Simpozionul științific „Obiective și priorități ale cercetării sociologice din mediul universitar”

Vineri, 26.02.2021, Universitatea din Craiova, prin Școala Doctorală de Științe Sociale și Umaniste, domeniul Sociologie, a fost gazda unui eveniment științific de o înaltă prestanță. Simpozionul științific „Obiective și priorități ale cercetării sociologice din mediul universitar” a reunit oficiali ai Universității din Craiova, reprezentată prin domnul decan al Facultății de Științe Sociale, prof. univ. dr. habil. Sorin Damean, ai Asociației Române de Sociologie, reprezentată prin domnul vicepreședinte prof. univ. dr. Dumitru Otovescu, dar și ai Academiei Române, prin Comitetul Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii, Filiala Craiova (CRIFST), reprezentat de președintele acestuia, prof. univ. dr. Gheorghe Manolea.

Evenimentul a bifat un număr mare de participanți, desfășurându-se în mediul online, pe secțiuni coordonate de cadre didactice din cadrul școlii doctorale. Prima secțiune a fost moderată de prof.univ.dr. Dumitru Otovescu, prof.univ.dr.habil. Maria Constantinescu și prof.univ.dr. Adrian Gorun, iar cea de-a doua de prof.univ.dr. Claudiu Coman, conf.univ.dr.habil. Adrian Otovescu și prof.univ.dr.habil. Felicia Andrioni.

Forumul academic a oferit cadrul propice pentru diseminarea celor mai recente rezultate obținute de doctoranzi în urma cercetărilor științifice întreprinse. În acest sens, conferința, care a facilitat dialogul și schimbul de idei în rândul viitorilor doctori în sociologie, și-a propus să promoveze adevărata misiune a sociologului, aceea de a oferi o viziune integrată, de ansamblu asupra realităților sociale și de a participa activ la întemeierea deciziilor politice pe baza rezultatelor și recomandărilor furnizate de cunoașterea științifică.

Simpozionul a pus accent nu numai pe problemele regionale, ci și pe provocările globale, pentru a facilita interpretări teoretice adecvate realităților actuale și a dezvolta abordări aplicative noi, prin care pot fi examinate și corijate problemele generate de contextul pandemic.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*