Sociologia la Universitatea din Craiova. 25 de ani (1995-2020)

Promoția Sociologie 2016
Sociologia craioveană împlinește în această toamnă un sfert de veac. La 1 octombrie 1995, urmare a inițiativei prof. univ. dr. D. Otovescu, cu susținerea rectorului de atunci, prof. univ. dr. ing. Mircea Ivănescu, a luat naștere dubla specializare Filosofie-Sociologie la Universitatea din Craiova, în cadrul Facultății de Litere și Istorie, unică în țară. Programul de licență a fost completat, pe parcursul celor 25 de ani, de patru programe masterale și o școală doctorală în domeniul Sociologie. Sub egida școlii craiovene de Sociologie au fost publicate peste 50 de lucrări de specialitate. Sociologia craioveană și-a croit un drum propriu, implicându-se activ în descifrarea genezei fenomenelor și proceselor din societatea contemporană.

A. Programe de studii – învățământ superior

Programe licență:

 1. Filosofie-Sociologie (1995-2008) – 4 ani
 2. Sociologie (2005-2020) – 3 ani

Programe masterat:

 1. Sociologia comunicării şi jurnalism (2 ani)
 2. Societate, comunicare şi mass-media (2 ani)
 3. Dezvoltare comunitară şi integrare europeană (2 ani)
 4. Dezvoltare regională și intervenție socială (2 ani)

Program doctorat: domeniul Sociologie (3 ani)

B. Domenii tematice de cercetare științifică și realizări publicistice

 1. Sociologie generală
 • Colectiv (Immanuel Wallerstein, Raymond Boudon, Daniel Chirot, Albert Ogien, Cătălin Zamfir, Ilie Bădescu et. al., coord. Dumitru Otovescu), Tratat de sociologie generală, Editura Beladi, Craiova, 2010.
 • Dumitru Otovescu, Sociologie generală, ediția a V-a, Editura Beladi, Craiova, 2009.

 1. Istoria sociologiei
 • Colectiv (coord. Dumitru Otovescu), Istoria sociologiei din antichitate până la începutul secolului al XX-lea, Editura Beladi, Craiova, 2007.
 • Colectiv (coord. Dumitru Otovescu). Sociologia românească în secolul al XX-lea (1901-2000). Bibliografie tematică. Autori, Editura Beladi, Craiova, 2001.
 • Dumitru Otovescu, Sociologi români de azi. Generații, instituții, personalități, Editura Academiei Române, București, 2016.
 • Dumitru Otovescu, Școala sociologică de la Craiova, Editura Beladi, Craiova, 2016.
 • A. D. Xenopol, Concepția sociologică. Selecție de texte, Editura Beladi, Craiova, 2006.

3. Sociologia si filosofia culturii

 • Dumitru Otovescu, Cultură, personalitate, vocație în concepția lui Constantin Rădulescu-Motru, ediția a III-a, Editura Beladi, Craiova, 2019.
 • Dumitru Otovescu, Sociologia culturii românești, ediția a II-a, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2016.
 • Dumitru Otovescu, Tranziție istorică și repere axiologice, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2015.
 • Colectiv (coord. Dumitru Otovescu), Filosofia culturii româneşti. Antologie, Editura Beladi, Craiova, 2005.
 • Colectiv (coord. Dumitru Otovescu), Sociologia culturii româneşti. Antologie, Editura Beladi, Craiova, 2006.
 • Colectiv (coord. Dumitru Otovescu), Sociologia culturii. Antologie autori străini, ediţia a II-a, Editura Beladi, Craiova, 2010.
 • Maria Pescaru, Problema crizei culturii în sociologia românească și europeană, Editura Muzeului Național al Literaturii Române, 2013 (coord. Dumitru Otovescu) – Lucrare realizată în cadrul proiectului „Valorificarea identităților culturale în procesele globale”.
 • Gabriel Pricină, Influența procesului de globalizare asupra valorilor tradiționale ale satului românesc, Editura Muzeului Național al Literaturii Române, 2013 (coord. Dumitru Otovescu) – Lucrare realizată în cadrul proiectului „Valorificarea identităților culturale în procesele globale”.
 • Andreea Mihaela Niță, Valorile populației urbane, vectori ai fenomenelor și proceselor sociale în societatea contemporană, Editura Muzeului Național al Literaturii Române, 2013 (coord. Dumitru Otovescu) – Lucrare realizată în cadrul proiectului „Valorificarea identităților culturale în procesele globale”.
 • Ciprian Bădescu, Fundamentele culturale ale crizelor economice: de la etnoeconomie la teoria proprietăţii identitare, Editura Muzeului Național al Literaturii Române, 2013 (coord. Dumitru Otovescu) – Lucrare realizată în cadrul proiectului „Valorificarea identităților culturale în procesele globale”.
 • Oswald Spengler, Declinul Occidentului, volumul I, traducere Ioan Lascu, Editura Beladi, Craiova, 1996.
 • Oswald Spengler, Declinul Occidentului, volumul II, traducere Ioan Lascu, Editura Beladi, Craiova, 1996.

 1. Cercetarea monografică a unor comunități, instituții și personalități
 • Colectiv (coord. Dumitru Otovescu), Monografia sociologică a judeţului Mehedinţi, Editura Beladi, Craiova,1999.
 • Colectiv (coord. Dumitru Otovescu), Monografia sociologică a oraşului Târgu Cărbuneşti, Editura Beladi, Craiova, 1999.
 • Colectiv (coord. Dumitru Otovescu), Monografia sociologică a oraşului Novaci, Editura Beladi, Craiova, 2000.
 • Colectiv (coord. Dumitru Otovescu), Monografia sociologică a oraşului Băile Govora, Editura Beladi, Craiova, 2002.
 • Colectiv (coord. Dumitru Otovescu), Monografia sociologică a comunei Licurici – jud. Gorj, Editura Beladi, Craiova, 2003.
 • Colectiv (coord. Dumitru Otovescu), Monografia sociologică a comunei Braloştiţa Dolj, Editura Beladi, Craiova, 2004.
 • Colectiv (coord. Dumitru Otovescu), Monografia sociologică a comunei Gighera – jud. Dolj, Editura Beladi, Craiova, 2005.
 • Colectiv (coord. Dumitru Otovescu), Monografia sociologică a comunei Podari – jud. Dolj, Editura Beladi, Craiova, 2005.
 • Colectiv (coord. Dumitru Otovescu), Monografia sociologică a comunei Goicea – jud. Dolj, Editura Beladi, Craiova, 2006.
 • Colectiv (coord. Dumitru Otovescu), Monografia sociologică în România. Cercetări contemporane, Editura Beladi, Craiova, 2006.
 • Dumitru Otovescu (coord.), Sorin Damean, Florian Olteanu, Şerban Ionuţ, Un miracol românesc: Gheorghe Zamfir, Editura Beladi, Craiova, 2013.
 • Dumitru Otovescu, Irinel Popescu sau triumful transplantului hepatic în România, Editura Beladi, Craiova, 2014.

5. Sociologia migrației. Diaspora românească din Europa și America

 • Adrian Otovescu, Românii din Italia. Monografia unei comunități de imigranți, ediția a II-a, Editura Academiei Române, București, 2016 (ediția I – Editura Didactică și Pedagogică, București, 2008).
 • Adrian Otovescu, Conservarea identității culturale în mediile de imigranți români din Europa, ediția a II-a, Editura Academiei Române, București, 2017.
 • Cristina Ilie, Comunitatea românilor din Spania. Dimensiunile discriminării și tipurile de aculturație, Editura Universității din București, București, 2014.
 • Alexandra Porumbescu, Migrația românilor în Germania, Editura Sitech, Craiova, 2015.
 • Wedad Quffa, Imigrația românilor în Anglia, Editura Sitech, Craiova, 2015.
 • Dan Voinea, Imigranții români din Statele Unite ale Americii, Editura Sitech, Craiova, 2015.
 • Cristina Pescaru, Comunitatea românilor din Belgia, Editura Sitech, Craiova, 2016.
 • Elena Basarab, Românii din Canada, Editura Sitech, Craiova, 2017.
 • Alexandra Deaconu, Românii din Olanda. Monografia unei comunități de imigranți, Beladi&Sitech, Craiova, 2019.
 • Decebal Floroaica, Vlahii din Serbia. Servicii sociale și dezvoltare comunitară, Editura Beladi, Craiova, 2019.
 • Adrian Otovescu, Florin Păsătoiu, Vlad Ovidiu Cioacă, Comunitatea românilor din Cernăuți. Coordonate istorice și reconstrucție identitară, Editura Beladi, Craiova, 2019.
 • Dumitru Onică, Însemnări despre Japonia, Editura Beladi, Craiova, 2019.
 • Călin Roșu, Românii din Austria, Editura Beladi, Craiova, 2020 (în curs de apariție).

 1. Sociologia unor probleme și procese sociale
 • Emilia Sorescu, Fenomenul sectant în România, Editura Beladi, Craiova, 1999.
 • Trăilă Cernescu, Sociologia vârstei a treia, Editura Beladi, Craiova, 2003.
 • Trăilă Cernescu, Sociologie rurală. Familia rurală tradițională din România, Editura Beladi, Craiova, 2004.
 • Dumitru Otovescu, Comunicarea politică, Editura Beladi, Craiova, 2004.
 • Colectiv (coord. Dumitru Otovescu), Populaţia României şi resursele locale de muncă, Editura Beladi, Craiova, 2006.
 • Florentina Sîrbii, Sinuciderea ca fenomen social, Editura Beladi, Craiova, 2007.
 • Maria Pescaru, Fenomenul delincvenţei juvenile în România, Editura Beladi, Craiova, 2008.
 • Andreea Mihaela Niță, Dezvoltarea comunitară în spaţiul rural din România, Editura Beladi, Craiova, 2009.
 • Sorina Folea, Fenomenul infracţional în Europa, Editura Beladi, Craiova, 2009.
 • Colectiv (coord. Dumitru Otovescu), Principalele probleme sociale ale comunităţilor rurale din România, Editura Beladi, Craiova, 2010.
 • Dumitru Otovescu, Adrian Otovescu, Gabriela Motoi, Maria-Cristina Frăsie, Criza mondială, Editura Pro Universitaria, București, 2011.
 • Dumitru Otovescu, Adrian Otovescu, Gabriela Motoi, Maria-Cristina Frăsie, Les problèmes actuels de l´humanité. Une perspective sociologique sur la population et la crise mondiale, Editions Universitaires Européennes Saarbrucken, Germania, 2012,
 • Liviu Nicolae Ţiulescu, Abandonul şcolar în România, Editura Beladi, Craiova, 2013.
 • Gabriela Ilie, Oferta educațională și piața muncii. Între dezechilibru și corelare, Editura Sitech, Craiova, 2014
 • Colectiv (coord. Adrian Otovescu), Comunicarea în administrația publică locală, ediția a II-a, Editura Beladi, Craiova, 2019.
 • Colectiv (coord. Adrian Otovescu), Sociologia comunicării, ediția a II-a, Editura Beladi, Craiova, 2019.
 • Dumitru Otovescu, Vlad Ovidiu Cioacă, Politici alternative în economia socială, Editura Beladi, Craiova, 2019.
 • Nicolae Ionescu, Negocierea ca relație socială, ediția a II-a, Editura Beladi, Craiova, 2019.
 • Ema Diana Marinescu, Învățământul din România. Tradiții, valori și momente de criză identitară, Editura Beladi, Craiova, 2019.
 • Diana Răduț Seliște, Biserica și dezvoltarea capitalului social în comunitățile rurale, ediția a II-a, Editura Beladi, Craiova, 2019.
 • Nina Stănescu, Misiunea socială a Bisericii Ortodoxe Române, ediția a II-a, Editura Beladi, Craiova, 2019.
 • Marius Vladu, Surse de finanțare și managementul proiectelor, Editura Beladi, Craiova, 2019.
 • Mariana Pădureanu, Violul. Mentalități, victime și agresori, Beladi&Sitech, Craiova, 2019.
 • Vlad Ovidiu Cioacă, Viața cotidiană în România comunistă, Beladi&Sitech, Craiova, 2019.
 • Vasile Gogonea, Depopularea mediului rural din România. Studii de caz în comune gorjene, Beladi&Sitech, Craiova, 2019.
 • Cristian Popescu, Gestionarea militară a conflictelor din lumea arabă, Editura Beladi, Craiova, 2020.

 1. Traduceri din clasici ai sociologiei europene și mondiale
 • Oswald Spengler, Declinul Occidentului, volumul I, traducere Ioan Lascu, Editura Beladi, Craiova, 1996.
 • Oswald Spengler, Declinul Occidentului, volumul II, traducere Ioan Lascu, Editura Beladi, Craiova, 1996.
 • Auguste Comte, Curs de filosofie pozitivă, volumul IV, traducere Gabriela Militaru, Gabriela Motoi, Editura Beladi, Craiova, 2002.
 • Auguste Comte, Curs de filosofie pozitivă, volumul V, traducere Laurenţiu Ciontescu, Gabriela Militaru, Gabriela Motoi, Parmena Popescu, Editura Beladi, Craiova, 2002.
 • Auguste Comte, Curs de filosofie pozitivă, volumul VI, traducere Gabriela Motoi, Ioan Lascu, Editura Beladi, Craiova, 2006.
 • Gabriel Tarde, Legile sociale. Schița unei sociologii, traducere Ștefan Vlăduțescu, Editura Beladi, Craiova, 2005.
 • Georges Palante, Tratat de sociologie, traducere Ștefan Vlăduțescu, Editura Beladi, Craiova, 2006.
 • Charles Darwin, Originea speciilor, traducere Ștefan Vlăduțescu, Editura Beladi, Craiova, 2007.
 • Vilfredo Pareto, Tratat de sociologie generală, volumul I, ediția a II-a, traducere Lia Olguța Vasilescu, Editura Beladi, Craiova, 2015.
 • Vilfredo Pareto, Tratat de sociologie generală, volumul II, traducere Lia Olguța Vasilescu, Editura Beladi, Craiova, 2015.
 • William Thomas, Florian Znaniecki, Țăranul polonez în Europa și America. Monografia unei comunități de imigranți, volumul I, traducere Dan Voinea, Wedad Quffa, Editura Beladi, Craiova, 2016.
 • Ferdinand Tonnies, Comunitate și societate. Tratat despre comunism și socialism ca forme empirice de cultură, traducere Mihaela Pârvu, Editura Beladi, Craiova, 2016.
 • Max Weber, Economie și societate, traducere Vlad Ovidiu Cioacă, Editura Beladi, Craiova, 2020, în curs de apariție.

8.  Apariții editoriale recente

 • Cezar Ionuț Spînu, Dumitru Otovescu (coord.), Monografia Universității din Craiova: șapte decenii de învățământ superior (1947-2017), Editura Universitaria, Craiova, 2017.
 • Dumitru Otovescu, Cristina Otovescu (coord.), Orașul Craiova  / Craiova City. Monografie / A monograph, ediție bilingvă română-engleză, traducere Liliana Popescu, Mihaela Pârvu, Beladi&Sitech, Craiova, 2018.
 • Dumitru Otovescu (coord.), Dan Păsărin, Maria-Cristina Otovescu, Ion Jianu,  Monografia echipei de fotbal Universitatea Craiova / The Monography of Universitatea Craiova Football Team, ediție bilingvă română-engleză, traducere Mihaela Pârvu, Beladi&Sitech, Craiova, 2019.
 • Dumitru Otovescu, Cristina Otovescu (coord.), Oltenia. Evoluție social-istorică și patrimoniu cultural / Oltenia. Historical-social evolution and cultural heritage, ediție bilingvă română-engleză, traducere Mihaela Pârvu, Beladi&Sitech, Craiova, 2020.

Simpozionul Internațional Sociologia Academică și Provocările Societății Actuale, Universitatea din Craiova, 2016
Școala Doctorală de Științe Sociale și Umaniste, domeniul Sociologie (2019)
Reuniunea Asociației Române de Sociologie la Rociu, Argeș (2019)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*