Sociologia craioveană, la ceas aniversar (II)

Vizită de studiu a studenților de la Sociologie - București (mai 2010)

După cum precizam în articolul precedent, primul dedicat marcării celor 25 de ani de învățământ sociologic la Craiova, activitatea didactică și activitatea de cercetare științifică au reprezentat coordonatele majore ale existenței și funcționării Școlii sociologice de la Craiova. Producția științifică și diseminarea rezultatelor au necesitat dezvoltarea unui cadru instituțional complex, care a inclus un institut de cercetare, o editură, două publicații și o asociație profesională.

Institutul Social Oltenia (I.S.O.)

A luat ființă în anul 1997, la inițiativa și sub conducerea prof. univ. dr. Dumitru Otovescu, sub denumirea de Departamentul de Studii și Sondaje Sociologice, în cadrul Universității din Craiova. Apoi, în 2002, a devenit Institutul Social Oltenia, cu menirea de a realiza cercetări științifice de teren, prin antrenarea cadrelor didactice și a studenților în echipe de lucru coordonate după modelul celor organizate de Dimitrie Gusti în perioada interbelică. Cercetările întreprinse de sociologii craioveni, sub coordonarea prof.univ.dr. Dumitru Otovescu, au păstrat cadrul metodologic al Școlii gustiene, pe care l-au îmbogățit prin accentul pus pe cunoașterea rolului și importanței instituțiilor și a personalităților din comunitatea locală. Pornind de la aceste considerente, sub egida Institutului Social Oltenia au fost realizate peste 30 de lucrări cu caracter monografic, 60 de sondaje de opinie și 5 filme sociologice.

Editura Beladi

Editura Beladi s-a impus în spațiul editorial românesc prin publicarea unor lucrări de referință din domeniul sociologiei și nu numai. Direcțiile editoriale se identifică, în mod firesc, cu direcțiile de cercetare ale școlii craiovene de sociologie. La Editura Beladi au fost publicate peste treizeci de monografii dedicate unor: comunități rurale – Goicea, Gighera, Licurici, ș.a., comunități urbane – Băile Govora, Târgu Cărbunești, Craiova ș.a., organizații și instituții – Facultatea de Științe Sociale a Universității din Craiova, echipa de fotbal “Universitatea Craiova” ș.a. și personalități: Irinel Popescu, Gheorghe Zamfir s.a.. Tot aici au văzut lumina tiparului, pentru prima dată în limba română, numeroși clasici ai sociologiei mondiale: Auguste Comte, Charles Darwin, Oswald Spengler, Anthony Trollope, Gabriel Tarde, Georges Palante, Vilfredo Pareto, Ferdinand Tönnies, Florian Znaniecki, William Thomas ș.a. O realizare publicistică notabilă o reprezintă publicarea singurului tratat de sociologie generală din România, în anul 2010, în colaborare cu sociologi de renume din Statele Unite ale Americii (Immanuel Wallerstein, Daniel Chirot ș.a.), Canada, Franța (Raymond Boudon, Albert Ogien ș.a.) și din toate centrele universitare din țară.

Revista Universitară de Sociologie

A fost fondată în anul 2004 de prof. univ. dr. Dumitru Otovescu, cu scopul de  a disemina rezultatele cercetărilor teoretice și empirice ale cadrelor didactice și cercetătorilor craioveni. În perioada 2004-2005, a apărut sub denumirea  “Revista Universitară de Științe Sociale”, pentru ca apoi să devină “Revista Universitară de Sociologie”, titlu cu care este publicată și în prezent la Editura Beladi, sub egida Facultății de Științe Sociale a Universității din Craiova. A fost recunoscută CNCS, ca revistă din categoria B. În paginile sale au publicat articole sociologi de renume din România, SUA, Canada, Franța, Germania, Spania, Grecia, Italia ș.a. În prezent, revista este indexată în 20 de baze de date internaționale, dintre care 7 recunoscute de Comisia de Sociologie, Științe Politice și Administrative a C.N.A.T.D.C.U.: ErichPlus, UlrichsWeb, EBSCO, Index Copernicus, CEEOL, RePeC, HeinOnline. Din colegiul științific internațional fac parte cadre universitare și cercetători științifici din Franța, Grecia, Spania, Bulgaria, Italia, Cameroon, Algeria, și, desigur, din marea majoritate a centrelor universitare din România.

Publicația Universitaria

Universitaria a fost o publicație lunară, fondată în anul 2001, cu scopul de a reflecta preocupările științifice și culturale ale studenților, dar și realizările și provocările mediului universitar craiovean.

Asociația Profesională Sociologia Militans

Asociația Profesională Sociologia Militans a fost întemeiată în anul 2009. Potrivit informațiilor consemnate în lucrarea “Școala Sociologică de la Craiova” (Dumitru Otovescu, 2016), Asociația avea, în anul 2010, peste 70 de membri, toți fiind cadre didactice, doctoranzi și absolvenți ai specializării Sociologie de la Universitatea din Craiova. A funcționat sub egida specializării Sociologie până în mai 2013.

Informații detaliate despre parcursul istoric și realizările comunității sociologice craiovene pot fi consultate e în lucrarea: Dumitru Otovescu, Școala Sociologică de la Craiova, Editura Beladi, Craiova, 2016.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*