Go, Oltenia! Informații inedite despre bogățiile naturale ale regiunii

 Cu o suprafață de 29.212 km2, regiunea Sud-Vest Oltenia ocupă locul șapte între regiunile României, reprezentând 12,25% din teritoriul total al țării. Se învecinează cu Regiunea de Dezvoltare Centru, Regiunea de Dezvoltare Vest şi Regiunea de Dezvoltare Sud. Capitala regiunii este municipiul Craiova, acesta fiind, de altfel, cel mai mare oraș din regiune. Oltenia este delimitată la nord de Carpații Meridionali, la est de râul Olt, iar la vest și sud de fluviul Dunăre, cu afluenții săi Bahna, Topolniţa, Blahniţa, Deznăţuiul, Jiul şi Oltul.

Regiunea este poziționată între coordonatele de 43°43′ la Gura Oltului şi 45°23′ la Parâng latitudine nordică, şi 22°24′ la Orşova şi 24°48′ la Gura Oltului longitudine estică. Potrivit Planului de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 2014-2020, “resursele solului şi subsolului reprezintă baza de materii prime din economia locală și regională, prezenţa acestora fiind o premisă favorabilă dezvoltării aşezărilor umane, ocupării polivalente a forţei de muncă și creşterii nivelului de trai.”.

Principalele bogății ale solului și subsolului din regiunea Sud-Vest Oltenia sunt următoarele:

  • solurile fertile și variate, ce permit cultivarea unor foarte diversificate tipuri de plante;
  • suprafețe arabile întinse, păduri, pășuni, pajiști, fânețe naturale;
  • în subsolul regiunii se întâlnesc minerale, cărbune, lignit, petrol, gaze, azbest, calcar.
  • zone extinse cu potențial balneoclimateric, valorificat, în mare parte, dar și ignorat, în anumite cazuri (Bala, Gighera).
Zonă Specific
Băile Govora, Vâlcea Aici se întâlnesc ape minerale și ape terapeutice pentru cure interne și externe, precum și nămol terapeutic. Aici se tratează boli respiratorii, boli degenerative, disfuncții neurologice centrale și periferice, disfuncții post-traumatice.
Călimănești-Căciulata, Vâlcea Se găsesc ape în principal hipotonice. Procedurile terapeutice sunt beneficii în special în cazul afecțiunilor digestive, ale rinichilor, disfuncțiilor metabolice, afecțiunilor neurologice, respiratorii, reumatice.
Ocnele Mari, Vâvlcea Specifice sunt bazinele cu apă săracă și nămolul sapropelic. Se tratează cu succes tulburările reumatice, endocrine, genitale, dermatologice și unele boli respiratorii.
Ocnița, Vâlcea Similară Ocnelor Mari, stațiunea Ocnița oferă practici terapeutice bazate pe apă sărată, nămol sapropelic și aerosoli.
Săcelu, Gorj Aici se întâlnesc ape minerale sulfuroase, clorurate, iodurate, bromurate, sodice, hipotone și hipertone, precum și nămol sapropelic. Se tratează, printre altele, afecțiuni locomotorii, neurologice, ginecologice, hepato-biliare și renale.
Bala, Mehedință La Bala se găsesc izvoare de apă minerală şi nămol sapropelic, furnizat prin acţiunea apelor termo-minerale, Se tratează în special afecțiunile reumatice și degenerative.
Gighera, Dolj Se găsesc ape minerale și nămol terapeutic, insuficient valorificate.

Sursa: Vlad Ovidiu Cioacă, Coordonate istorice și geografice ale comunității regionale, în Dumitru Otovescu, Cristina Otovescu (coord.), Oltenia. Evoluție social-istorică și patrimoni cultural/Oltenia. Historical-social evolution and cultural heritage, Editura Beladi, Editura Sitech, Craiova, 2019. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*