Sociologi de renume au dezbătut problemele satului românesc în comuna argeșeană Rociu

Joi, 09.05.2019, în comuna Rociu, judeţul Argeş, a avut loc Simpozionul Naţional “Satul românesc, trecut, prezent, viitor. 80 de ani de la cercetarea sociologică a plasei Dâmbovnic”, eveniment organizat de Asociația Română de Sociologie, Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie a Universității din Pitești, Școala Doctorală de Științe Sociale și Umaniste a Universității din Craiova, Centrul Regional de Excelență pentru Studii și Cercetări și Asociația “Sfinții Spiridon și Irina”, cu prijinul Primăriei şi Consiliului Local al comunei.

În deschiderea lucrărilor au luat cuvântul Aurel Bălășoiu, primarul comunei Rociu, prof. univ. dr. Cătălin Zamfir, membru al Academiei Române,  și conf. univ.dr. Cornel Constantinescu. In alocutiunile lor s-a subliniat faptul ca în vara anului 1939, Scoala Sociologică de la Bucureşti a întreprins o cercetare sociologică a plasei DÂMBOVNIC sub coordonarea lui Mihai Pop şi Anton Golopentia (printre cercetătorii de atunci, amintim pe Miron Constantinescu, Roman Moldovan, N. Economu, O. Barlea). Problemele sociale abordate atunci au fost reflectate in lucrarea Dambovnicul – o plasă din sudul judeţului Arges. Dupa 80 de ani, un grup de doctoranzi ai Şcolii de profil de la Universitatea din Craiova, sub îndrumarea prof.univ.dr. Maria Constantinescu, au revenit pe urmele vechilor cercetători şi au dat o replică interesantă studiilor de odinioară.

La simpozion au participat prof.univ.dr. Cătălin Zamfir, cercet.șt.I Sorin Cace, prof.univ.dr. Elena Zamfir, prof.univ.dr. Maria Constantinescu, prof.univ.dr. Ilie Bădescu, prof.univ.dr. Gheorghiță Geană, prof.univ.dr. Ioan Mărginean, prof.univ.dr. Dumitru Otovescu, prof.univ.dr. Constantin Schifirneț, conf.univ.dr. Cornel Constantinescu, conf.univ.dr. Gheorghe Ungureanu, lect.univ.dr. Gheorghe Ene, cercet.șt.dr. Flavius Mihalache, cercet.șt. Radu Constantinescu.

Academicianul Ilie Bădescu a subliniat că satul românesc este în continuare o comunitate de viaţă destul de puternică în ciuda dezechilibrelor şi a crizei prin care trece în acest ciclu istoric post modern, criză care a afectat viaţa umană şi, în general, întreaga  societatea umană. “Satul este în continuare una dintre încadrările vieţii colective ale unui popor şi 47% dintre români (în cazul României) sunt în continuare săteni, adică locuiesc în sate, deci sunt cuprinşi în comunităţi săteşti.  Satul reprezintă oglinda de viaţă a românilor şi dacă vrem să identificăm tabloul de existenţă al românului, obligatoriu trebuie să avem privirea aţintă spre sat, adică să nu ne întoarcem cu spatele spre sat. Există atitudini care din acest punct de vedere sunt curioase, în condiţiile în care în sat în continuare îşi dus viaţa un număr atât de mare de oameni dintr-o comunitate naţională şi fără îndoială că satul trebuie să fie un reper al frământărilor, gândirii şi al sensibilităţii noastre”, a spus academicianul Bădescu, care a le-a mulţumit reprezentanţilor comunei Rociu pentru felul în care arată satele arondate şi oferind astfel argumentul supremaţiei satului românesc şi al dăinurii neamului românesc în satul românesc.

În cadrul simpozionul s-a precizat că cercetarea şi acţiunea socială trebuie să facă trecerea de la o cercetare simplă, descriptivă care se finalizează cu trecerea datelor şi rapoartelor în sertar, la o  cercetare urmată deintervenţie, adică de acţiune socială, iar acest lucru nu se poate realiza în afara  metodei inovate de Dimitrie Gusti, care se numeşte cunoaşterea enciclopedică a unui popor.

La finalu sesiunii de referate și comunicări științifice, a fost finalizată procedura de alegere a Președintelui și a Consiliului Asociației Române de Sociologie, noul preşedinte ales fiind cercet.șt.I Sorin Cace. Cu acest prilej, Sorin Cace a afirmat că sunt mulţi sociologi care provind din mediul rural şi care încearcă să se apropie cât mai mult de zona satului şi care şi-au propus să se implice şi în proiecte mult mai concrete. “Eu am rămas impresionat de modul în care arată comuna dumneavoastră şi satele din comună, inclusiv infrastructura. Deci sunt proiecte care se pot face atâta timp cât oamenii sunt dedicaţi interesului local şi atâta timp cât autoritatea locală împreună cu ceilalţi actori din comunitate vor să facă ceva, iar oamenii înţeleg şi se implică şi ei în aceste activităţi, chiar dacă de multe ori resursele locale nu sunt suficiente şi este nevoie şi de spirjin din afara comunităţii”, a spus noul preşedinte al Asociaţiei Române de Sociologie.

Prof.univ.dr.Dumitru Otovescu a afirmat că Școala Doctorală de Sociologie pe care a întemeiat-o la Universitatea din Craiova s-a racordat la mişcarea sociologică naţională, iar Asociaţia Română de Sociologie le conferă sociologilor o identitate profesională şi insituţională. “Şcoala doctorală de sociologie din Craiova şi-a început activitatea sub egida Universităţii din Bucureşti, iar în prezent are 47 de doctoranzi şi care au realizat studii pe două direcţii: cea a satului romînesc (avem peste 30 de monografii), încercând să reluăm traditia gustiană şi una de cercetare a migraţiei românilor în străinătate despre care există 12 cercetări. Din care opt sunt finalizate şi publicate lucrările”, a spus prof.univ.dr.Dumitru Otovescu.

Coordonatorul Şcolii doctorale de sociologie din Craiova a mai spus că populația României a scăzut în 80% dintre localitățile rurale și urbane, iar dacă se continuă acest trend, țara noastră va ajunge la cca. 10 mil. de locuitori și la dispariția a sute de sate, cu consecințe greu de prevăzut pe plan social, economic și cultural. “Desigur, există și alte țări cu o populație mai mică sau egală cu cea prognozată în România, însă esențial nu este numărul, ci cât de bine sunt organizate și administrate resursele umane și naturale, cât de mult se produce pe plan economic, pentru ca populația să aibă un nivel de trai ridicat. O atenție specială trebuie acordată repopulării unor sate și îmbunătățirii vieții în mediul rural, prin: acordarea de teren gratuit celor care vor să-și construiască locuințe; pietruirea și asflatarea drumurilor comunale; construcția rețelei de apă și canalizare pentru locuitori, dar și de irigare a culturilor agricole;  înființarea de parcuri de utilaje agricole în fiecare comună, pe care să le folosească cetățenii prin închiriere, așa cum există în Israel; înființarea de unități medicale cu servicii permanente în fiecare comună;  înzestrarea localității cu specialiști pentru agricultură (ingineri agronomi) și zootehnie (medic veterinar); înființarea de unități bancare, care să faciliteze afacerile în mediul rural; construcția de creșe, cămine și spații școlare moderne, pentru educația tinerilor, a unor centre de zi pentru persoanele vârstnice etc.”, a mai afirmat prof.Otovescu.

Asociaţia Română de Sociologie a decernat plachete de onoare ale ARS prof.univ.dr.Ioan Mărginean, primarilor comunelor Rociu şi Oarja, Aurel Bălăşoiu şi, respectiv, Constantin Bîlea, pentru sprijinirea cercetării sociologice a satului argerşan, lui Dan Golopenţia, pentru valorificarea operei sociologce a tatălui său, sociologul Anton Golopenţia, lui Radu Constantinescu, pentru valorificarea operei tatălui său, sociologul Miron Constantinescu, şi Sandei Golopenţia, pentru activitatea de excepţie a editării operei tatălui său, Anton Golopenţia, iar prof.univ.dr.Dumitru Otovescu i-a fost decernată o diplomă de onoare pentru contribuţia adusă la cercetarea sociologică a satului românesc prin coordonarea a zeci de monografii dedicate unor comunități rurale.

De asemenea, a fost acordat post mortem titlul de cetăţean de onoare al comunei Oarja sociologului Miron Constantinescu.

Tot joi, la Rociu, a fost marcată Ziua Independenţei şi Ziua Europei, precum şi Ziua Şcolii Gimnaziale “Gheorghe Mocanu”, prilej cu care un grup de elevi ai şcolii şi Grupul vocal preoţesc Dâmbovnicul i-au încântat pe cei prezenţi cu vocile lor şi interpretarea lor.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*