Lansarea volumului omagial «Nihil sine Deo, Nihil sine libris», dedicat profesorului dr. Gheorghe GORUN, la împlinirea vârstei de 70 de ani

“E bine să credem în ceva şi să fim de bună credinţă! Rămâneţi cu toţi în memoria sufletului meu”!

Sâmbătă, 21 septembrie 2019, la Universitatea «Constantin Brâncuşi» din Târgu-Jiu, sediul din Complexul studenţesc «Debarcader», str. Tineretului nr.4, în Sala «Horaţiu  Mălăele», s-a desfăşurat festivitatea de lansare a volumului omagial «Nihil sine Deo, Nihil sine libris», dedicat eminentului profesor dr. Gheorghe GORUN, la împlinirea vârstei de 70 de ani, în cadrul unei manifestări la care au participat invitaţi de onoare, cadre didactice universitare şi din învăţământul preuniversitar, cunoscuţi şi recunoscuţi prieteni ai sărbătoritului, printre care s-au numărat: senatorul Florin Cârciumaru, prof. univ. dr. Nicolae Brânzan, prof. Constantin Ţârcă, prof. dr. Gheorghe Nichifor, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Gorj, prof. univ. dr. Adrian Gorun, Preşedinte al Senatului UCB Târgu- Jiu, prof. univ. dr. George Niculescu, Director Direcţia Cercetare, Dezvoltare, Management proiecte, din UCB Târgu-Jiu, d-l Adrian Tudor, viceprimar al Municipiului Târgu-Jiu, d-l Ion Cepoi, Directorul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj (CJCPCT) , o serie de oameni de cultură şi autori de carte, printre care s-a numărat şi cunoscut autor, domnul Constantin Avram, din Aninoasa Gorjului!

În alocuţiunea de «Bun venit» adresată participanţilor la manifestare, prof dr. Dumitru Cauc a spus: “La domnul Gheorghe Gorun persistă «mândreţea» muncii sale, de  aceea, uneori este plin de sine prin ceea ce a realizat, dar, nu prin el însuşi, ci, prin oamenii pe care i-a format ca profesor strălucit! Domnia sa a intrat în «hora» lumii, a înţeles regulile jocului şi a jucat prin tabla sa de valori în mod onest, pe tărâmul pe care se formase, acela al dăscăliei. S-a retras atunci când a văzut că învăţământul nu mai are valoare. Nu a ascuns niciodată latura sa de religiozitate. Vă felicit, domnule Gheorghe Gorun, că aţi rămas în «hora» lumii, ca să daţi generaţiei tinere un exemplu prin felul de a oferi ceva din viaţa societăţii!”, iar pentru a întregi tabloul unei imagini relevante din viaţa societăţii de ieri şi de azi, a fost prezentată în forma «Power Point», viaţa, activitatea şi opera ştiinţifică a d-lui prof. dr. Gheorghe Gorun.

“D-l Gheorghe Gorun este una dintre cele mai prolifice personalităţi gorjene”!

După o prezentare succintă a volumului omagial şi o evidenţiere a personalităţii Omului Gheorghe Gorun, de către autorul de drept al cărţii, prof. dr. Dumitru Cauc, cel care a subliniat dimensiunea multipolară a sărbătoritului, în alocuţiunea sa, d-l prof. Cornel Şomâcu a reiterat modul «cum se poate omagia un magistru de către un discipol» şi a spus: “Avem de-a face cu una dintre personalităţile mari ale Gorjului, dar, n-am înţeles, de ce s-a retras din politică în anul 1996, pentru că vorbim despre un politician de o mare onestitate, un om care n-a avut prea mult de lucru cu partidele”, iar pentru a dezvolta o astfel de idee interesantă, d-l Prof. dr. Gheorghe Nichifor, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Gorj a menţionat: “Unul ca mine, care l-a cunoscut îndeaproape şi cu preţuire pe cel sărbătorit, pot spune că am fost împreună, şi la bine şi la greu! Faptul că ne-aţi adunat aici pe cei care v-au cunoscut şi vă onorează, pot spune că şi pe mine mă onorează! Cartea omagială se constituie ca un exemplu în istoriografia Gorjului, iar prin documentarea lucrărilor sale, d-l Gheorghe Gorun devine un promotor în reconstrucţia istoriei recente”! În cuvântul domniei sale, tânărul cercetător, Gabriel Croitoru a precizat: “D-l Gheorghe Gorun este una dintre cele mai prolifice personalităţi gorjene, care prin viaţa sa a slujit interesul naţional”! Domnul Adrian Tudor, tânărul viceprimar al Municipiului Târgu-Jiu a precizat cu elocinţă: “Uneori, îmi era greu să realizez, cum  oameni de «stânga» şi oameni de «dreapta» se înţeleg între ei, fără să-şi «dea în cap» unii la alţii, ceea ce înseamnă că astăzi, avem nevoie de un dialog deschis şi de multe dezbateri! Pot spune că CV-ul domnului Gheorghe Gorun este o lectură plăcută oricărui om”, după care d-na prof. dr. Luminiţa Dima, o distinsă colegă de catedră de la CNSH Tg. Jiu a spus: “Am sentimentul unei sărbători memorabile pe care o împărtăşim şi care îmi întăreşte convingerea că ne leagă ani îndelungaţi de dăruire pentru şcoală! Pentru a evidenţia complexitatea personalităţii sale, pot spune că d-l Gh. Gorun este un «homo redivivus humanitas», pentru vocaţia, credinţa şi cultura sa, un om care a promovat spiritul de echipă, care a dovedit «vertebrare» spirituală pentru că a adus biserica în şcoală”! În impresionanta sa alocuţiune, d-l Prof. univ dr. Dinică Ciobotea a precizat cu pregnanţă: “Mă socotesc un «pălmaş» pe pământ, dar, sunt un român, iar în această dimensiune, am venit ca să-l sărbătorim pe d-l Gheorghe Gorun, un simbol al omului care constituie un exemplu prin care înţelegem că viaţa unui om poate să fie recunoscută de istorie! Desigur, o personalitate «se naşte» în istorie, doar atunci când se întâlneşte cu istoria, pentru că numai un «zoon politikon» simte vibraţia vieţii! Societatea noastră de azi, duce lipsă de personalităţi, de repere culturale! Judeţul Gorj este cel mai «moşnenesc» din România, motiv pentru care avem aici o mulţime de personalităţi, iar d-l Gheorghe Gorun este omul pe lângă care nu s-a scurs timpul, omul pentru care istoria este o ştiinţă mărturisită şi o epopee naţională”!

“Pentru mine, a vorbi azi despre omul, politicianul şi profesorul Gheorghe Gorun, este dificil!…Fratele meu este un om care valorizează”!

D-l prof. univ. dr. Adrian Gorun a punctat unele aspecte ale gândurilor domniei sale spunând: “Pentru mine, a vorbi azi despre omul, politicianul şi profesorul Gheorghe Gorun, este dificil! Alocuţiunile de azi, pot completa volumul omagial, cu spiritul de excepţie al celor tineri. Fratele meu este un om, dar, un om care valorizează, iar istoria face «salturi», în care apar evenimente numite «lebăda neagră», adică evenimente care nu se văd, dar, care completează ceea ce se vede. După noi, rămâne o operă scrisă şi făptuită pentru a ilustra ceea ce rămâne în memoria colectivă, pentru că ideile au forţa de a transforma oamenii, lăsând necuvintelor şi rolul de a face aprecierea! Marea problemă care se iveşte azi este aceea a destructurării morale a individului şi a comunităţii. Atacurile numeroase la omenesc sunt forme decadente ale destructurării morale, pentru că avem copii care trăiesc exclusiv într-o lume virtuală. Personal, pun mare preţ pe timpul psihologic şi pe timpul cultural”, a conchis fratele sărbătoritului! Domnul profesor, Valentin Popa şi-a exprimat preţuirea prin cuvintele: “Prietenul Gigi Gorun îmi este un mare prieten”, iar d-l profesor, Ion Elena l-a completat, apreciind faptul că: “Sărbătoritul de astăzi are un CV «încărcat» de modele demne de urmat”! Domnul prof. Costin Scurtu, de la Constanţa, a constatat faptul că: “Am văzut azi, aici, spiritul haretian, iar eu am venit ca să-mi exprim sentimentul şi preţuirea faţă de un om de o mare valoare! Cred în generaţia tânără care vine cu un nou elan, pentru că trăim o experienţă cu totul deosebită faţă de ceea ce se întâmpla cândva, în secolul al XX-lea! Am venit la Târgu-Jiu cu «briza» dorului de casă! Lecţiile de viaţă şi de şcoală, îmi dau curaj, iar, în final, aş mai spune că în Familia Gorun, iată, nu sunt oameni care să renunţe”! Venerabilul domn prof. Constantin Ţârcă a precizat: “Evenimentul de azi este emoţional şi pentru mine, la cei 86 de ani, pentru că am avut posibilitatea de a-l cunoaşte pe domnul Gheorghe Gorun la Liceul de la Poiana (Rovinari), iar domnia sa a confirmat ceea ce îşi dorea societatea la un anumit moment dat”! În câteva cuvinte pline de emoţie, d-l conf. univ. dr. Hadrian Gorun a spus: “Mulţumesc tatălui meu pentru că m-a învăţat «lecţia» omeniei şi a onestităţii”, iar în încheiere, d-l prof. Valeriu Drulă a concluzionat: “Astăzi şi numai astăzi, 70 este mai mare decât 100, iar d-l Gheorghe Gorun a demonstrat ceea ce poate însemna de multe ori forţa argumentului”!

În alocuţiunea de mulţumire adresată celor prezenţi, d-l prof. dr. Gheorghe Gorun a vorbit despre «Iubire, admiraţie şi mulţumire pentru Dumnezeu», după care, îainte de a acorda invitaţilor autografe pe cartea primită, autorul a încheiat prin cuvintele: “Nădăjduiesc că Dumnezeu îmi va trimite secvenţial fiecare idee, pentru că astăzi se împlinesc 122 de ani de la naşterea bunicului meu în linie maternă, chiar dacă eu mi-am sărbătorit ziua de naştere la 4 septembrie! Viaţa mea s-a realizat prin Voia Lui Dumnezeu! E bine să credem în ceva şi să fim de bună credinţă! Rămâneţi cu toţi în memoria sufletului meu, iar, fiecare omagiu este un eveniment deosebit în sufletul meu”!

Prof. Vasile GOGONEA

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*