O valoroasă referinţă monografică a Oraşului Târgu-Cărbuneşti! (II)

Ca modalităţi de investigaţie socială şi cultural-explicativă, monografia şi studiul monografic dezvăluie aspectele esenţiale ale vieţii trăitorilor unei localităţi în decursul timpului sau pentru o anumită perioadă determinată, aşa cum este cazul autorului cărţii de faţă, domnul profesor de fizică, Sabin Rogojeanu, un prestigios şi competent cadru didactic, dar şi un remarcabil director de liceu, pentru a surprinde realitatea desfăşurată pe parcursul unei jumătăţi de veac, evident, cu intenţia de a le oferi celor interesaţi posibilitatea de a avea la îndemână un îndreptar al spiritului şi un ghid al sufletului care nu trebuie privit doar ca un cadru rigid, ci ca un element rezultat din munca îndelungată şi perseverenţa omului de la catedră în demersul cunoaşterii acestei aşezări şi a locuitorilor săi! Da, cartea excelează prin idei interesante, ca formă şi conţinut, dar şi ca mod inspirat de abordare a problematicii vieţii oamenilor. Lectura acestei cărţi, ca şi comentariile interesante ale cititorilor avizaţi, m-au jutat să descopăr faptul că există o monografue sociologică a Oraşului Târgu-Cărbuneşti, realizată în vara anului 1999 (28 iunie-10 iulie) de către un grup de studenţi ai secţiei de filosofie- sociologie a Universităţii din Craiova, coordonată de către fostul meu coleg de facultate, strălucitul sociolog craiovean, prof. univ. dr. Dumitru Otovescu, prin valorificarea unor statistici oficiale şi a unor sinteze de date locale, inclusiv o serie de informaţii furnizate de către subiecţi din oraş sau din satele zonei periurbane, urmărindu-se evidenţierea locului şi rolului instituţiilor existente în localitate la vremea respectivă, precum şi contribuţia individuală a unor personalităţi din viaţa localităţii.

,,Relativitatea domină totul, adevărul absolut nu există”!

Cum, autorul cărţii de faţă se respectă pe sine, respectându-i pe cei din jur, scrutând orizontul «timpului fluviu», cum ar spune Lucian Blaga, în condeiul domnului Sabin Rogojeanu se regăseşte profesorul de fizică, atunci când spune: ,,Totul este relativ şi ireversibil, iar timpul pe care îl petrecem, atât de diferit, nu ne iartă, iar, aşa cum în prima parte a vieţii, ni se pare că se scurge foarte încet, în a doua parte se scurge foarte repede…De fapt, relativitatea domină totul, adevărul absolut nu există, dacă mai multe persoane urmăresc un eveniment, el va fi descris cu anumite momente percepute de fiecare. Aşa cum şi orice măsurătoare a unei mărimi fizice se face cu o eroare dată de aparatul de măsurat”, lucru care confirmă dictonul «quod erat demonstrandum», iar «ceea ce era de demonstrat», în ultimă instanţă s-a confirmat prin subtilitatea stilistică a distinsului autor şi iubitor de carte, Sabin Rogojeanu, cel care prezintă cu acurateţe şi cu deplină sinceritate personalităţile care şi-au pus amprenta asupra Oraşului Târgu-Cărbuneşti în ultima jumătate de secol, pentru a dovedi ca la răscrucea vremurilor trăite cu intensitate, însuşi timpul din noi se revarsă ineluctabil în afara noastră!

«Carte frumoasă, încet gândită, gingaş cumpănită…»!

Apropiindu-mă de încheierea prezentării acestei minunate cărţi de suflet, nu pot să trec prea uşor peste numele distinsului doctor Dan Aurelian Duminică, un condeier inspirat, dar puţin rezervat, pe care îl aşez în sufletul meu, alături de figura emblematică a doctorului Cornel Munteanu, pentru că doctorul Dan Duminică este acum concitadinul meu în Ţicleniul care se zbate între amnezie şi supravieţuire, spre deosebire de Oraşul Târgu-Cărbuneşti, a cărui viaţă pulsează în ritmul vieţii moderne! Referitor la domeniul justiţiei, nu mi-a scăpat prezentarea de către autorul cărţii, în expresia unor accente reţinute, a doamnei judecător Mihaela Merişescu, cea care excelează printr-o «trăsătură specifică de comportament», iar, prin prisma valorificării acestei «trăsături specifice de comportament», ce-ar fi, oare, domnule Sabin Rogojeanu, dacă doamna preşedinte, ar solicita la toate nivelele înalte ale deciziei respective, ca una dintre sălile de judecată ale Judecătoriei din Târgu-Cărbuneşti să se numească Sala «Maria Rogojeanu», cea mai valoroasă exponentă a spiritului dreptăţii pe care am cunoscut-o în această instituţie, iar, în acest sens, aşa cum am dobândit acces la Patriarhul României, mă angajez să merg personal în audienţă la ministrul Cătălin Predoiu sau la alt ministru de resort, care să aprobe acest lucru pe care îl pot susţine cu argumente reale! În loc de concluzie, se poate spune că această carte frumos intitulată «ORAŞUL DINTRE APE Târgu-Cărbuneşti – o jumătate de secol», apărută la Editura «Academica BRÂNCUŞI», 2020, constituie o reuşită editorială, prin care autorul ne dovedeşte că studiul nu reconstituie doar fapte și evenimente, ci, reînsuflețește spiritul timpurilor evocate, prin surprinderea mentalităților și a stilului de viață al diferitelor instituţii şi personalităţi redate în limbaj de epocă, mai ales că în această reconstituire a tabloului educațional al «oraşului dintre ape» se înscrie însuşi timpul ca un argument constitutiv al valorilor pe care le promovează cartea de faţă şi care înnobilează la loc de cinste educația și cetățenia activă, prin aceeaşi sintagmă argheziană: «Carte frumoasă, cinste cui te-a scris. Încet gândită, gingaş cumpănită…»!

Prof. dr. Vasile GOGONEA

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*