Începe evaluarea portofoliilor pentru selecția cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional

Sesiunea 2019, seria 1 (seria a 14-a) – serie în desfășurare

Calitatea de membru al corpului naţional de experţi în management educaţional se dobândeşte prin înscrierea în Registrul naţional al experţilor în management educaţional, în urma promovării concursului de selecţie organizat de Ministerul Educației Naționale.

Registrul naţional al experţilor în management educaţional se publică pe site-ul Ministerului Educaţiei Naționale (http://cneme.edu.ro/index.php) și este practic baza de date cu potențiali conducători pentru instituțiile de învățământ preuniversitar.

Înscrierile s-au efectuat în perioada 15 – 22 aprilie 2019. Potențialii candidați își realizează dosarele conform grilei de evaluare în perioada 23 aprilie – 7 mai 2019.

În perioada 9 – 16 mai 2019 se va realiza evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul fiecărui inspectorat şcolar, respectiv la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale, conform Ordinului Nr. 3860/2019 din 4 aprilie 2019. Dosarele care respectă prevederile ordinului menționat, cât și realizarea corectă după grila de evaluare sunt acelea care se regăsesc în data de 30 – 31 mai 2019, când  inspectoratele şcolare, întocmesc listele candidaţilor promovaţi şi înaintarea acestor liste la Ministerul Educaţiei Naţionale.

Calendarul detaliat este disponibil aici.

Să le urăm succes cadrelor didactice participante la acest concurs!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*