Sfântă Liturghie Arhierească la resfinţirea Bisericii cu Hramul «Sfinţii Arhngheli Mihail şi Gavriil», din Parohia Blahniţa de Sus, Protopopiatul Târgu-Cărbuneşti, Gorj

În ziua de 26 mai 2019, în Duminica a 5-a după Sfintele Paşti, Înaltpreasfinţitul Părinte dr. IRINEU, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, ajutat de un ales sobor de preoţi şi diaconi din care a făcut parte şi Preacucernicul Părinte Protoiereu, Pr. Iulian Mărgineanu, a oficiat Sfânta Liturghie şi slujba de resfinţire a Bisericii cu Hramul «Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil», din Parohia Blahniţa de Sus, Protopopiatul Târgu-Cărbuneşti, judeţul Gorj! Răspunsurile la strană au fost date de către Grupul Psaltic al Catedralei Mitropolitane «Sfântul Mare Muc. Dimitrie», din Craiova, iar asistenţa tehnică a desfăşurării slujbei a fost asigurată de către domnul Ionuţ Stanciu.

“În această biserică, toţi vor afla poarta cerului, prin care vine Lumina Lui Dumnezeu”

Biserica ce s-a sfinţit în această zi a fost construită ca o veche biserică de lemn cu cimitir în anul 1831, dar, din cauze necunoscute, începând din anul 1905 a fost închisă şi  după opt decenii a fost redeschisă în anul 1985, după care s-a început renovarea ei între anii 2011-2019, când s-a refăcut acoperişul bisericii, pictura şi s-au reparat pridvorul şi gardul de împrejmuire. Pentru resfinţire, biserica a fost înfrumuseţată sub păstorirea Preotului Paroh Mihail Claudiu Birceanu, care a fost hirotesit iconom, fiind ostenitor sub îndrumarea tatălui său, Pr. Silvică Birceanu şi cu aportul sătenilor şi al administraţiei locale. În cuvântul de mulţumire adresat cu acest prilej, Primarul Florin-Dorin Jurebie a spus: “Mulţumim Bunului Dumnezeu că la această biserică vor veni copiii ca să li se sfinţească fiinţa şi copilăria, aici tinerii vor înţelege care este scopul fericit al vieţii. Aici vor veni cei plini de putere, ca să vadă slăbiciunea firii noastre omeneşti, aici vor veni bătrânii care se vor mângâia cu florile vieţii, aici va veni toată floarea creştinească din sat pentru a se sfinţi cu tăria Atotputernicului Dumnezeu! Pentru că Dumnezeu ne pune la încercare pe fiecare la un anumit moment dat, iar noi, să folosim acest moment pentru credinţă! Aici, în această biserică, toţi vor afla poarta cerului prin care vine Lumina Lui Dumnezeu! Aici, vă veţi ruga pentru necazurile şi suferinţele dumneavoastră, şi Dumnezeu va auzi!

“Mântuitorul Hristos este Cel Care le dăruieşte oamenilor «apa vieţii»”

În cuvântul de aleasă învăţătură duhovnicească, ÎPS IRINEU a pornit de la  conţinutul Pericopei Evanghelice duminicale şi a spus următoarele: “În Duminica de astăzi, cunoscută în calendarul nostru ca Duminica Femeii Samarinence, am ascultat la Sfânta Liturghie istorisindu-se despre o conversaţie pe care Mântuitorul Iisus Hristos a avut-o cu Femeia Samarineancă. În această Sfântă Evanghelie este vorba, în primul rând, despre călătoria Mântuitorului Hristos în afara localităţilor din Iudeea şi din Israel, în partea Samariei, în partea de nord a Israelului. Dacă veţi merge în Israel, veţi înţelege mai bine Evanghelia de astăzi, pentru că de această dată, Mântuitorul Hristos merge la fântâna lui Iacov, cel cunoscut ca fiind unul dintre părinţii poporului iudeu, unul dintre Patriarhii Vechiului Testament! E cunoscut ca fiind tatăl celor mulţi şi a săpat această fântână, cum ne spune Sf. Ioan Evanghelistul, fiindcă din ea au băut familia lui, fiii lui şi turmele lui. La această fântână, Mântuitorul Hristos a poposit în miez de vară şi S-a odihnit, pentru că Domnul are şi firea omenească şi era ostenit de drum. Dar, nu pentru aceasta a venit Iisus Hristos la fântâna lui Iacov, ci, a venit ca s-o întâlnească aici pe Femeia Samarineancă, cea care aducea vasul ca să scoată apă de băut, deoarece, în Ţara Sfântă, apa este foarte preţioasă şi ceva mai îndepărtată de satul de locuire. Acolo, la fântână, Femeia Samarineancă L-a întâlnit pe Dumnezeul nostru, pe Mântuitorul sufletelor noastre, pe Creatorul cerului şi al pământului, Cel Care a venit în lume ca să-i mântuiască pe cei păcătoşi”, iar în continuare, Mitropolitul Olteniei a detaliat conţinutul Pericopei Evanghelice, punând un accent deosebit asupra faptului că Mântuitorul Hristos este Cel Care le dăruieşte oamenilor «apa vieţii», «apa vie», pe care omul o bea şi nu mai însetează niciodată!

“Duhul Lui Dumnezeu sălăşluieşte în biserică prin Sfintele Taine”

În continuare, prin sintetizarea conţinutului Pericopei Evanghelice a Duminicii a 5-a după Sfintele Paşti, Ierarhul Eparhiei noastre a precizat că în acest fel, prin «apa vie», Mântuitorul se referă la Cuvântul Său, la credinţa pe care a sădit-o în sufletul oamenilor şi pe care toţi sfinţii au agonisit-o pentru a fi în Împărăţia cerului. “Duhul Lui Dumnezeu face ca închinarea credincioşilor să fie adevărată! În Duhul Lui Dumnezeu ne închinăm, pentru că El este Acela care ne apropie de El şi ne unge cu mir prin Taina Sfântului Botez. Prin această «pecete», noi primim «haina» Mântuitorului Hristos, «haina» nestricăciunii, a Luminii şi a vieţii veşnice! Adevăraţii închinători sunt în Duhul Lui Dumnezeu, iar Duhul Lui Dumnezeu sălăşluieşte în biserică prin Sfintele Taine, îndeosebi prin Sfânta Împărtăşanie! Toate slujbele noastre sunt săvârşite în numele Preasfintei Treimi, Al Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, al Duhului ceresc”, a arătat ÎPS Irineu!

“Evanghelia de astăzi, ne învaţă cum trebuie să ne închinăm în Duhul Lui Dumnezeu şi în Adevărul Credinţei”

În încheierea cuvântului de învăţătură duhovnicească, Preaînaltul Chiriarh al bisericilor din Oltenia a spus că atunci când ne întoarcem la casele noastre: “Toţi suntem  plini de puterea Lui Dumnezeu, de Lumina Lui! De aceea, construim biserici, cum este şi cea de astăzi, ca să primim la biserică Duhul Lui Dumnezeu, pentru că toţi cei care ne închinăm, facem acest lucru în numele Duhului Sfânt! Acest lucru ne arată că Mântuitorul Hristos a venit în lume pentru izbăvirea noastră din stricăciune şi din moarte, din robia diavolului! Femeia Samarineancă s-a întărit în credinţă şi a văzut că Mântuitorul Hristos este Proorocul, cel Care vede departe în lume, dar, mai ales în interiorul omului. Mântuitorul Hristos este Dumnezeul care îi inspiră pe prooroci în tainele cereşti. După ce a vorbit cu Dumnezeu, Femeia Samarineancă s-a sfinţit, iar cuvântul ei s-a curăţit şi a devenit un cuvânt al credinţei, al învăţăturii, al mântuirii! De fapt, Cuvântul Lui Dumnezeu este un Cuvânt «ziditor» al credinţei! Evanghelia de astăzi, ne învaţă cum trebuie să ne închinăm în Duhul Lui Dumnezeu şi în Adevărul Credinţei, deci, cum ajungem să credem în biserica noastră! Prin «apa cea vie», Mântuitorul ne descoperă Taina Împărăţiei cerurilor! Da, «apa cea vie» înseamnă Sfânta Împărtăşanie! În Biserica Domnului, primim aceste «medicamente» ale nemuririi! Biserica sfinţită astăzi este locul unde ne închinăm Tatălui Ceresc! Felicităm pe cei care s-au ostenit aici, iar, dacă v-am sfinţit biserica aceasta, care este o biserică de cimitir, de aceea, domnule primar, să găsiţi un loc mai bun pentru o altă biserică mult mai mare! Cred că localitatea aceasta merită o altă biserică, pentru că alţii sunt mult mai săraci ca dumneavoastră şi au făcut biserici monumentale! Credem că Dumnezeu ne va ajuta să facem o biserică mai ca lumea, iar această bisericuţă să fie pentru strămoşii noştri! Dumnezeu să vă ajute, să vă întărească şi să vă ocrotească mereu cu Harul Său Cel bogat, Amin”!

Prof. Vasile GOGONEA

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*