„Tabăra de matematică”, la Centrul Social Multifuncțional Grădinari al Arhiepiscopiei Craiovei.

Centrul Social Multifuncțional pentru copii din comuna Grădinari, din jud. Olt, al Arhiepiscopiei Craiovei, a desfășurat pentru copiii beneficiari, în perioada 10 – 21 iulie, activitatea intitulată ,,Tabăra de matematică”. Sub coordonarea voluntarilor Centrului, profesorii de matematică Ilie Bucă și Marcel Neferu, aproximativ 30 de beneficiari au primit sprijin pentru a-și dezvolta competențele la disciplina matematică. La final, în cadrul unei atmosfere festive, cei mai merituoși dintre participanți au fost premiați.

De asemenea, tot în această perioadă, copiii beneficiari au fost implicați într-o serie de activități recreativ – educaționale, cu rol în dezvoltarea abilităților practice, a imaginației, stimularea creativităţii. Printre acestea amintim activitatea culinară derulată joi, 20 iulie, care a constat în realizarea unor elemente decorative din fructe și legume.

Părintele Costea Romică, coordonatorul așezământului social, vorbește despre importanța parteneriatelor în vederea sprijinirii copiilor și despre avantajele pe care implicarea în aceste acțiuni o are asupra dezvoltării copiilor. “În toată activitatea noastră am pus un accent deosebit pe colaborarea cu alte instituții din comunitate, care și-au manifestat de fiecare dată deschiderea în vederea ajutorării copiilor noștri şi cărora le mulţumim”, a precizat pr. Costea Romică, coordonatorul Centrului Social Multifuncțional Grădinari pentru copii dezavantajați.

Servicii sociale şi educaţionale

Centrul Social Multifunctional din comuna Grădinari al Arhiepiscopiei Craiovei oferă servicii sociale şi educaţionale copiilor și tinerilor cu vârsta între 6-18 care provin din familii cu venituri reduse, copii cu risc de abandon scolar sau care nu au fost integrați în sistemul de învățământ, copii care au abandonat școala sau care prezintă dificultăți de adaptare școlară/socială, copii separați sau în risc de separare de părinți, copii care provin din familii vulnerabile: monoparentale, cu violență în familie; risc de sărăcie sau excluziune socială, copii care au unul sau ambii părinți fără loc de muncă etc.

Furnizarea de servicii sociale de catre Centrul Social Multifuncțional Grădinari este asigurată prin activități de asistență socială, prin servicii de consiliere socială, informare, suport emoțional, activități de asistență și suport specializat în vederea integrării/reintegrăriii sociale a beneficiarilor prin consiliere psihologică/psihosocială, ergoterapie/terapie ocupațională, activitati de educare și formare prin educarea abilităților de viață independentă, educare pentru integrare/reintegrare socială, facilitarea accesului la educație generală: sprijin în efectuarea temelor școlare, folosirea calculatorului si utilizarea internetului, activităţi de socializare, culturale și de petrecere a timpului liber, activități de dezvoltare a abilităţilor practice, activități interactive, activități distractive/recreative, jocuri de grup, activități artistico-plastice: desen, pictură și modelaj, activități artistice: miniscenete, cântece și dansuri, recitare de poezii etc.

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*