Sociologii craioveni duc mai departe tradiția gustiană

Foto: Studenții specializării Sociologie, în deplasare la București (2010)

Sociologia românească își sărbătorește întemeietorul. La 140 de ani de la naștere, părintele Școlii Sociologice de la București își păstrează actualitatea, găsindu-și remarcabili promotori și continuatori ai drumului pe care îl deschidea în urmă cu mai bine de un secol.

Proprie școlii gustiene este cercetarea monografică a comunităților rurale, care avea la bază un sistem sociologic bine articulat și ancorat în realitățile sociale ale vremii.

Echipe multidisciplinare formate din cadre didactice, studenți și specialiști din domenii variate au străbătut în perioada 1925-1945 satele din întreaga țară, propunându-și să obțină o viziune sistematică, de ansamblu asupra satului tradițional, înțeles de Dimitrie Gusti ca unitatea socială definitorie pentru spațiul românesc. Demersurile monografice au debutat chiar în județul Dolj, în anul 1925, odată cu poposirea echipelor gustiene în comuna Goicea. 

La 6 ani după căderea vechiului regim, în anul 1995, urmare a demersurilor profesorului Dumitru Otovescu, învățământul sociologic craiovean dobândește suportul instituțional necesar pentru a funcționa atât din punct de vedere didactic, cât și al cercetării științifice și, implicit, al producției publicistice. Așa se face că cercetarea monografică a comunei Goicea, inițiată de profesorul Gusti în anul 1925, avea să își găsească finalitatea abia 80 de ani mai târziu, când o echipă de studenți și cadre didactice de la Universitatea din Craiova au poposit în comuna doljeană pe urmele sociologului român.

Asumându-și demersul monografic ca datorie profesională, dar fără a beneficia de resursele financiare ale Fundațiilor Culturale Regale, așa cum se întâmpla în perioada interbelică, Școala Sociologică de la Craiova și-a câștigat astăzi dreptul legitim de continuatoare a preocupărilor și practicilor gustiene. Stau mărturie zecile de monografii ale unor comunități rurale, urbane, instituții și personalități inițiate și coordonate de prof.univ.dr. Dumitru Otovescu, precum și o veritabilă colecție de lucrări cu caracter monografic dedicate cunoașterii diasporei românești din Europa și America, elaborate sub egida Școlii Doctorale de Științe Sociale și Umaniste, domeniul Sociologie, a Facultății de Științe Sociale, unde profesorul amintit este conducător de doctorat.

Prin implicarea studenților în cercetarea directă, la fața locului, a realităților din comunitățile studiate, atât în perioada practicilor de specialitate, cât și în timpul anului universitar, s-a asigurat unitatea dintre cunoașterea teoretică și deprinderile practice, dintre activitatea instructivă și cercetarea științifică propriu-zisă.

Deși pornesc de la reperele teoretice și metodologice ale concepției gustiene, cercetările monografice întreprinse în cadrul școlii craiovene de sociologie se diferențiază prin rolul privilegiat acordat cunoașterii instituțiilor și personalităților din cadrul comunităților locale și prin interesul constant pentru rafinarea și adaptarea metodologiei utilizate la realitățile românești actuale.

Comunități rurale, urbane și regionale

* Monografia sociologică a judeţului Mehedinţi, coord. D. Otovescu, 1999;

* Monografia sociologică a oraşului Târgu Cărbuneşti, coord. D. Otovescu,1999;

* Monografia sociologică a oraşului Novaci, coord. D.Otovescu, 2000;

* Monografia comunei Basarabi din judeţul Dolj, Nicolae Ilioiu, 2001;

* Monografia sociologică a oraşului Băile Govora, coord. D.Otovescu, 2002;

* Monografia sociologică a comunei Licurici – jud. Gorj, coord. D. Otovescu, 2003;

* Monografia sociologică a comunei Braloştiţa – jud. Dolj, coord. D.Otovescu, 2004;

* Monografia sociologică a comunei Gighera – jud. Dolj, coord. D.Otovescu, 2005;

* Monografia sociologică a comunei Podari – jud. Dolj, coord. D.Otovescu,  2005.

* Monografia sociologică a comunei Goicea – jud. Dolj, coord. D. Otovescu, 2006;

* Monografia sociologică în România. Cercetări contemporane, 2006;

* Principalele probleme sociale ale comunităților rurale din România, coord. N. Panea, D. Otovescu, 2010;

* Filiași. Istorie și cultură pe Valea Jiului, Colectiv, 2010;

* Orașul Craiova. Monografie/Craiova City. A monograph, D. Otovescu, C. Otovescu (coord.), 2018;

* Depopularea mediului rural din România. Studii de caz în comune gorjene, Vasile Gogonea, 2019.

Instituții

* Facultatea de Ştiinţe Socio-umane (2000-2008), D. Otovescu (coord.), 2008;

* Facultatea de Ştiinţe Sociale (2000-2010), D. Otovescu (coord.), 2010;

* Monografia Universității din Craiova. Șapte decenii de învățământ superior, C.I. Spînu, D. Otovescu (coord.), 2017;

* Monografia echipei de fotbal Universitatea Craiova, D. Otovescu, C. Otovescu (coord.), 2018.

Personalități

* Un miracol românesc: Gheorghe Zamfir, Sorin Damean, Florian  Olteanu, Şerban Ionuţ, coord. D. Otovescu, 2013;

* Irinel Popescu sau triumful transplantului hepatic în România, D. Otovescu, 2014.

Diaspora românească din Europa și America

* Românii din Italia. Monografia unei comunități de imigranți, A. Otovescu, 2008; ed. a II-a: 2016;

* Conservarea identității culturale în mediile de imigranți români din Europa, A. Otovescu, 2013; ed. a II-a: 2017;

* Comunitatea românilor din Spania. Dimensiunile discriminării și tipurile de aculturație, C. Ilie, 2014;

* Migrația românilor în Germania, A. Porumbescu, 2015;

* Imigrația românilor în Anglia, W. Quffa, 2015;

* Imigranții români din Statele Unite ale Americii, D. Voinea, 2015;

* Comunitatea românilor din Belgia, C. Pescaru, 2016;

* Românii din Canada, E. Basarab, 2017;

* Românii din Olanda. Monografia unei comunități de imigranți, A. Deaconu, 2019;

* Vlahii din Serbia. Servicii sociale și dezvoltare comunitară, D. Floroaică, 2019;

* Comunitatea românilor din Cernăuți. Coordonate istorice și reconstrucție identitară, A. Otovescu, F. Păsătoiu, V. Cioacă, 2019.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*