La MULŢI şi BINECUVÂNTAŢI ANI, Maică Stareţă IUSTINA POPOVICI Stavrofora!

Din Basarabia, cu dor şi cu drag de Basarabie!

Cu prilejul omagierii zilei de naștere, aducem sincere felicitări Maicii Starețe Iustina Popovici Stavrofora, de la Mănăstirea «Sfânta Ana» Orșova, descendenta unei familii de preoți din Basarabia, astfel fiind făcută urarea, cu sentimente alese de dor pentru Basarabia.

Distinsă Maică Iustina, dacă Dumnezeu a pus mâna pe creștetul omului, când acesta s-a născut, atunci, creștetul Sfinției Voastre a fost mângâiat de brațele sfinte, iar peste ele au curs șiroaie de credință și smerită înțelepciune.

Din setea enormă de viață curată și neprihănită, am vrut să facem o cale până la cer, parcurgând lungul drum din Basarabia până la Sfinția Voastră, ca să luăm o bucată de lumină și să o sorbim în noi, iar calea ne-a adus, cumva, mai aproape, găsind lumina vrednică în sufletul, cugetul și în inima nesecată de credință a Sfinției Voastre, pe care o regăsim de fiecare dată plină de dor de Basarabia, batând de fiecare dată ca un clopot ce ne cheamă la Sfânta Înviere.

Să vă vină răsplata pentru toate în această zi, iar din adâncurile cele mai curate ale veșniciei: puterea, răbdarea și sănătatea, să facă în solemnitatea unui întreg, un templu al bunăvoinței, care să vă înconjoare și să vă ocrotească în orice clipă a vieții. Acest înălţător temple, să nu vă fie dărâmat de nici o furtună, așa cum nici dragostea Sfinției Voastre pentru toți cei care vă cunosc, nu scade niciodată! Iar, tot ceea ce e mai bun şi mai frumos, să vă lumineze viața, iar iubirea și credința să-și scuture aripile peste tot ceea ce vă înconjoară și vă face fericită! Să vă dea Domnul judecata înțeleaptă, multă sănătate, răbdare, iar Crucea pe care o aveți, să o duceți cu demnitate și să fiți un Apostol al Cuvântului Lui Dumnezeu, pentru cei din jur! Vă mulțumesc, pentru că ne oferiți învățături înalte, sfaturi divine, și ne treziți dorința de a ne apropia de Dumnezeu!

La mulți ani, binecuvântați de Bunul Dumnezeu! Răbdare şi multă vigoare duhovnicească pentru a izbuti depășirea tuturor provocărilor și ispitelor lumii!

Îți mulțumesc, Maică Iustina, că te afli printre noi, că vocea ta cuminte, în inimi dragoste ne sădeşte! Că ai răbdare multă ca pe toți să ne asculți și cu smerita-ți trudă, răspuns bun să primim, ne ajuți! Că din dulci ispite, ne arăți cum să ieșim și spre cele sfinte, ne chemi să năzuim!

Să ne trăiți, distinsă Maică Stareță, viaţa să vă fie pavată cu înţelepciune şi cu fapte bune, iar, cu luare de aminte, să ne înveți, pășind prin viață!

Așa, deci, Doamne Iisuse Hristoase, deschide stavila cerului și plouă peste Maica Iustina, astăzi, cu belșug de har, bogată milă, mulți ani binecuvântați și stropiți cu elixirul Rugăciunii și cu seraficii Crini ai Mântuirii!

Din Basarabia,

Maria Bordeianu – Președinte Asociația Femeilor din mediu Rural «Focul din

Vatră», com. Lozova, raionul Strășeni, Republica Moldova

«Doamne, auzi rugăciunea mea, şi strigarea mea la tine să ajungă!» (Psalmul 101)

Pentru că anii unei fiinţe minunate şi adânc ostenitoare pentru Slava Părintelui Ceresc, se numără, nu atât prin zilele scurse pe filele calendarului, ci, pe nevoinţa mulţimii rugăciunilor închinate Lui Dumnezeu, Maica Stareţă IUSTINA POPOVICI Stavrofora, de la Mănăstirea «Sfânta Ana» din Orşova merită cele mai alese cuvinte de apreciere duhovnicească, deoarece, cu ochii trupeşti şi înţelegerea smerită, noi recunoaştem de multe ori, că vindecarea unor nevoi trupeşti şi a unora sufleteşti se leagă de întrebarea îngrijorată a sufletului, mai ales că tămăduirea este în primul rând a duhului, a sufletului, aşa cum, de o importanţă primordială este dispoziţia omului, voinţa lui, recunoaşterea stării sale şi strigătul lăuntric al celui în smerită nevoie.

În Sfânta Mănăstire «Sfânta Ana» din Orşova, cea şezată strălucitor şi minunat pe coama dealului Moşului, fiind un monument unic în felul său, lavră pe care Pamfil Şeicaru a construit-o între anii 1936-1939 în memoria tuturor eroilor care au căzut pentru o Românie Mare, mintea şi sufletul credincioşilor rememorează faptul că înălţarea mănăstirii constituie o mulţumire a celui mai mare ziarist român, adusă Lui Dumnezeu, pentru că l-a ocrotit pe durata primului război mondial, de la Orşova la Mărăşeşti. Se ştie că fiind într-un tranşeu pe coama dealului unde a înălţat mănăstirea, care are drept hram numele mamei sale, a fost îngropat de explozia unui obuz, aşa cum ne informează de fiecare dată Maica Stareţă IUSTINA POPOVICI Stavrofora.

În anul 1990, prin grija vrednicului de pomenire, Mitropolitul Nestor Vornicescu, Mânăstirea «Sfânta Ana» a fost reamenajată şi redată în circuitul monahal, fiind sfinţită la 2 decembrie, de episcopul vicar al Mitropoliei Olteniei, Damaschin Severineanul, iar la 20 octombrie 2005, au fost aduse de la Cimitirul «Sf. Vineri» din Bucureşti osemintele ctitorului şi au fost înhumate în pridvorul bisericii, prin strădania Maicii Stareţe IUSTINA POPOVICI Stavrofora, un chip luminos şi o fire energică, ospitalieră şi harnică, având darul moldav al povestirii şi multă înţelepciune de Pateric.

Modelul monahului care luptă pentru făgăduințele sale

Maica Stareţă Iustina este modelul călugărului discret și smerit, al monahului care luptă pentru făgăduințele sale, dar și pentru mănăstirea pe care o păstoreşte, care luptă mai ales prin rugăciune, pentru că cea mai mare forță o are tocmai rugăciunea adevărată şi curată! Și dacă mulți oameni au uitat să se roage ori nu știu să se roage, nu mai pot sau nu mai vor să‑și plece genunchiul, încă mai sunt ieromonahi, preoți, monahi și mulți credincioși asemeni Maicii Stareţe Iustina, care se roagă cu adevărat, iar rugăciunea lor aduce milostivirea Lui Dumnezeu asupra mănăstirilor și asupra noastră, a tuturor.

La sărbătoarea binecuvântată a zilei de naştere, să-i dorim Maicii Stareţe IUSTINA POPOVICI Stavrofora, ani mulţi de viaţă şi de bogată activitate misionară, aflată sub semnul rodirii binecuvântate şi împlinite în statornica slujire a Bunului Dumnezeu şi a Mănăstirii pe care o păstoreşte, cu multe doriri de sănătate, pace, bucurie şi mult ajutor sfânt de la Dumnezeu în viaţa şi activitatea sa!

Din inimă, ne rugăm cu smerenie Mântuitorului Iisus Hristos, Dăruitorul vieţii şi al tuturor binefacerilor, să-i dăruiască în continuare Maicii Stareţe Iustina, aceeaşi râvnă şi înţelepciune de a sluji monahismul românescşi credinţa dreptmăritoare!

LA MULŢI ANI, Maică Stareţă IUSTINA POPOVICI Stavrofora!

Prof. Vasile GOGONEA

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*