Mare sărbătoare! Se prăznuieste Sfântul Dimitrie, izvorâtorul de mir

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie este ocrotitorul vestitului oraş Tesalonic și este prăznuit pe data de 26 octombrie.

S-a zămislit şi a fost născut în urma multor rugăciuni făcute de către părinţii săi, aceştia multă vreme fiind sterpi. Îndată după naştere, a fost botezat de către ei în taină, de frica cruntelor persecuţii îndreptate pe atunci împotriva creştinilor, într-o cameră ascunsă din palatul lor. Părinţii săi, creştini tăinuiţi, aveau două icoane mari, una cu Mântuitorul Hristos şi alta cu Sfânta Sa Maică.

Când abia împlinise douăzeci de ani, murindu-i bunii săi părinţi, a fost ales în locul tatălui său ca guvernator al marii cetăţi TesaIonic şi ai întregului ţinut al Iliriei.

Împăratul Maximian a fost un sângeros persecutor al creştinilor. El însă îl iubea şi-l preţuia pe tânărul Dimitrie, pentru înţelepciunea, curajul, vitejia şi elocinţa sa, fără să ştie că era creştin. O dată ce l-a înălţat şi l-a instalat ca guvernator (voievod sau proconsul) al Tesalonicului, i-a cerut depistarea, prinderea şi executarea tuturor creştinilor din latura de răsărit a imperiului. Guvernatorul Dimitrie nu a dat însă ascultare criminalei dispoziţii a împăratului. A făcut chiar împotrivă: a început să predice despre Hristos şi despre Evanghelia Sa, ziua şi noaptea, convertind mulţime păgâni la credinţa creştină. Iar pe creştini, în loc să-i prindă şi să-i persecute, îi ajuta şi-i ocrotea.

Aflând împăratul despre aceste fapte şi că tânărul dregător era creştin, a dat ordin să fie arestat şi la aruncat în închisoare, spre a fi judecat şi condamnat. Ulterior a poruncit ca Sfântul Mucenic Dimitrie să fie străpuns cu suliţele de către ostaşi.

Trupul său a fost găsit neputrezit, izvorâtor de mir vindecător, care până astăzi vindecă mai ales bolile socotite incurabile. El a devenit protectorul oraşului Tesalonic, unde se află până astăzi moaştele sale, şi al mai multor oraşe din Europa.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*