Preotul care sfinţeşte lemnul şi înfrumuseţează biserica sfinţitoare de oameni!

La slujba de sfinţire a Bisericii cu Hramul «Sfântul Cuv. Nicodim cel Sfinţit de la Tismana», din Parohia Pociovalişte, filia Siteşti, Protopopiatul Tg. Cărbuneşti, din ziua de 29 octombrie 2017, la îndemnul Epitropului sfântului lăcaş, nimeni altul decât Domnul Ion Fumărel, cel care a contribuit decisiv la finalizarea construcţiei Bisericii din Siteşti şi a dăruit odoarele sfinte pentru oficereea slujbelor, inclusiv terenul pe care noua biserică a fost ridicată, pot spune că am admirat şi în acelaşi timp, am apreciat mobilierul interior al bisericii, cu măiestrie sculptat în lemn de către Preacucernicul Părinte iconom, Preotul Dumitru Dorel STĂNICĂ, un har înnăscut şi un glas care înalţă armonia slujbei Sfintei Liturghii, dar, în acelaşi timp şi un meşter neîntrecut care sfinţeşte lemnul şi înfrumuseţează biserica sfinţitoare de oameni! Cu o voce caldă şi mângâietoare, cu un glas care mlădiază cuvintele, Preacucernicia sa mi-a mărturisit de la bun început, cu o elocinţă liniştitoare în ungherele nepătrunse ale sufletului, că-i place nespus de mult ca să stea de vorbă cu lemnul şi să-i mlădieze formele care se nasc din marele mister al Preasfintei Cruci dătătoare de viaţă!

Lemnul parcă se însufleţeşte în mâinile sale, pentru a căpăta graiul viu al rugăciunilor şi al cântărilor bisericeşti!

Pasiunea acestui înzestrat slujitor al altarului demonstrează că tehnicile de prelucrare a lemnului s-au diversificat pe măsură ce vremea a trecut, dar încă se găsesc numeroşi meşteri capabili să impresioneze cu modelele complicate: florale, simbolice, geometrice, toate fiind realizate cu migală şi cu talent incontestabil, ceea ce evidenţiază faptul că simbolurile religioase sunt regăsite în sculptura în lemn din biserici, aşa cum pot fi amintite bisericile şi porţile mănăstirilor din Gorj şi din Oltenia sau troiţele de la răscrucile de drumuri din satele gorjeneşti! În sacralitatea sa, arta prelucrării lemnului este în strânsă legătură cu o simbolistică anume, ce caracterizează poporul român din perioade arhaice, iar Preacucernicul Părintele de pe meleagurile Novacilor, dă la iveală diverse tipuri de cruci, scene biblice sau îngeri gravaţi în lemn, deoarece decorează totul în mod maiestuos şi cu multă migală! Încă de la origini și până astăzi, arta realizării de mobilier bisericesc şi‐a pus amprenta asupra vieții spirituale, pentru a vizualiza frumusețea unor compoziții care se concretizează în: catapeteasme, strane pentru credincioşi, strane arhiereşti, axionite, tetrapoade, strane pentru cântăreţi, analog Sf. Evanghelie, cruci de altar, raclă, baldachin, uşi de biserici sculptate, pangar, proscomidiar, sfeşnice şi altele. Este acea simbolistică sacră realizată în detaliu și cu multă măestrie la sfinţirea, renovarea și restaurarea multor așezăminte creștin‐ortodoxe, legate de anumite decorațiunilor interioare, obiecte reprezentate sub formă de mobilier, rame pentru icoane, crucifixuri și multe altele. Părintele Dumitru Dorel Stănică impune și promovează imagini personale, lansând un anume concept în simbolistica artei creștin‐ortodoxe, acela de a reda lumina necreată şi de a crește intensitatea imaginii! Lemnul parcă se însufleţeşte în mâinile sale pentru a căpăta graiul viu al rugăciunilor şi al cântărilor bisericeşti! Lucrările sale sunt realizate după schiţe şi desene originale, în regie proprie, conform «Erminiei picturii bizantine», mai ales că urmând rânduielile acesteia, pot fi realizate modele diferite pentru fiecare lucrare în parte, cu profesionalism desăvârşit, la un înalt standard calitativ. Ca un preot studios, Preacucernicul ştie că încă din străvechime, lemnul a fost materialul care s-a prelucrat înaintea lutului, iar cioplitul în lemn a devenit o artă înaintea olăritului tradiţional, mai ales că oamenii ca Preacucernicia sa, dăruiţi de Dumnezeu cu acest har, au sculptat materialul lemnos pentru a realiza diverse obiecte necesare sau ornamentale în lăcaşele de cult, ca şi în locuinţele credincioşilorlor, fie că era vorba despre acoperişuri sau stâlpi de case, de paturi, dulapuri, cufere sau pur şi simplu rafturi cu încrustaţii, până la linguri de lemn, casete de bijuterii, fluiere sau cruci cu chipuri de sfinţi! Cu suflet smerit şi cu o inimă îmblânzitoare de forme sacre, meşterii sculptori pun de fiecare dată multă dăruire în ceea ce fac, aşa cum este şi cazul Preacucernicului Părinte iconom, Preotul Dumitru Dorel Stănică, cel care aduce înaintea ochilor minţii privitorului adevărate opere de artă ce rămân vii în ciuda vremii care trece peste ele.

Preotul Dumitru Dorel Stănică, apreciat ca un înzestrat părinte-sculptor, îşi plasează sculpturile sale în multe lăcaşe de cult din judeţul Gorj!

Având o vocaţie pronunţată pentru lucrările de mobilier din interior de biserici, preotul de altar şi mâna iscusită de sculptor în lemn dau viaţă unor forme şi dimensiuni sacre, a căror monumentalitate Preacucernicul Părinte o stăpâneşte şi o impune vizual cu multă măiestrie, dovedindu-se cu pregnanţă şi artistul creator al unui registru propriu de forme aflate sub semnul echilibrului, al simetriilor revelatoare, al sugestiilor preluate din natură sau din cultura populară din zona Novacilor. Acesta armonizează jocul inteligent dintre plin şi gol, dintre orizontale şi verticale, dintre curbe şi unghiuri drepte, cu multe spirale care se intarsiază pe cruci. În acest fel, impresia de static este alungată printr-un dinamism intrinsec al volumelor în armonie şi al unor ingenioase îmbinări pe care părintele-artist le mânuieşte cu multă abilitate. Am văzut la Preacucernicia sa, Sfânta Cruce sculptată cu măiestrie, unde Răstignirea este reprezentată în stil bizantin, fiind încadrată de frânghia sculptată în tehnica cioplirii lemnului, iar pe o parte a Crucii întâlnim elemente simbolistice ale Sfintei Euharistii, respectiv, viţa-de-vie şi spicul de grâu. Nu putem omite să amintim frumoasele cuvinte ale preotului care sfinţeşte lemnul, atunci când a spus: “Pentru mobilierul acesta bisericesc, în fiecare lucrare pe care o fac, eu caut să pun şi ceva din sufletul meu”, ceea ce demonstrează mai mult decât o înaltă profesiune de credinţă! Calm şi cerebral, cu un simţ exersat al proporţiilor armonioase, Preacucernicului Părinte iconom, Preotul Dumitru Dorel Stănică, apreciat ca un înzestrat părinte-sculptor, îşi plasează sculpturile sale în multe lăcaşe de cult din judeţul Gorj, fiind apreciat uneori dincolo de graniţa fragilă dintre figurativ şi non-figurativ, pentru a realiza o sculptură sacră ce intră într-un dialog plin de substanţă cu spaţiul pe care-l cucereşte şi prin care înfrumuseţează biserica cea dintotdeauna sfinţitoare de oameni!

Prof. Vasile GOGONEA

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*