Sfântă Liturghie Arhierească la resfinţirea Bisericii din Parohia Piscoiu, comuna Stejari, judeţul Gorj

“Biserica ne ajută întotdeauna să ne rugăm la Bunul Dumnezeu şi ne dă cel mai preţios lucru care este sfinţenia!   

În Duminica a 20-a după Rusalii, Ap. Galateni 1, 11-19; Ev. Luca 7, 11-16 (Învierea fiului văduvei din Nain), din ziua de 6 octombrie 2019, Înaltpreasfinţitul Părinte  dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei a săvârşit slujba de resfinţire a Bisericii cu Hramul «Sf. Mare Muc. Dimitrie», din Parohia Piscoiu, comuna Stejari şi a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească, împreună cu un sobor ales de preoţi şi diaconi, în frunte cu preacucernicul Părinte Protoiereu, Pr. Iulian Mărgineanu, sobor din care au făcut parte: Preacucernicul Părinte Pr. Paroh Dumitru Frunză, Preacucernicul Părinte Pr. Aurelian Fâciu, Parohia Bustuchin, Preacucernicul Părinte Pr. Ciulică Emilian Nicolae, Parohia Logreşti-Moşteni, Preacucernicul Părinte Pr. Birceanu Silvică, Parohia Stejari, Preacucernicul Părinte Pr. Neagoe Zamfir, Parohia Bârzeiul de Pădure, Preacuviosul Părinte Arhimandrit Teoctist, de la Mănăstirea Plăviceni, judeţul Olt şi alţii. Răspunsurile la strană au fost date de către Grupul Psaltic al Catedralei Mitropolitane «Sfântul Mare Muc. Dimitrie», din Craiova, iar asistenţa tehnică a oficierii slujbei a fost asigurată de către domnul Ionuţ Stanciu, de la Mitropolia Olteniei. În final, pentru osteneala depusă, Precucernicul Părinte Paroh, Pr. Dumitru Frunză a fost ridicat la rangul de iconom stavrofor şi au primit gramate chiriarhale de mulţumire din partea Mitropoliei Olteniei d-l primar Păiuş Ionuţ Robert, împreună cu domnii: Budilică Ion, Ciocan Ştefan, Dămureanu Ringo, Cârstea Vasile şi Isidor Andrei. Preacucernicul Părinte Protopop, Pr. Iulian Mărgineanu a dat citire actului de resfinţire a bisericii, arătând că biserica a fost construită de către enoriaşi între 1901-1907 şi sfinţită în anul 1907, după care a menţionat următoarele: “Această zi de aducere aminte, va rămâne în memoria locuitorilor comunei Stejari, ai Parohiei Piscoiu, pentru că părintele paroh s-a învrednicit cu timp şi fără timp, pentru restaurarea şi înfrumuseţarea sfântului lăcaş, ca să aducă la starea cea bună biserica de astăzi, chiar dacă a avut multe încercări în perioada aceasta, dar Bunul Dumnezeu l-a ajutat ca să ducă la bun sfârşit lucrarea aceasta”, după care Preotul Paroh, Dumirtru Frunză, I-a mulţumit Lui Dumnezeu pentru vremea însorită, a mulţumit Mitropolitului Olteniei, a mulţumit credincioşilor veniţi în număr foarte mare, chiar dacă, în opinia Preacucerniciei sale, încep să se depopuleze satele, pentru că oamenii pleacă la muncă departe, dar, cu toate acestea, nu au uitat de biserică şi de credinţa lor strămoşească, iar, “Cu această ocazie se scrie istorie pentru satul nostru, deoarece de 112 ani, nu se făcuse nici o reparaţie până acum la această biserică, iar, dacă tinerii ne pleacă la muncă în străinătate, noi, nu judecăm, dar, constatăm! Să vă ţină Dumnezeu sănătos, întru mulţi ani, Arhieria voastră”, a concluzionat preotul paroh! În cuvântul său marcat de emoţie, domnul Primar i-a mulţumit Ierahului Olteniei pentru prezenţa sa în mijlocul credincioşilor din comuna Stejari, spunând următoarele: “Este prima oară în viaţa mea când vorbesc la un astfel de moment, am emoţii mari, iar preotul a spus destul din ceea ce trebuia să spun eu! Vă mulţumesc tuturor credincioşilor pentru prezenţa la biserică în această zi de sărbătoare! Vă doresc sănătate şi tot ceea ce doresc şi familiei mele, Doamne-ajută”!

“Biserica ne împărtăşeşte sfinţenia, când venim la sfânta slujbă şi participăm la Sfânta Liturghie”!

În cuvântul de aleasă învăţătură duhovnicească, ÎPS Părinte dr. Irineu a spus că de  fiecare dată, când se face sfinţirea unei biserici este sărbătoare pentru toţi enoriaşii! “Cei care s-au ostenit pentru înfrumuseţarea «Casei Lui Dumnezeu» şi toţi cei din satele înconjurătoare participă la sărbătoarea acestei parohii. Toţi doresc, nu numai să vadă ceva deosebit, dar, să şi primească de la Bunul Dumnezeu cu ocazia sfinţirii, «daruri» alese pentru sufletele lor şi pentru familiile lor! Sfinţirea unei biserici adună credincioşi de pretutindeni, care vin să se roage şi să participle la o slujbă specială care se numeşte «târnosirea» bisericii, un eveniment unic în viaţa multor credincioşi, pentru că nu toţi au parte de un asemenea eveniment în viaţa lor! Iată, de la 1907, această biserică nu s-a resfinţit niciodată! La această slujbă suntem rugători cu sfinţii, cu strămoşii noştri, pentru că biserica ne ajută întotdeauna să ne rugăm la Bunul Dumnezeu şi ne dă cel mai preţios lucru care este sfinţenia! Sfinţenia este «darul» Lui Dumnezeu care se revarsă peste noi, în sufletul nostru! Dumnezeu ne sfinţeşte pe noi, sfinţeşte trupul şi sufletul nostru, iar noi împlinim ceea ce Mântuitorul Iisus Hristos ne spune: «Fiţi sfinţi, precum şi Tatăl vostru Cel din Ceruri Sfânt Este!». Fără această sfinţenie, nu putem lupta împotriva celui rău şi nici nu vom putea intra în Împărăţia Cerului, fiindcă pe pământul acesta, sfinţenia ne acoperă de răutatea diavolului, ne ajută să creştem în înţelepciune, ne dă gânduri bune, cugete curate, în acelaşi timp, ne dă şi cununa cea nevestejită pentru a intra în Împărăţia Lui Dumnezeu! Din toate punctele de vedere, biserica ne împărtăşeşte sfinţenia, când o privim şi când trecem pe dinaintea ei, dar, mai ales, când venim la sfânta slujbă şi participăm la Sfânta Liturghie! În biserică suntem ca în pântecele mamei, venim aici ca să ne sfinţim, iar, aşa cum poartă o mamă grijă de copiii ei, la fel şi biserica poartă grijă de noi, pronunţându-ne numele la pomelnic, când preotul se roagă pentru credincioşi, iar Dumnezeu îi înscrie în Cartea vieţii, ca să ne dea moştenire viaţa veşnică şi Împărăţia Cerurilor! Deci, biserica se deosebeşte de toate lucrurile pe care le avem la îndemână în viaţa noastră! Când suntem la şcoală, avem nevoie de şcoală, când mergem la primărie cu anumite treburi, avem nevoie la primărie, dar, la biserică venim întotdeauna, când suntem botezaţi copii, când ne cununăm, când ne înmormântează, şi tot la biserică suntem pomeniţi ca sufletele noastre să se odihnească în Împărăţia Lui Dumnezeu! Deci, astăzi, când am sfinţit biserica dumneavoastră, suntem în comuniune cu înaintaşii noştri, pentru că sufletele drepţilor sunt în mâna Lui Dumnezeu şi răul nu se atinge de noi! Cei care s-au ostenit înaintea noastră, cei care au zidit această biserică, preoţii şi credincioşii, nu se despart de noi, nu dispar, ci, sufletele rămân pentru totdeauna, doar trupurile se descompun şi putrezesc, de aceea, la sfânta slujbă le amintim numele, pentru că sufletele lor sunt vii! Deci, sufletul, nu este totuna cu trupul, pentru că ducându-l pe mort la groapă, constatăm că-i lipseşte ceva, iar, acel ceva care îi lipseşte este sufletul! Aşadar, sufletul este înaintea Lui Dumnezeu, iar sufletele înaintaşilor, ale strămoşilor se bucură pentru biserica aceasta pe care am sfinţit-o astăzi, la dumneavoastră”, a subliniat Mitropolitul Olteniei!

“Trebuie să vedem rostul vieţii noastre, de a ne învia sufletele prin pocăinţă”!

Printr-o analiză minuţioasă a Pericopei Evanghelice a Duminicii a 20-a după Rusalii, Chiriarhul bisericilor din Oltenia a spus că Mântuitorul Hristos a venit în lume ca  să vindece necazurile oamenilor, pentru că El a venit ca să ia suferinţa noastră, să ia poverile noastre, ca să-i mângâie durerea femeii văduve, pentru că ea devine o fiinţă îndurerată! “Numai Dumnezeu ştie să ne mângâie durerile noastre! Dar, Dumnezeu nu vine la orice om păcătos, care nu Îl iubeşte pe Dumnezeu, vine numai la cei care nu sunt păcătoşi! Mulţi erau care mureau în vremea Mântuitorului Hristos, dar, nu la toţi venea ca să le învie morţii! Îar, învierea fiului văduvei din Nain, nu a fost pentru totdeauna, deoarece, numai prin pocăinţă, noi înviem la sunetul trâmbiţei, ca să ne îndreptăm spre Împărăţia Cerului! Învierea trupului în această lume este legată de pocăinţă! Prin pocăinţă, noi înviem, fraţilor şi surorilor! Atunci când ne spovedim, noi înviem sufletul nostru! Datorită păcatelor, moartea ne pândeşte permanent, iar ultima lovitură este trecerea din lumea aceasta prin moarte! Ca să trecem din moartea păcatului, trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu prin pocăinţă, prin Spovedanie şi prin Sfânta Împărtăşanie! Cel care se spovedeşte, îşi reînnoieşte sufletul, pentru că de îndată ce omul se curăţeşte de păcate, trupul său se curăţeşte şi în acelaşi timp devine sănătos! Şi noi, ar trebui să plângem ca femeia văduvă, după sufletul nostru care este mort de păcate! Să plângem pentru sufletul nostru, când vedem câte griji şi câte rele se adună în acest suflet, iar, toate acestea aduc boală sufletului şi ne apropie de moarte! Deci, Mântuitorul Hristos ne ridică întotdeauna din starea de moarte sufletească! Evanghelia de astăzi, ne ajută ca să vedem împreună minunea Mântuitorului Hristos, Cel Care are putere să învie trupurile noastre, dar, trebuie să vedem şi rostul vieţii noastre, de a ne învia sufletele prin pocăinţă! Să cerem, deci, Mântuitorului Hristos, ca să curăţească viaţa noastră, iar sufletele să le învieze! Tu, credinciosule al Mântuitorului Hristos, ia aminte la sufletul tău, care este bolnav şi în prag de moarte! Cheamă-L pe Dumnezeu care este Doctorul sufletelor noastre, iar El, te va vindeca, şi astfel, te vei bucura de prezenţa Lui Dumnezeu! Trebuie să ne bucurăm la vestea învierii sufletului prin pocăinţă! Şi noi, să-I mulţumim totdeauna Lui Dumnezeu, Cel care ne înviază sufletele noastre! Toţi, să ne bucurăm de sufletul nostru înviat, de sănătatea şi puterea sfinţeniei! Aşadar, în această zi de sfinţire a bisericii dumneavoastră, avem posibilitatea să ne rugăm Lui Dumnezeu, să trecem prin sfântul altar, acolo unde se săvâşeşte sfânta jertfă, acolo unde Mântuitorul Hristos coboară şi sfinţeşte sfânta masă! Să ne rugăm Bunului Dumnezeu pentru sufletele noastre! Mulţumim Atotputernicului Dumnezeu pentru această zi binecuvântată şi împreună cu înaintaşii noştri să ne bucurăm de ea! Felicităm pe cei care au realizat această frumoasă lucrare a Lui Dumnezeu, iar, aşa cum spunemla Sfânta Liturghie, «Binecuvântează, Doamne, pe cei ce iubesc frumuseţea Casei Tale» şi le răsplăteşte însutit şi înmiit! Dumnezeu să vă dea binecuvântare, să vă dea sănătate şi mult spor duhovnicesc, pace sufletească, Amin”!

                                                                                            Prof. Vasile GOGONEA

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*