Sfântă Liturghie Arhierească la resfinţirea Bisericii cu hramurile: «Sfânta Treime» şi «Naşterea Maicii Domnului» din Tg. Jiu, Protopopiatul Tg. Jiu Sud

În Duminica a 18 -a după Rusalii (24 septembrie 2017), Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, ajutat de un ales sobor de preoți și diaconi în frunte cu Preacucernicul Părinte Protoiereu, Ionel Câmpeanu, în prezenţa  credincioşilor veniţi din municipiu şi a reprezentantului administraţiei publice locale, în persoana domnului Primar, Marcel-Laurenţiu Romanescu, a săvârșit în altarul de vară Sfânta Liturghie și slujba de resfințire a Bisericii cu hramurile: «Sfânta Treime» şi «Naşterea Maicii Domnului» din Tg. Jiu, Protopopiatul Tg. Jiu Sud. Răspunsurile liturgice de la strană au fost date de câţiva membri ai Grupului psaltic «Sfântul Mare Mucenic Dimitrie» al Catedralei mitropolitane din Craiova. Biserica s-a zidit pe locul unei biserici de lemn, între anii 1834-1838, la iniţiativa Părintelui Lupu, de către Vasile Moangă şi soţia sa Ana, împreună cu copiii acestora, Ion şi Ecaterina. A fost renovată în 1964 şi 1985, iar între anii 2007-2017 s-au efectuat ample lucrări de reparaţii şi de extindere a pronaosului cu aproape 10 m, realizându-se o nouă pictură în frescă şi înnoirea mobilierului. Cu acest prilej au fost acordate gramate chiriarhale de apreciere şi de mulţumire preotului paroh, Bălan Dumitraşcu Cosmin şi preotului slujitor, Popescu Nicuşor-Ionel, d-lui primar, Marcel Romanescu, d-lui viceprimar, Aurel Popescu, precum şi persoanelor care au contribuit la renovarea bisericii (Chiriac Floarea, Văcaru Valentin, Dina Gheorghe, Tatomir Elena şi Cartianu Daniela), iar preotul slujitor, Cornescu Ion a fost hirotesit la rangul bisericesc de iconom.

“Sfinţirea unei biserici este încununarea ostenelilor, a rugăciunilor şi a nevoinţelor generaţiilor de oameni”

La finalul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Olteniei a «sădit» prin grai viu în «ogorul» sufletului celor prezenţi cuvânt de învăţătură în care s-a referit, pentru început, la importanţa sfinţirii unei biserici şi la bucuria pe care o revarsă un astfel de eveniment în inimile credincioşilor din parohie, arătând că “Sfinţirea unei biserici este încununarea ostenelilor, a rugăciunilor şi a nevoinţelor generaţiilor de oameni, căci, noi nu sfinţim numai biserica ce a primit o renovare, o restaurare, refacerea picturii, ci, sfinţim biserica pe care au zidit-o moşii şi strămoşii noştri, cei care au dorit ca să ridice «Casă» Lui Dumnezeu, în mijlocul comunităţii lor, cei care au fost conştienţi de viaţa lor pământească, de pregătirea pentru «lumea de veci» şi de sălăşluirea în Împărăţia Lui Dumnezeu. Totodată, cel care zideşte o biserică, se gândeşte nu numai la sine, la sufletul său, ci, se gândeşte şi la înaintaşii săi, pentru ca toţi să se unească atunci când Însuşi Dumnezeu va rândui ca să fim acolo unde «nu este întristare, nici suspin»! De aceea, biserica este atât de importantă în viaţa unei comunităţi, a unui sat, a unui oraş, pentru că este locul întâlnirii noastre cu cei care au fost şi cu cei de astăzi. Rămâne ca această chemare, această binecuvântare să se transmită şi urmaşilor noştri”, a precizat Părintele Mitropolit şi a considerat că în biserică suntem laolaltă, unii lângă alţii, şi nu ne dispreţuim unii pe alţii, iar, dacă Dumnezeu ne priveşte, pe unii mai păcătoşi, pe alţii mai drepţi, cu atât mai mult, noi ne regăsim «fraţi» în credinţă, copii ai Aceluiaşi Părinte Ceresc, deoarece la biserică simţim că e «Casa Lui Dumnezeu», unde ne ascultă Cel Atotputernic şi ne dă răspuns la rugăciunile noastre.

“Şi peştii au «ascultat» şi au intrat în mreajă, pentru că toată făptura ascultă glasul Stăpânului”

În expunerea cuvântului de învăţătură, Chiriarhul Eparhiei Olteniei a evidențiat faptul că Evanghelia Duminicii a 18-a după Rusalii, ne îndeamnă să stăm cu mintea dreaptă şi să luăm aminte la faptul că Sfântul Evanghelist ne-a vorbit despre «Pescuirea minunată», pentru că “A fost o minune a Lui Dumnezeu, a Mântuitorului Iisus Hristos. Minunea aceasta s-a împlinit după ce El le-a vorbit mulţimilor despre fericiri, despre modul cum trebuie să posteşti, cum trebuie să te rogi, cum trebuie să ierţi, iar stând cu corabia lângă malul mării, toţi au ascultat, dar, au «ascultat» şi peştii, deoarece porunca Lui Dumnezeu a fost multiplă. Mântuitorul le-a spus Apostolilor să arunce mreaja în mare, iar, pe de altă parte, le-a spus peştilor: «Intraţi în ea!». Deci, să nu credem că numai efortul Apostolilor ar fi avut ascultatre faţă de Cuvântul Lui Dumnezeu, dar, şi peştii au «ascultat» şi au intrat în mreajă, pentru că toată făptura ascultă glasul Stăpânului. Şi noi am primit acest dar, atunci când binecuvântăm apa, care se face aghiasmă şi nu se «strică», ceea ce înseamnă că Dumnezeu ascultă vocea noastră, iar noi să facem întotdeauna ceea ce ne spune Mântuitorul Hristos”, arătând că tot ceea ce dobândim prin biserică este legat de tradiţia noastră, de sfinţenia bisericii noastre, pentru că Apostolul Petru, văzând mrejele pline s-a înfricoşat şi i-a chemat şi pe ceilalţi, arătând că acesta este semnul prezenţei Lui Dumnezeu, semnul lucrării Sale, al Providenţei Sale, al grijii Sale faţă de noi toţi, care suntem copiii Lui, ceea ce înseamnă că Dumnezeu este Cel Care ne poartă de grijă, deoarece Creaţia n-ar asculta, dacă n-ar fi glasul Lui Dumnezeu!

“Să ajungem, ca şi Sfinţii Apostoli, mărturisitori şi cu dragoste de Dumnezeu”

În încheierea cuvântului de aleasă învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit le-a adresat celor prezenţi îndemnul “Să ajungem, ca şi Sfinţii Apostoli, mărturisitori şi cu dragoste de Dumnezeu! Pentru că numai în dragoste arăţi că eşti «copil» al Lui Dumnezeu, iar în felul cum te arăţi, la fel eşti şi răsplătit, iubit şi apropiat! Cel care este Evanghelistul iubirii, Sf. Ioan Evanghelistul, acela a stat la «Cina cea de taină» aproape de Mântuitorul Iisus Hristos, pentru că el este Evanghelistul iubirii. El este acela care a spus că Dumnezeu este iubire, că Dumnezeu ne dă multe daruri şi se dăruieşte pe sine întru toate! Aşadar, şi noi vom fi aleşi de către Mântuitorul Hristos, ca să devenim ucenici ai Săi, să urmăm învăţătura sa, căci, El este Cel care conduce lumea: «Nu vă temeţi de lume, pentru că eu am biruit lumea, am biruit păcatul!», iar nouă ne dă putere ca să biruim greutăţile lumii acesteia. Cu cât credem în Dumnezeu, cu atât mai mult, El este prezent în viaţa noastră, în sufletele noastre! Această «pescuire minunată» o dorim să fie la toate sufletele noastre! Iar, Sfinţii Apostoli să arunce mreaja ca să ne «pescuiască» şi pe noi, «peştii» din «marea» vieţii acesteia, să ne ducă înaintea Mântuitorului Iisus Hristos, în Slava Preasfintei Treimi, aşa cum avem hramul bisericii acesteia. Să fim încredinţaţi că Dumnezeu ne-a ajutat să ducem la bun sfârşit această lucrare, pentru că El a întărit minţile noastre, a întărit voinţa noastră şi sentimentele noastre pentru biserică, iar, pe de altă parte, ne dă tuturor puterea să îmbunătăţim aceste sentimente în sufletele noastre. Lucrările acestea s-au definitivat la biserică după o perioadă de timp, aşa cum Mântuitorul Hristos i-a aşteptat şi pe alţii să se ostenească şi să primească răsplată de la Bunul Dumnezeu. Mulţumim Preasfintei Treimi, ne rugăm Lui Dumnezeu să le răsplătească tuturor însutit şi înmiit, iar pacea Domnului să fie peste noi, cu al Său Har şi cu a Sa iubire de oameni, Amin”!

Profesor, Vasile GOGONEA

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*