Prima de relocare de 900 de lei/lună trebuie solicitată în termen de 60 de zile de la angajare.

Şomerii care se încadrează în muncă într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 kilometri faţă de localitatea de domiciliu sau de reşedinţă şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă, pot primi primă de relocare de cel mult 900 de lei pe lună pe o perioadă de cel mult 36 de luni, dacă o solicită în termen de 60 de zile de la data angajării.

Acest sprijin financiar, denumit “prima de relocare”, reprezintă 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor de chirie şi utilităţi, în noul domiciliul sau noua reşedinţă, nu poate depăşi 900 de lei pe lună, este neimpozabil şi se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

“Pentru a beneficia de prima de relocare, persoanele interesate trebuie să adreseze o cerere agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă din raza de domiciliu sau de reşedinţă şi să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să fie înregistrate ca şomeri la agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă; să se angajeze în baza unui contract de muncă, cu normă întreagă, pentru cel puţin 12 luni; localitatea unde va fi prestată munca să fie situată la mai mult de 50 km faţă de localitatea de domiciliu sau reşedinţă; să îşi schimbe domiciliul sau să îşi stabilească reşedinţa în localitatea unde va lucra; să aibă venituri nete lunare mai mici de 5.000 lei/lună,realizate de solicitant în situaţia în care este persoană singură sau împreună cu familia; să nu beneficieze de locuinţă de serviciu (sau suportarea cheltuielilor aferente chiriei) asigurată de către angajator sau de către autorităţi publice locale”, precizează ANOFM într-un comunicat de presă.

Persoanele care îndeplinesc condiţiile legale pot să depună sau să transmită prin modalităţile prevăzute de dispoziţiile legale (personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau email), la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă unde sunt în evidenţă, actele necesare acordării acestui drept în termen de 60 de zile de la data încadrării în muncă.

Prin derogare de la acest termen, prima de relocare se acordă şi persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi care s-au angajat în perioada dintre 25.01.2017, data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2017 şi 06.06.2017, dată la care a fost publicată în Monitorul Oficial Hotărârea Guvernului nr.374/2017 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*