Sfântă Liturghie Arhierească la sfinţirea Bisericii din Parohia Hurezani, filia Plopu, comuna Hurezani, judeţul Gorj

“În biserică, simţim Mâna Cerească a Lui Dumnezeu care ne mângâie creştetul şi ne alină necazurile”!

În ziua de sâmbătă, 19 octombrie 2019, Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, împreună cu un sobor ales de preoţi şi diaconi, în frunte cu preacucernicul Părinte Protoiereu, Pr. Iulian Mărgineanu, sobor din care au făcut parte, preacucernicul Părinte, conf. univ. dr. Ion Sorin Bora, de la Facultatea de Teologie din Craiova, Pr. Vasile Motorga, de la Biserica «Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel» din Craiova, Pr. Boantă Ionuţ, Parohia Licurici, Pr. Tudor Lucian, Parohia Mierea Birnici, Pr. Zamfir Marian, Parohia Hurezani şi alţi slujitori ai altarului, în prezenţa a câtorva sute de credincioşi, inclusiv a elevilor de la Şcoala Gimnazială Hurezani, care au venit îmbrăcaţi în frumoase costume populare. S-au săvârşit sjujba de sfinţire a Bisericii cu hramurile: «Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena» şi «Sfinţii Martiri Brâncoveni», din Parohia Hurezani, Filia Plopu de Hurezani, comuna Hurezani, judeţul Gorj şi a fost oficiată Sfânta Liturghie Arhierească. Răspunsurile la strană au fost date de către Grupul Psaltic al Catedralei Mitropolitane «Sfântul Mare Muc. Dimitrie», din Craiova, iar asistenţa tehnică a oficierii slujbei a fost asigurată de către domnul Ionuţ Stanciu, de la Mitropolia Olteniei. Din partea administraţiei locale din Gorj au fost prezenţi la sfânta slujbă, domnul Primar Emil Cătănoiu (com Căpreni) şi domnul Primar Liviu Doru Drăgulescu (com. Licurici).

“Îmi doresc sincer ca Hristos să fie întotdeauna în mijlocul nostru”!

Preacucernicul Părinte Protopop, Pr. Iulian Mărgineanu a dat citire actului de resfinţire a bisericii, care a fost construită între anii 2005-2019 la iniţiativa domnului Primar Cârstea Gheorghe şi a enoriaşilor din parohie, arătându-se că aceasta este ziua în care “Bunul şi Preamilostivul Dumnezeu ne-a arătat că localnicii satului au dorit să zidească o «Casă a Lui Dumnezeu spre închinare» şi au reuşit ca bucuria lor să fie deplină”! Pentru osteneala depusă, Precucernicul Părinte Paroh, Pr. Mihai Claudiu Pătru a fost ridicat la rangul de iconom stavrofor şi au primit gramată chiriarhală de mulţumire din partea Mitropoliei Olteniei: d-l primar Gheorghe Cârstea, pentru credinţă, râvnă şi dragoste creştinească, împreună cu doamna învăţătoare Burnaz Ioana, cu domnii: Drondoe Gheorghe şi Băluţoiu Nicolae. Preotul Paroh, Mihai Claudiu Pătru a spus printre altele: “Trăim azi un moment de bucurie sfântă, clipe de emoţie ale unei împliniri pentru credincioşii din acest sat, care este un sat destul de îmbătrânit şi destul de îndepăratat de biserica parohială, cam la vreo şapte kilometri, de aceea, le mulţumesc consilierilor mei şi tuturor oamenilor de bine care sunt prezenţi astăzi la slujbă”, a încheiat Preacucernicia sa, preotul paroh. La rândul său, Domnul Primar, Gheorghe Cârstea a spus cu aceeaşi emoţie  firească în glas: “Hristos este în mijlocul nostru, aşa cum spunea ÎPS Părinte Mitropolit la întâlnirea tinerilor ortodocşi care a avut loc la Craiova, iar la primirea gramatei chiriarhale, mi-au dat lacrimile pentru că tot ceea ce am realizat până azi datorez şi învăţătoarei mele, d-na Burnaz Ioana! În plan istoric vorbind, în anul 1615 domnitorul Radu Mihnea dădea moşiile de la Răşina şi Bujoreni Părintelui Popa Ghinea de la Râmnic şi iată că după 404 ani s-a împlinit această dorinţă de a avea teren pentru «Casa Domnului», o astfel de dorinţă fiind şi visul Părintelui Vlăduţ Emilian, iar pentru toţi credincioşii din acest sat, îmi doresc sincer ca Hristos să fie întotdeauna în mijlocul nostru”, a încheiat cu aceeaşi emoţie în glas primarul comunei!

“Biserica este locul de întâlnire a noastră cu Dumnezeu”!

În cuvântul de aleasă învăţătură duhovnicească, ÎPS Părinte dr. Irineu a început prin a spune că întotdeauna când ne punem nădejdea în Dumnezeu, împlinim toate cele pe care  le cerem înaintea Lui, pentru că rugăciunea noastră, când este curată, izvorâtă din suflet, este primită de către Atotputernicul Dumnezeu! De aceea, biserica este «Casa» Tatălui Ceresc, pentru că numai în biserică, Îl găsim pe Dumnezeu şi suntem aşteptaţi de Dumnezeu, Creatorul nostru, chiar dacă aceste «case» sunt prea mici pentru măreţia Lui Dumnezeu! Nici cerurile nu Îl pot cuprinde pe Dumnezeu, întrucât este Creatorul lor! Dacă ceva din lumea aceasta L-ar cuprinde, ar însemna că El este mărginit, dar, întrucât este veşnic şi mai presus de orice, ne putem da seama, câtă iubire de oameni are El, dacă acceptă să fie cu noi, în bisericile noastre, unde este prezent Însuşi Mântuitorul Iisus Hristos, unde vine ca să împlinească Voia Tatălui Ceresc! “Biserica este locul de întâlnire a noastră cu Dumnezeu! Nu putem să ne întâlnim cu Dumnezeu mai bine şi mai de folos decât în sfânta biserică! În sfânta biserică El este prezent continuu, atât prin Slava Sa Dumnezeiască, prin sfintele Taine care se află în sfânta biserică, prin sfinţii care sunt pictaţi pe pereţii bisericilor, prin sfintele icoane, orin Sfânta Cruce şi prin tot ceea ce avem noi în sfânta biserică…De aceea, cuvintele Domnului sunt ziditoare de suflet, vindecătoare, curăţitoare, sfinţitoare, dau pace sufletească, întărire duhovnicească” a spus Ierarhul bisericilor din Oltenia!

“În sfânta biserică venim pentru că Dumnezeu ne dăruieşte bogăţii duhovniceşti”!

În continuare, Înalpreasfinţia sa a precizat că ori de câte ori ascultăm Sfânta Evanghelie “în biserică, simţim Mâna Cerească a Lui Dumnezeu care ne mângâie creştetul şi ne alină necazurile în aşa fel încât la biserică suntem la adăpost de toate necazurile, ispitele şi «săgeţile» celui rău! Când plecăm de la biserică, ne întoarcem la casele noastre încărcaţi de daruri duhovniceşti! Când suntem tineri şi plecăm de la părinţii noştri, nu plecăm niciodată fără să primim ceva! Cu atât mai mult, în sfânta biserică venim pentru că Dumnezeu ne dăruieşte bogăţii duhovniceşti, după măsura sârguinţei şi atenţiei noastre, a evlaviei şi a credinţei noastre. Aici, Mâna Cerească este întinsă cu bogate daruri, ca să avem belşug în casa noastră, în viaţa noastră şi în toate împrejurările existenţei noastre. Biserica este mama noastră a tuturor! Ea este cea care poartă grijă de sufletele şi de trupurile noastre, pentru că, ce este mai mare în lumea aceasta decât să fii «copilul» bisericii? Nimic nu poate fi în egală măsură cu această demnitate şi cu această «înfiere» pentru că atunci când ne botezăm în biserică, devenim «copii» ai Tatălui Ceresc, având ca mamă pe Maica Domnului şi Biserica noastră! Venim aici şi ne împărtăşim ca să avem în interiorul nostru «temelia» cea trainică, cum spune Sfânta Scriptură, «temelia omului înţelept care şi-a zidit casa pe stâncă» şi orice val, orice ispită, nu o poate clinti cu nici un chip, temelia fiind aşezată pe credinţa adevărată ortodoxă, pe care toţi am moştenit-o de la strămoşi”, a reiterat Mitropolitul Olteniei!

“Biserica este «scara» pe care urcă sufletele noastre la ceruri”!

În încheierea cuvântului de învăţătură, ÎPS dr. Irineu a spus că: “Biserica este viaţa  noastră şi fără biserică, nimeni nu poate să trăiască! Acei oameni care nu vin la biserică sunt «morţi» sufleteşte, iar dacă omul nu lucrează după poruncile Lui Dumnezeu, atunci «lucrează» după poruncile satanei, până ce îi va lua sufletul şi îl va arunca în focul cel veşnic! În biserică învăţăm să ne iubim unii pe alţii, să ne acceptăm unii pe alţii, să recunoaştem calităţile şi defectele unora sau altora, pentru că suntem cu toţi muritori şi nimeni nu va moşteni pământul, toţi vom sfârşi, atunci când va hotărî Dumnezeu! În biserică îi pomenim pe cei care au adormit şi odihnesc în cimitir, dar, îi pomenim pentru că sunt înaintaşii noştri, sunt părinţii noştri care aşteaptă de la noi rugăciune, ca să fie luminaţi în Împărăţia cerului, iar dacă au făcut păcate grele, să fie iertaţi de Milostivul Dumnezeu! În final să spunem că aceia care construiesc sfinte biserici, sunt binecuvântaţi de Dumnezeu! Deci, cu mâinile noastre, Dumnezeu zideşte «Casa» Sa şi vrea ca osteneala noatră să se aşeze la temelia Bisericii! Cu fiecare cărămidă, să fie acolo râvna noastră, darul nostru! Atunci, biserica va mărturisi pentru aceşti ostenitori înaintea Tatălui Ceresc, prin Mântuitorul Iisus Hristos, care a spus: «Cine va mărturisi despre mine, şi eu vorbi despre el înaintea Tatălui Ceresc!», iar atunci când vom trece din lumea aceasta, vom găsi acolo bucuria veşnică! Aşadar, Dumnezeu îi binecuvintează pe ostenitori, Dumnezeu ajută celor care fac bine, iar fapta bună este răsplătită de Dumnezeu, Care nu rămâne niciodată dator! Toţi vom primi pentru această osteneală a noastră darul din ceruri, acolo unde molia nu roade şi furul nu ne fură! Cei care au contribuit la zidirea bisericii şi-au agonisit comoară în ceruri care este veşnică! Biserica este «scara» pe care urcă sufletele noastre la ceruri, pentru că spunem la sfânta rugăciune: «Doamne, să fie ochii Tăi deschişi permanent către biserica aceasta!», iar biserica să fie un liman de linişte, de viaţă curată, de sănătate, ca să rămână aşa până la sfârşitul veacurilor! Fiţi fericiţi că astăzi, satul dumneavoastră are o biserică unde să vă rugaţi, unde să vă pomeniţi morţii, unde să vă spuneţi păcatele şi Dumnezeu să vă primească în dragostea Sa cea bogată! Aveţi bucuria că aţi participat la slujbă şi că veţi trece prin sfântul altar unde numai preotul are dreptul să se roage, iar dumneavoastră, trecând prin altar, primiţi această Taină sufletească de care lumea are nevoie! Avem nevoie mare de rugăciune şi de pace sufletească, pentru că numai în acest fel putem să ne facem datoria pentru a putea fi mulţumiţi de roadele muncii noastre! Să vă răsplătească Dumnezeu tuturor pentru această osteneală, iar Maica Domnului să vă fie de ajutor, împreună cu Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena şi cu Sfinţii Martiri Brâncoveni, toţi să ne asculte şi să împlinească rugăciunile noastre, Amin”!

                                                                                            Prof. Vasile GOGONEA

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*