Interviu cu domnul profesor Marcel BÂZU, viceprimar al Comunei Dăneşti, Gorj: ,,Dacă sănătatea şi vârsta îmi vor permite, chiar şi «voluntar», voi încerca să-i sprijin pe cei care vor fi în conducerea acestei comune”!

-Rep. Domnule viceprimar şi distins profesor Marcel Bâzu, aţi fost atras, încă de la început, din anul 1985, de ideea ocupării funcţiei de primar?

-M.B. Din 1990, după revoluţie, până în anul 2004, am fost ales ca primar de trei ori, pentru că între 1990-1992 a fost perioada cu CPUN-ul, iar, din 1992 până în anul 2004, pe parcursul a trei mandate, am fost ales ca primar!

-Rep. Înseamnă că aveţi multă experienţă şi chiar vechime în fotoliul de primar, domnule profesor, Marcel Bâzu!

-M.B. Dacă se poate spune astfel, afirm că da, am experienţă, pentru că din anul 2004, am trecut la catedră, mi-am reluat activitatea la catedră pentru o perioadă de 12 ani!

-Rep. Îmi aduc aminte că aţi funcţionat şi la Ţicleni, într-o anumită perioadă!

-M.B. Da, da, la Liceul din Sadu şi la Ţicleni aveam catedra, pentru că s-au făcut mari greşeli cu desfiinţarea unităţilor şcolare, eu unul fiind marcat de faptul că s-a desfiinţat unitatea şcolară de la Brătuia, pe care dumneavoastră o cunoaşteţi, unde nu duceam lipsă de populaţie şcolară, dar, aşa au fost «directivele» vremii…

-Rep. Cât de «bune» au fost aceste «directive», domnule viceprimar?

-M.B. Nu au fost prea bune, pentru că în calitate de consilier local, fără întrerupere, am susţinut şcoala, iar, din anul 2016, am avut primul mandat de viceprimar! În prezent sunt la cel de-al doilea mandat de viceprimar! Pot aprecia faptul că în afară de colegii consilieri care mi-au acordat votul, un rol important l-a avut şi actualul primar, pe care nu l-am cunoscut prea bine, mai înainte, dar, m-a susţinut, poate şi ca un semn de apreciere a activităţii mele îndelungate la Primăria Dăneşti!

-Rep. Mi se pare un caz fericit, dacă există înţelegere între primar şi viceprimar, pentru că ştiu situaţii când ocupanţii celor două funcţii se ceartă ca la uşa cortului şi se reclamă la nesfârşit, că numai despre conlucrare nu poate fi vorba!

-M.B. Pot spune că a fost o bună înţelegere între primar şi viceprimar, chiar şi în mandatul dinainte, când făcem parte din două formaţiuni politice diferite şi chiar opuse, cu atât mai mult, cu actualul primar, care este de la «Pro-România» şi e mai apropiat de PSD, dar, ceea ce ne apropie cel mai mult, cred că este respectul reciproc, aş spune, chiar omenia…

-Rep. Care se probează şi se susţine mai greu în ziua de azi!

-M.B. Cu mai multă tenacitate, pentru că fiind mai tânăr, îmi dă şi mie un imbold ca să pot contribui cu experienţa mea, la realizarea obiectivelor pe care ni le propunem în viitor!

,,Până la şaptezeci de ani şi jumătate, mi-am dedicat viaţa pentru a sluji, deopotrivă, primăria şi şcoala”!

-Rep. Cum vă vedeţi viitorul în primăria Dăneşti şi în viaţa comunităţii pe care o reprezentaţi cu atâta cinste?

-M.B. Vă referiţi la viitorul de după mandatul acesta?

-Rep. Da, sigur!

-M.B. Consider că dacă sănătatea şi vârsta îmi vor permite, chiar şi «voluntar», voi încerca să-i sprijin pe cei care vor fi în conducerea acestei comune, dar, fără intenţia de a mai candida la vreo funcţie, pentru că fiecare dintre noi ajunge la un moment dat să se retragă, fără să cedăm ca într-o epuizare, dar, vine timpul când lăsăm locul unei alte generaţii mai tinere, care trebuie să se poată afirma şi să-şi spună cuvântul!

-Rep. E un mesaj minunat pe care îl transmiteţi cu atâta înţelepciune!

-M.B. Pot să vă spun că mai sunt unele neîmpliniri cu repercusiuni negative asupra proiectelor noastre, pentru că la nivel de comună, nu s-a rezolvat problema cadastrului general! Sunt atâtea litigii pe tema fondului funciar, iar, noul primar, având şi specializarea de economist şi de inginer de cadastru, constat că s-au «aerisit» sălile şi culoarele primăriei, în sensul că se rezolvă mai operativ foarte multe cazuri legate de conflictele «îngheţate» prin retrocedarea proprietăţilor, prin preluarea moştenirilor, apoi, problema pădurilor şi aşa mai departe!

-Rep. Domnule viceprimar, comuna Dăneşti este vatra de proprietăţi ale unor nume mari din istoria Gorjului, iar, aici, mă refer la unii oameni de frunte care au făcut parte din primul consiliu judeţean al Gorjului, de pe vremea Domnitorului Alexandru Ioan Cuza!

-M.B. Să ştiţi că avem de la noi, din Dăneşti o doamnă cu multă distincţie, Cici Tălângă, pe numele ei de domnişoară, care a scris o monografie a comunei Dăneşti, în care, pe lângă alte precizări, a reuşit să aducă în atenţie tocmai aceste aspecte ale originii proprietarilor pământurilor boiereşti, pentru că întâlnim proprietari în această comună şi printre Banii Craiovei, iar, la Văcarea, biserica şi poiana din jurul bisericii, cu un drum de servitude de la biserică spre cimitirul satului, este darul familiei Generalului Christian Tell, prin soţia sa, Tarsiţa Tell, cea care, printr-un act oficial a donat aceste terenuri pentru construirea Bisericii cu hramul «Adormirea Maicii Domnului», iar, familia Tell a contribuit pentru cele necesare dotării bisericii, cu odăjdiile pentru preoţi, potirul şi toate cele necesare săvârşirii slujbelor creştineşti! Aş dori ca împreună cu preotul Parohiei Dăneşti-Văcarea, să realizăm o placă comemorativă, inspirată din textul de danie al Familiei Generalului Christian Tell, pentru că în actul de danie se aminteşte şi despre o vecinătate cu conacul proprietarilor şi cu denumirile tradiţionale, rămase din vechime, iar, la Şasa, întâlnim ca fiind un mare proprietar, pe Boierul Părăianu, care ar fi fost primul preşedinte al Consiliului judeţean Gorj!

-Rep. V-aţi gândit la înfiinţarea unui muzeu care să amintească despre aceste nume însemnate şi care să cuprindă chiar obiecte care au aparţinut unor asemenea personalităţi?

-M.B. Mi se pare o temă la care trebuie să ne gândim cu atenţie în viitor!

-Rep. Domnule viceprimar, Marcel Bâzu, puteţi să-mi daţi exemplul unei personalităţi emblematice a Gorjului, din ultimii 50 de ani?

-M.B. Dacă mă gândesc bine, l-aş da ca exemplu pe Domnul Prof. univ. dr. Dan Ilie Morega, Prorector al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Chişinău) şi Preşedinte al Institutului de Analize şi Investigaţii Publice şi Politice Gorj!

-Rep. Aveţi suficiente motive pentru o asemenea opţiune, pentru că dânsul, ştiu că nu face parte din formaţiunea dumneavoastră politică?

-M.B. Pe domnul Dan-Ilie Morega, îl consider o personalitate de mare valoare în slujba gorjenilor! Pot să vă spun că atunci când a fost prefect al Gorjului, cu deciziile hotărâte ale domniei sale şi cu acel mod sobru de a aborda problemele spinoase ale judeţului, a contribuit la rezolvarea problemelor legate de atribuirea dreptului de proprietate asupra fondului funciar şi a ştiut, ca şi acum, să fie cât mai aproape de sufletul gorjenilor! Îmi pare nespus de rău că nu a rămas mai multă vreme prefect al Gorjului, pentru că atunci, cred că am fi rezolvat multe probleme de interes pentru cetăţeni!

-Rep. Ce apreciaţi, cu deosebire, la acest AGER-OM?

-M.B. Curajul de a înfrunta nedreptăţile, hotărârea de a face întotdeauna ceea ce trebuie făcut, apropierea de nevoile oamenilor, pentru că este un om al faptelor, iar, nu în ultimul rând, apreciez experienţa domniei sale în actul de conducere!

-Rep. Pentru că suntem în anul când sărbătorim două veacuri de la Revoluţia condusă de Tudor Vladimirescu, aş dori să vă întreb, dacă în comuna dumneavoastră sunt mărturii legate de marele pandur sau despre vreo trecere a sa prin aceste locuri!

-M.B. Despre Tudor Vladimirescu, nu cred că avem date şi informaţii pe care să vi le oferim, dar, în schimb, avem atâtea mărturii despre Ecaterina Teodoroiu!

-Rep. Poate altădată, vom vorbi şi despre «Eroina de la Jiu», însă, îmi spuneaţi anterior despre o doamnă «eroină» a scrisului, autoarea monografiei comunei Dăneşti, cu numele de Tălângă, deci, să înţeleg că este vorba despre d-na Gurgui Cecilia, dacă nu greşesc!

-M.B. Da, da, e vorba despre d-na Gurgui Cecilia, o femeie excepţională!

-Rep. Aşa cum sunteţi şi dumneavoastră, un om care şi-a închinat viaţa pentru binele acestei localităţi!

-M.B. Până la şaptezeci de ani şi jumătate, mi-am dedicat viaţa pentru a sluji, deopotrivă, primăria şi şcoala!

-Rep. Vă mulţumesc mult pentru acest interviu şi am convingerea că la 1 şi 8 martie, veţi dărui cele mai frumoase mărţişoare, spre bucuria şi încântarea reprezentantelor sexului frumos din Comuna Dăneşti! LA MULŢI ANI!

Profesor dr. Vasile GOGONEA

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*