Guvernul României a sprijinit cercetarea sociologică a comunităților locale din Harghita, Covasna și Mureș

Asociația Culturală „Oltenia” a implementat, în perioada iunie-octombrie 2021, proiectul „Dezvoltare socială și particularități psiho-culturale în comunitățile locale din Harghita, Covasna și Mureș”. Proiectul a fost implementat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului României.

Proiectul a avut în vedere:

  1. Efectuarea unei cercetări cantitative pe un eșantion reprezentativ pentru cele trei județe, pentru cunoașterea orientărilor valorice, particularităților psiho-sociale și a dimensiunilor procesului de dezvoltare socială în comunitățile locale și publicarea unei lucrări de specialitate pe baza rezultatelor cercetării.
  2. Elaborarea a două studii de profunzime asupra comunelor Bilbor (Harghita) și Vâlcele (Covasna), având ca rezultate publicarea monografiilor sociologice ale comunităților studiate.
  3. Formularea unor recomandări pentru elaborarea politicilor de dezvoltare socială și comunitară în arealul studiat și înaintarea acestora către Secretariatul General al Guvernului, în calitate de beneficiar.

În cadrul proiectului au fost editate trei cărți de specialitate, care vor fi distribuite cu titlu gratuit instituțiilor interesate:

  • Adrian Otovescu, Vlad Ovidiu Cioacă, ”Dezvoltare socială și particularități psihoculturale în comunitățile locale din Harghita, Covasna și Mureș”
  • Adrian Otovescu, Vlad Ovidiu Cioacă, ”Monografia sociologică a comunei Bilbor”
  • Adrian Otovescu, Vlad Ovidiu Cioacă, ”Monografia sociologică a comunei Vâlcele”

11

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*