Mănăstirea «Sfânta Treime» de la Strâmba-Jiu, la 500 de ani de existenţă

În anul acesta jubiliar, prilejuit de împlinirea celor 500 de ani de existenţă, în Lunea Rusaliilor, la 17 iunie 2019, Mănăstirea «Sfânta Treime» de la Strâmba-Jiu, Oraşul  Turceni, şi-a sărbătorit hramul, în prezenţa unui număr însemnat de credincioşi care au pregustat oficierea Sfintei Liturghii şi Parastasul de pomenire a ctitorilor mănăstirii, de către un ales sobor de preoţi, călugări şi călugăriţe, în frunte cu Preacuviosul Părinte Vladimir Dărângă, mare ecleziarh la Catedrala Mitropolitană «Sf. Mare Muc. Dimitrie» din Craiova, şi din care au mai făcut parte, printre alţii, Preacuviosul Părinte, Protosinghel Irineu, Preotul de altar al mănăstirii «Sfânta Treime», Preacucernicul Părinte Constantin Grumăzescu, Preot în Episcopia Severinului şi Strehaiei, Preacucernicul Părinte Pr. Antonie Făinişi, din Parohia Strâmba-Jiu, Preacucernicul Părinte Pr. Aurelian Fâciu, din Parohia Bustuchin şi alţii. Dintre reprezentanţii administraţiei publice au participat la sfânta slujbă, Doamna psiho-pedagog Cristina Cilibiu, Primarul Oraşului Turceni şi Domnul jurist Petre Grigorie, Primarul Comunei Plopşoru. Cu acest prilej, a fost lansat noul pliant al Mănăstirii «Sfânta Treime» de la Strâmba-Jiu, tipărit prin purtatrea de grijă a Maicii Stareţe Marina Gligor Stavrofora, a reprezentanţilor administraţiei publice locale, îndeosebi a doamnei Primar, Cristina Cilibiu şi a domnului consilier, Aurelian Cilibiu.

“Noi adresăm rugăciuni Lui Dumnezeu, Cel Unul în Fiinţă, dar, întreit în persoană”

În cuvântul de aleasă cinstire a Sărbătorii Sfintei Treimi, Preacucernicul Părinte Constantin Grumăzescu, din partea Episcopiei Severinului şi Strehaiei, Preot Paroh la Paraclisul cu hramul «Sf. Pantelimon», al Spitalului municipal din Drobeta Turnu-Severin a spus că la această sărbătoare: “Noi adresăm rugăciuni Lui Dumnezeu, Cel Unul în Fiinţă, dar, întreit în persoană, fiindcă Dumnezeu Tatăl este Creatorul lumii, Dumnezeu Fiul este răscumpărătorul lumii, pentru că prin jertfa Sa pe Cruce, ne-a reîmpăcat cu Dumnezeu Tatăl şi ne-a dat posibilitatea mântuirii noastre, iar Dumnezeu Duhul Sfânt este sfinţitorul şi Proniatorul lumii! Dumnezeu este imensitate, este veşnicie, este Lumină nesfârşită şi bucurie veşnică, de aceea, Fericitul Augustin, pe malul mării, în nordul Africii, în Cartagina, unde locuia, a văzut un copil care săpase o gropiţă şi încerca să mute apa din mare în gropiţa aceea, într-o cochilie de scoică, iar, atunci îngerul i-a spus: «tu, copile, nu vei putea cuprinde în cochilia de scoică marea», deci, pe cât de uşor este cestui copil să mute marea în gropiţa sa, cu atât mai mult, mintea omenească nu Îl poate cuprinde pe Dumnezeu! Deci, noi, oamenii, nu Îl putem cunoaşte în adâncurile Sale pe Dumnezeu Cel Întreit! Prin urmare, să vedem, ce trebuie să facem pentru a dobândi Duhul Sfânt? Ce trebuie să facem, ca acest har al Duhului Sfânt, să nu se stingă niciodată, pentru că, dacă se stinge, cum spune Mântuitorul Hristos, devenim «cadavre ambulante», devenim numai purtători de trup şi în inima noastră, în sufletul nostru, nu mai arde flacăra dumnezeirii, sclipirea divină pe care ne-a dat-o Dumnezeu prin   conlucrare cu faptele bune! Prin împlinirea poruncilor sfinte, să ajungem la asemănarea cu Dumnezeu, iar din vorbitori despre Dumnezeu (teologi) să devenim purtători de Dumnezeu, adică, teofori, să fim trăitori de Dumnezeu! Acestea le facem prin rugăciune neîncetată, când ne bate la «uşa minţii» vrăjmaşul, cu fel şi fel de gânduri rele, deci, să-l oprim, spunând «Rugăciunea inimii»: «Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul», iar aceasta, să o rostim până când va dispare orice gând rău din care rodeşte păcatul”, a subliniat Preacucernicul Părinte! În închiere, slujitorul sfântului altar a reiterat faptul că pentru a fi purtători ai Harului Duhului Sfânt, trebuie să ne spovedim cât mai des şi să ne împărtăşim cât mai des, deci, să ne primenim sufleteşte, cât mai des! “Deci, să ne împărtăşim cu «izvorul harului», cu trupul şi sângele Mântuitorului Iisus Hristos, prin care pregustăm Împărăţia cerurilor, încă de aici, de pe pământ! Să fim împlinitori ai cuvântului Mântuitorului Iisus Hristos, Care ne spune: «Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând ei faptele voastre cele bune, să-L preamărească pe Tatăl vostru Cel din ceruri», iar lumina noastră sunt faptele bune, ale ajutorării omului aflat în boală şi în singurătate, în orice fel de necaz! În felul acesta, devenim «hristofori» şi «teofori», deci, purtători al Harului Duhului Sfânt! Să facem în aşa fel ca viaţa noastră să fie un drum către biserică şi către mănăstire, către împlinirea poruncilor, iar în urcuşul acesta duhovnicesc pe cărarea virtuţilor, să luăm în ajutor pe Maica Domnului, pe sfinţii bineplăcuţi Lui Dumnezeu, «vase alese» care au luptat împotriva păcatului! Întotdeauna, Dumnezeu sfinţeşte pe cei care au credinţă! Să rugăm pe Dumnezeu Cel în Treime Slăvit, pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, să ne dea putere de a lupta împotriva păcatului şi a patimilor, să ne arătăm în bucuria Lui Dumnezeu şi în strălucirea Sa cea veşnică, Amin”, a încheiat minunatele sale cuvinte duhovniceşti, Preacucernicul Părinte Constantin Grumăzescu.

“Suntem cei pe care ne-a învrednicit Dumnezeu să participăm la cel de-al 500-lea hram al acestei sfinte mănăstiri”

Evocând jubileul celor 500 de ani de existenţă a sfintei mănăstiri de pe Valea Strâmbului, Preacuviosul Părinte Vladimir Dărângă, mare ecleziarh la Catedrala Mitropolitană «Sf. Mare Muc. Dimitrie» din Craiova, mai întâi a pornit de la ideea că Tatăl Ceresc L-a trimis pe Sfântul Duh prin Fiul Său, ca să împlinească misiunea Sa Dumnezeiască pe pământ, iar: “Cu ajutorul Sfintei Treimi, astăzi, suntem cu toţi aici, pentru că suntem cei pe care ne-a învrednicit Dumnezeu să participăm la cel de-al 500-lea hram al acestei sfinte mănăstiri! În urmă cu 500 de ani a luat fiinţă această mănăstire de Dumnezeu păzită şi de Sfânta Treime ocrotită, în vremea fericitului voievod, Neagoe Basarab, voievodul culturii româneşti, cel mai învăţat voievod şi cel mai evlavios pe care l-a dat neamul românesc şi neamul nostru oltenesc! Ştim cu toţi că Neagoe Basarab s-a născut la Craiova, a fost botezat în Biserica «Sfântul Dumitru» din Craiova, şi a fost ucenicul Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, ale cărui sfinte moaşte se  odihnesc la Craiova, de 70 de ani. Dacă facem un calcul aritmetic simplu şi socotim 500 de ani cu, măcar, 200 de Sfinte Liturghii care s-au săvârşit în fiecare an în acest sfânt lăcaş, ajungem la o cifră impresionantă de 100.000 de Liturghii care s-au săvârşit în 500 de ani, aici, pe acest pământ! De o sută de mii de ori S-a Pogorât Sfântul Duh şi a sfinţit pâinea şi vinul, şi le-a transformat în sângele şi trupul Mântuitorului Iisus Hristos, de o sută de mii de ori, preoţii şi credincioşii s-au împărtăşit cu Sfintele Taine. A rânduit Dumnezeu ca în ultimii aproape treizeci de ani, această mănăstire să renască din cenuşă, ca Pasărea Phoenix, şi iată că astăzi, ne întâlnim la această biserică şi la această mănăstire ca o floare, cinstind Sfânta Treime şi închinându-ne Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, slăvind pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh! Să rostim rugăciunea Sfântului Ioanichie cel Mare, care spune: «Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul şi acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, Slavă ţie, Amin!», a încheiat pilduitorul său cuvânt, Arhimandritul, Preacuviosul Părinte, Vladimir Dărângă.

“Bunul Dumnezeu să vă ajute, să vă răsplătească Preasfânta Treime şi Maica Domnului”

În încheiere, cu vocea marcată de sentimentul profund al mulţumirii şi al emoţiei fireşti, Preacuviosul Părinte, Protosinghel Irineu, Preotul de altar al mănăstirii a spus: “Dumnezeu ne-a învrednicit ca în această mare şi aleasă zi, de praznicul Sfintei Treimi, de Hramul Sfintei noastre mănăstiri, să fim împreună şi să aducem rugăciuni, cântări şi mulţumiri Preasfintei Treimi! Mulţumim Preacuviosului Părinte duhovnic Vladimir, încredinţatul Înaltpreasfinţitului Părintelui nostru acad. Dr. Irineu, care din motive binecuvântate de Dumnezeu, nu este în mijlocul nostru, dar, care ne poartă de grijă şi ne are în suflet şi în rugăciune pe toţi. Azi, l-a trimis pe Preacuviosul Părinte Vladimir ca să-l reprezinte! Vă mulţumim şi dumneavoastră, tuturor, cei care v-aţi ostenit în această zi şi aţi bătut cale lungă până la noi la mănăstire! Bunul Dumnezeu să vă ajute, să vă răsplătească Preasfânta Treime şi Maica Domnului, toată dragostea, osteneala şi bunăvoinţa pe care le-aţi avut de a participa la această sfântă slujbă! Mulţumim tuturor şi tuturor vă spun: Doamne-ajută”, după care, Precuviosul Părinte a invitat pe toţi cei prezenţi la o masă îmbelşugată, pregătită de către ostenitoarele maici ale sfântului lăcaş monahal de la Strâmba-Jiu.

Prof. Vasile GOGONEA

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*