Omul care sfinţeşte Biserica şi biserica sfinţitoare de oameni!

Crezul meu şi al conştiinţei mele este de a fi om în folosul credincioşilor mei”!

Aflasem de la unii credincioşi, printre aceştia numărându-se şi multe cadre didactice, că la Biserica din Parohia Pociovalişte, Oraşul Novaci, cu hramul de pomenire «Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul» slujeşte un preot cu mult har, iar, ca urmare veştilor pe care le aflasem, a crescut preocuparea mea de a-l contacta personal pe acest om, iar prilejul s-a ivit ca într-o minunată lucrare. Pentru că numai Bunul Dumnezeu rânduieşte lucrurile cu marea Lui Înţelepciune! Astfel, chiar la sfinţirea Bisericii de la Siteşti, filia Parohiei Pociovalişte, cu ajutorul domnului Epitrop, Ion Fumărel, l-am cunoscut îndeaproape şi cu mult interes pe acest minunat slujitor al altarului, Preacucernicul Părinte iconom stavrofor, Pr. Cornel POPESCU, un om care sfinţeşte Biserica, într-o Biserică sfinţitoare de oameni! Deci, ca toate să fie rânduite după capacitatea de argumentare a logicii proniei divine, am aflat răgazul necesar ca să-i fac o vizită Preacucerniciei sale, bineînţeles, în «Casa Domnului», pentru că aşa se cuvine, iar ceea ce am aflat cu acest prilej este impresionant şi demn de apreciere pentru un preot care îşi respectă menirea şi calitatea de sfinţitor de oameni! Aflând cum decurge rânduiala slujbelor sale, cu Sfântul Maslu în zilele de miercuri şi vineri ale săptămânii, laolată cu celelalte sărbători bisericeşti, cu masă îmbelşugată pentru toţi credincioşii prezenţi la slujbe, am pătruns şi mai adânc în resorturile lăuntrice ale posibilităţilor de aprovizionare ale acestui gospodar de la care societatea poate învăţa multe în legătură cum modul cum trebuie chivernisită puţinătatea darurilor primite, fără a impune obligaţii suplimentare din partea credincioşilor! Preacucernicul Părinte Paroh, Cornel Popescu ştie să aprovizioneze cu multă înţelepciune cămara bisericii şi toţi credincioşii care vin la slujbă sunt profund impresionaţi de modul cum sunt primiţi şi trataţi la această parohie!

Slavă Lui Dumnezeu pentru bogatele împliniri din pastorația Preacucerniciei Voastre

Preacucernici sa are un farmec aparte, deoarece prezintă unele rugăciuni în versuri şi deschide cartea sfântă pentru a răspunde solicitărilor celor care vin din toate zonele judeţului şi chiar ale ţării! Preacucernice Părinte Cornel POPESCU, am înaintea sufletului meu imaginea celui care care se roagă, trăieşte şi munceşte cu multă dăruire pentru alţii, trăind credința prin faptă, de aceea, am pregătit aceste câteva gânduri frumoase, asociate cu smerenie şi cu aleasă rugăciune către Bunul Dumnezeu, să vă țină mulți, mulți ani în slujirea frumoasă pe care o faceți, de aceea, vă spun că sunt bucuros şi onorat de prietenie și de exemplul de slujire pe care îl dați! Iată, am folosit acest minunat prilej pentru a da Slavă Lui Dumnezeu pentru bogatele împliniri din pastorația Preacucerniciei Voastre, pentru belșugul duhovnicesc ce v-au însoțit acești frumoși ani de viaţă şi slujire, aducând mângâiere și curaj, hrană duhovnicească și sens vieții, har și binecuvântare tuturor celor pe care-i păstoriţi. Mulţumind Atotputernicului Dumnezeu că v-am întâlnit pe calea vieţii mele, Îl rog să vă dea multă sănătate, fericire, pace în suflet şi ani mulţi şi binecuvântaţi, să vă dea putere să răspândiţi în continuare cuvântul, lumina şi darul Evangheliei, şi mai presus de toate, să ne oferiţi binecuvântarea, iertarea şi dragostea pentru noi toţi şi pentru toate, pentru că ştiţi să aduceţi nădejde şi lumină în sufletele noastre! Vă dorim ca Dumnezeiescul Har, acela ce totdeauna pe cele neputincioase le vindecă şi pe cele cu lipsă le împlineşte, să fie cu Dumneavoastră!

Propăvăduind adevărul și valorile creștine în viața noastră!

Atunci când l-am rugat să-mi spună care este crezul său, dictat de propria conştiinţă, Preacucernicia sa mi-a spus doar în câteva cuvinte: Crezul meu şi al  conştiinţei mele este de a fi om în folosul credincioşilor mei!”, deci, auzind aceste cuvinte, am aflat răspunsul acesta minunat dintr-o mărturisire sinceră a unui preaplin de har şi dăruit ostenitor al altarului, poate dintre cei aleşi mărturisitori ai Mântuitorului nostru Iisus Hristos! Am plecat de la biserica aceasta minunată pentru că se lăsase uşor înserarea, dar, am plecat cu dorinţa de a reveni şi a discuta mai mult mai mult cu acest suflet ales şi nu în ultimă instanţă, un spirit cultivat! Preacucernice Părinte, ştim prea bine şi vedem astăzi, poate mai mult ca oricând, că relațiile dintre oameni, nu sunt deloc ușoare, că fiecare e un suflet aparte legat de un caracter deosebit, crescut pe un trecut unic pentru fiecare în parte și atunci nu e ușor să duci o discuție, darămite să te apropii de un om, să îl câștigi ca prieten al tău. Preacucerniciei voastre, vă reușește această minune înmulțită la un număr mare de oameni, pentru că sunteţi mereu preocupat, în același timp şi cu timp pentru fiecare! Ştiu că sunteţi implicat în problemele vieţii oamenilor și totodată discret și atent cu libertatea omului! Dea Domnul să se înmulțească acest Har și să aveți parte de mulți ani binecuvântați și împliniți întru Domnul!Acum, am posibilitatea să vă aduc sincere felicitări și urări de bine, alături de recunonștința pentru munca și activitatea pe care o desfășurați zilnic, pentru că ne îndemnați să trăim după principiile Evangheliei și conform învățăturilor Sfinților Părinți, să fim tineri la suflet şi să iubim tinerețea noastră, sfinţind-o cu fapte bune și bineplăcute Domnului, iar, în ultimă instanţă, să fim Apostoli, propăvăduind adevărul și valorile creștine în viața noastră, prin propriul exemplu! Vă mulțumim pentru toate binecuvântatele slujbe, Preacucernice Părinte Cornel Popescu şi să aveţi Ani Mulţi şi Fericiţi întru Domnul!

Prof. Vasile GOGONEA

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*