Rociu: Simpozionul Naţional „Satul românesc, trecut, prezent, viitor”

Remember: Rociu, 09.05.2009 (Foto: Nicolae Bute)

Joi, 09.05.2019, în comuna argeșeană Rociu, va avea loc Simpozionul Naţional „Satul românesc, trecut, prezent, viitor. 80 de ani de la cercetarea sociologică a plasei Dâmbovnic”.

Evenimentul este organizat de Asociația Română de Sociologie, Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie a Universității din Pitești, Școala Doctorală de Științe Sociale și Umaniste a Universității din Craiova, Centrul Regional de Excelență pentru Studi și Cercetări și Asociația Sfinții Spiridon și Irina.

În deschiderea lucrărilor vor lua cuvântul domnul Aurel Bălășoiu, primarul comunei Rociu, prof. univ. dr. Cătălin Zamfir, membru al Academiei Române și președintele Asociației Române de Sociologie, conf. univ. dr. Manuela Ciucurel, Directorul Departamentului de Psihologie, Științe ale Comunicării și Asistență Socială al Universității din Pitești și prof.univ.dr. Maria Constantinescu, președintele C.R.E.S.C.

În cadrul mesei rotunde, care va succeda deschiderea lucrărilor, vor lua cuvântul prof.univ.dr. Cătălin Zamfir, cercet.șt.I Sorin Cace, prof.univ.dr. Elena Zamfir, prof.univ.dr. Maria Voinea, prof.univ.dr. Maria Constantinescu, prof.univ.dr. Ilie Bădescu, membru al Academiei Române, prof.univ.dr. Dan Banciu, prof.univ.dr. Gheorghiță Geană, prof.univ.dr. Ioan Mărginean, prof.univ.dr. Dumitru Otovescu, prof.univ.dr. Constantin Schifirneț, conf.univ.dr. Iancu Filipescu, conf.univ.dr. Cornel Constantinescu, conf.univ.dr. Stan Florea, conf.univ.dr. Gheorghe Ungureanu, lect.univ.dr. Gheorghe Ene, cercet.șt.dr. Flavius Mihalache, cercet.șt. Radu Constantinescu și cercet.șt. Dan Golopenția.

În intervalul 10.15-13.15 se va desfășura sesiunea de referate și comunicări științifice.

Vor fi decernate Plachetele de Onoare și se va finaliza alegerea Președintelui și a Consiliului Asociației Române de Sociologie. Cu acest prilej, va avea loc și prima ședință a noii conduceri.

Simpozionul se va încheia cu o masă festivă și un moment muzical sociologic, cu participarea domnului Aurel Lăutaru, nepotul renumitului Fani Lăutaru, prof. univ. dr. Gheorghe Geană și drd. Maria Cristina Sandu, solistă la Opera Română.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*