale?

Identificarea soluțiilor

După ce ați identificat problema, ați descifrat cauzele și efectele acesteia, urmează o a doua etapă de documentare. Discuțiile cu alți întreprinzători sociali, care s-au centrat pe rezolvarea unor probleme asemânătoare, consultarea unor experți în economie socială, a unor ghiduri și site-uri specializate în promovarea acestui sector se vor concretiza într-o listă de soluții alternative – unele sustenabile, altele mai puțin, unele complexe, altele foarte simple. Nu excludeți nicio variantă în această etapă.

Selectarea soluției

Analizați comparativ soluțiile identificate în termeni de puncte tari, puncte slabe, riscuri și oportunități. Analiza SWOT ar trebui să vă conducă la cea mai potrivită decizie. Dincolo de raportul cost/beneficiu, mult mai importantă în selectarea opțiunii este sustenabilitatea: după cum am văzut, întreprinderile sociale sunt prin definiție organizații economice caracterizate printr-un nivel înalt de risc, motiv pentru care autosustenabilitatea pe termen lung trebuie să orienteze selectarea opțiunii. Cea mai importantă decizie pe care trebuie să o luați în această etapă este forma de organizare a structurii de economie socială, dintre cele recunoscute de legea 219/2015.

Țineți cont că întotdeauna identificarea problemei și formularea misiunii sociale preced stabilirea formei economico-juridice de organizare. Unele probleme pot fi rezolvate mai eficient prin intermediul cooperativelor, altele prin casele de ajutor reciproc, altele prin asociații, fundații etc. După stabilirea formei de organizare, identificați și studiați procedurile de înființare a structurii economico-juridice pe care o considerați cea mai oportună. Nu pierdeți din vedere că selectarea soluției celei mai avantajoase se realizează în virtutea capacității sale de a contribui la soluționarea problemei, ci nu în funcție de cât de bine permite maximizarea profitului, așa cum se întâmplă la afacerile obișnuite.

Descrierea activităților

Activitățile vor trebui să răspundă nevoilor categoriei sociale vizate. Care sunt produsele/serviciile oferite, în funcție de activitatea prestată și forma de organizare? Cum vor fi livrate serviciile? Se va efectua analiza SWOT pentru fiecare activitate în parte. Ce resurse sunt necesare pentru desfășurarea activităților? De ce sunt necesare aceste activități? Este cazul să se renunțe la unele dintre ele? Aveți în vedere și politica de prețuri. Care sunt elementele de inovare socială pe care le aduce întreprinderea? Activitățile sunt concordante cu bunele practici din domeniul economiei sociale la nivel național și internațional?

Analiza pieței

Principala dificultate a întreprinderilor sociale o reprezintă necesitatea de a intra în competiție cu organizații care au obiecte de activitate similare, dar nu îndeplinesc funcții sociale. Cu alte cuvinte, nu sunt nevoite să acopere nevoile angajaților aflați în vulnerabilitate ori să se orienteze spre realizarea unor indicatori sociali, extraeconomici.

În această etapă, vor fi identificate două tipuri diferite de actori organizațilonali:

  • actori economici care activează pe aceeași piață: de pildă, în cazul în care obiectul de activitate al întreprinderii îl reprezintă confecționarea de obiecte artizanale, vor fi analizate toate întreprinderile economice, nonsociale, din zonă, care desfășoară asemenea activități;
  • actori sociali care se adresează rezolvării aceleiași probleme: sunt luate în calcul toate entitățile (instituții ale administrației publice centrale și locale, ONG-uri, alte întreprinderi sociale etc.) care se adresează aceleiași probleme sociale și, implicit, aceleiași categorii vulnerabile și care se pot traduce în oportunități de colaborare.

După analiza concurenței și a posibilelor oportunități de colaborare, nu pierdeți din vedere nici potențialii clienți. Cine sunt clienții? Există piață de desfacere? Se justifică activitatea? Nu formulați planul de afacere în termeni ideali. Atingerea obiectivelor sociale este condiționată de o analiză lucidă a pieței și, ulterior, de aplicarea unor tehnici specifice de marketing social. Un alt aspect ce va trebui avut în vedere sunt strategiile de motivare a grupului defavorizat de a se implica, dar și a potențialilor clienți de a opta în favoarea bunurilor/serviciilor unei întreprinderi sociale.

Aveți în vedere și planul de vânzări. Cum vor afla clienții despre Dvs.? Care vor fi modalitățile de promovare? Cum vă veți diferenția de concurență? Ce o să vă individualizeze, pe lângă misiunea socială?

Descrierea modului de organizare și funcționare a întreprinderii

Cum va fi organizată și cum va funcționa întreprinderea? Care va fi structura acesteia? Cum se va exercita managementul? Câte persoane vor fi implicate și în ce mod? Țineți cont că managementul întreprinderilor sociale nu poate fi altfel decât coparticipativ. Prin urmare, cum vor fi implicați membrii organizației în procesele decizionale? Dar persoanele aparținând grupurilor vulnerabile? Structura organizațională va fi închisă sau deschisă? Se va urmări încheierea unor parteneriate ori crearea unor rețele de colaborare cu alte întreprinderi sociale sau alte structuri instituționale? Care vor fi direcțiile strategice de dezvoltare a întreprinderii pe termen scurt, mediu și lung?

Întocmirea planului de finanțare

Planul de finanțare al întreprinderii va include modalitatea prin care se va finanța întreprinderea socială, inclusiv prin intermediul unei finanțări nerambursabile. Se vor preciza rezultate economice și sociale specific preconizate. Câte persoane vor fi angajate în întreprindere? Care sunt sursele ulterioare de finanţare pentru continuarea proiectului sau a rezultatelor sale după finalizarea finanţării nerambursabile, în cazul în care se apelează la această formă? Cum se vor asigura sustenabilitatea locurilor de muncă create și posibilitățile de extindere?

Obținerea acreditării

În cât timp preconizați obținerea acreditării de întreprindere socială? Dar de întreprindere socială de inserție, dacă este cazul? Procedurile în acest sens au fost prezentate în secțiunea a II-a.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*